Jerash: zapomenutá sestra Petry

Na severu Jordánska se nachází hned několik zajímavých archeologických lokalit, ale pouze Jerash má ve svém významu a rozloze skutečně světové místo. I když je (právem) nejznámější a nejnavštěvovanější archeologickou lokalitou slavná Petra, pro milovníky historie a architektury je návštěva římského města nezapomenutelný zážitek. Zachovalé hlavní ulice, chrámy, rozsáhlé náměstí a divadla nám dávají možnost procházet se po stejných cestách jako jeho obyvatelé před dvěma tisíci lety. Posadit se na jedno ze sedadel v divadle a vychutnávat si výhledy v doprovodu místní hudby je skutečně k nezaplacení.

Autor: Michaela Šimonová

26.03.2021

Čti více
Ruiny římského Jerashe jsou roztroušeny v zemi.
Ruiny římského Jerashe jsou roztroušeny v zemi.

Naši cestu začínáme časně ráno z útulných hotelů u Mrtvého moře. Ať už z pohodlné Ramady nebo luxusního Kempinski Ishtar, po delší cestě z předchozího dne jsme odpočatí a připraveni na dopolední program – přece jen si chceme odpoledne poležet v blahodárném moři a přečíst si na jeho hladině noviny. Naše zájezdy jsou ale hlavně o zážitcích a objevování krajiny, proto využijeme i tuto příležitost k návštěvě dalšího zajímavého místa. Cesta kolem hlavního města Ammán nám poodkryje tvář moderního hlavního města, jehož dějiny ale sahají hluboko do dávné historie. Čím dále jdeme na sever, tím je okolí více rozkvetlé a zelené – a i když stále nemůžeme hovořit o lesích, přechod z pouště je patrný.

Vítězný oblouk postaven na počest návštěvy císaře Hadriána.
Vítězný oblouk postaven na počest návštěvy císaře Hadriána.

Jerash je dnes moderní město, ale stále si zachovává osobitý image a určitě nemůžeme hovořit o velkoměstě. Níže novodobé budovy jsou vystavěny v okolí antického centra, do kterého směřujeme i my. Na poměrně velkém parkovišti necháváme náš autobus a společně s místním průvodcem přecházíme přes návštěvnické centrum. I když to bychom mohli klidně nazvat i menší tržnicí, takže pokud jste nestihli koupit dostatek šátků či magnetek z Jordánska, nyní máte skvělou možnost. Vyjednávání nutné! Pro ty, kteří preferují osvěžení v podobě kávy nebo šťávy z granátového jablka, jsou připraveni obchodníci strategicky sídlící těsně u vchodu / východu z areálu. Po vymotání se z této obchodní části, vyvstává před námi už vchod do samotného města. Nenechte se zmýlit tím, že centrum je v rámci moderního města. Je to rozsáhlý areál, ve kterém by pomalu kráčející milovník nebo milovnice historie uměli strávit několik hodin. My to řešíme kompromisem – část trasy si projdeme spolu, řekneme si více o historii místa a představíme nejdůležitější památky města. A pak je už na vás, jak strávíte čas a které památky vás zaujmou. Někdo se rád projde a nasaje atmosféru, jiní proběhnou všechny památky, případně nafotí skvělé fotky, či si odpočinou při voňavé kávě a sjednávání cen. Nejprve ale přichází "povinná" historická jízda v těchto "Pompejích Východu". Nenechte se ale zmást touto nepřesnou přezdívkou, která městu byla dána kvůli skvělému stavu zachování a nikoli tragédii s výbuchem sopky.

Výhled na fórum z Diova chrámu.
Výhled na fórum z Diova chrámu.

Na počátku byl Alexander (?)

Jen málo historických postav zanechalo takovou hmatatelnou stopu jako Alexandr Veliký. A právě s jeho osobou se spojuje založení města, v tehdejším světě známém jako Gerasa. Podle legend ho měl založit s jedním z jeho generálů Perdiccasom a zanechat v něm část svých makedonských vojáků, rozhodnutých usadit se zde. Druhá verze založení hovoří o pozdějším datu pod taktovkou krále Antiocha IV, po kterém mělo být město pojmenované Antiochie na Zlaté řece. Jisté ale je, že Jerash byl založen v helénistickém období a jeho kultura byla pod značným řeckým vlivem, ale stále si zachovávala blízkovýchodní ráz a i většinu obyvatel tvořilo s největší pravděpodobností místní obyvatelstvo. To, co dnes máme možnost vidět a obdivovat jsou ruiny z období římské nadvlády. Město bylo dobyto v roce 63 p.n.l., čímž se stalo součástí provincie Sýrie a později Arábie. Tím se zařadilo k významným obchodním a kulturním městům, jako byly Petra či Philadelphia (dnešní hlavní město Jordánska, Ammán).

Výhled z horní řady Jižního divadla má své kouzlo nejen kvůli divadlu, ale i kvůli krajině.
Výhled z horní řady Jižního divadla má své kouzlo nejen kvůli divadlu, ale i kvůli krajině.

I když je moderní město obklopující starověké ruiny menší a nedosáhl významu svých dobových příbuzných, stále se nám zachovalo dostatek záznamů a důkazů o jeho starověkém významu. Jelikož je celý prostor otevřený, doporučujeme nasadit si klobouk nebo jinou pokrývku hlavy a zásobit se vodou. Po tom, jak úspěšně odoláme snahám obchodníků a vejdeme do sluncem zalitého areálu, naskytne se nám úžasný pohled na vítězný oblouk. V této jižní části vystavěli impozantní, a stále výborně zachovaný, oblouk u příležitosti návštěvy slavného římského císaře Hadriána v roce 129 n.l .. Když si ho vyfotíme a přejdeme na druhou stranu, na zemi můžeme stále vidět odpadlé části s římským nápisem. Na levé straně sice můžeme vidět pouze vnější zdi, ale za nimi se skrývá rozsáhlý Hipodrom nebo aréna v níž se konaly závody koňských spřežení. V dobách největší slávy se do ní mohlo vejít až 15 000 diváků! Oproti němu jsou na první pohled nezajímavé úlomky a jámy, ale jejich historie je zajímavější. Původně šlo o nekropoli, tedy místo, kde se pohřbívali mrtví v římské době. Později v byzantském období a nástupu křesťanství, se pohřebiště přeložilo do míst nevyužité arény.

Jižní divadlo v Jerash a dva místní hudebníci.
Jižní divadlo v Jerash a dva místní hudebníci.

Za městskými zdmi

Po procházce přes novou cestu vedle obchodníků nabízejících vychlazené láhve vody, se dostáváme ke vstupní bráně. Před ní se nachází menší restaurace a stánek, při kterém postávají místní průvodci připraveni podělit se o své znalosti. My jsme ale pojištěni naším průvodcem a naším lokálním partnerem, který zakoupí lístky a my využijeme tento čas na pár informací o samotném městě. Při jižní bráně, tvořené třemi vstupními oblouky, se zachovaly obranné zdi kdysi obklopující celé město. Hned za samotným vchodem vidíme cestu lemovanou na první pohled nezajímavými čtvercovými půdorysy. Kdybyste ale navštívili Jerash před dvěma tisíci lety, tyto nenápadné stavby by vás určitě zaujaly – šlo totiž o obchody spojené s dílnami, nabízející své zboží návštěvníkům ze širšího okolí. To už postupně přicházíme do srdce města, impozantního kruhového Fóra, na kterém se dodnes zachovala původní dlažba. Při vstupu na toto otevřené prostranství lemované 56 sloupy se nám naskytne panoramatický výhled na největší atrakce města. Na levé straně se nacházejí hned dvě impozantní stavby, i když na první pohled možná až tak vábně nevypadají. První z nich, viditelná z fóra, jsou ruiny Diova chrámu. Toto místo bylo zřejmě posvátné ještě před příchodem kolonizátorů z Řecka a během raného římského období na tomto místě vystavěli chrám s impozantním nádvořím. Rostoucí bohatství a důležitost města se později odrazily i na přestavbě budovy, vyjímaje se nad městem a hlavním náměstím. Dnes se nám zachovalo sice pouze několik sloupů a části obvodových zdí, ale stále dostatek na to, abychom si uměli představit jeho velkolepost, když se vyjímal nad antickým centrem v celé své slávě. Na pravé straně chrámu je na první pohled nezajímavá stěna. Ta ale skrývá pravý poklad uvnitř – Jižní divadlo, postavené v 1. století. Výborně zachovaná stavba nás přenese přes staletí a my se posadíme na jedno z 5000 možných míst a vyzkoušíme si akustiku z nenápadné prohlubně na kamenné podlaze před pódiem, nebo se zaposloucháme do zvuků hudby lokálních umělců. Z nejhořejšího řady je výborný výhled nejen na celé divadlo, ale i na ruiny města.

Hlavní široká cesta Cardo Maximus lemovaná nekonečným sloupořadím.
Hlavní široká cesta Cardo Maximus lemovaná nekonečným sloupořadím.

Cestou necestou - Cardo Maximus

Po návratu zpět na fórum je nejlepší vydat se hlavní cestou, kterou by Římané nazvali Cardo Maximus. Je to široká dlážděná ulice lemovaná z obou stran sloupovím, dlouhá 800 metrů. Dnes se po ní procházíme pěšky, ale kdysi po ní jezdily hlavně vozy, po kterých jsou dodnes viditelné stopy. Pokud najdete nepřirozeně "vyduté" kameny, je to způsobeno potrubím vybudovaným pod cestou. Při procházce určitě nemineme Nympheum nebo veřejnou fontánu, z níž čerpali obyvatelé vodu. To v Jerash je výborně zachovalé, i když už jen s prázdnými výklenky, které kdysi chránily sochy božstev a bez tekoucí vody. Pokud vás zajímají ranní křesťanské dějiny, právě před tímto monumentem můžete odbočit vpravo a projít schody ke zbytkům katedrály a Chrámu Sv. Teodora. Chrámy postavené na základech antických budov mají stále své zvláštní kouzlo a styl, odkrývaje nám první kroky křesťanství v této oblasti. Pokud si ještě chcete prohlédnout zbytky jiných křesťanských chrámů, v okolí se nacházejí ruiny Chrámu sv. Kosma a Damiána, a také Chrám Sv. Jiří. Tyto budovy obsahují zbytky mozaikové dlažby s motivy révy, zvířat a geometrických vzorů, jaké můžeme vidět v jordánském městě Madaba nebo v palestinském Betlémě. Zde si je můžeme prohlédnout úplně zblízka, a dokonce se na ně postavit, tak jako tehdejší křesťané před 1 600 lety.

Chrám zasvěcený bohyni Artemis, patronce města.
Chrám zasvěcený bohyni Artemis, patronce města.

Pokud vás ale zajímají spíše řecko-římské památky, ještě máme na cestě druhý důležitý chrám zasvěcený antické bohyni. Tento byl zasvěcen patronce města, panenské bohyně lovu a měsíce Artemis, u Římanů ztotožnění s bohyní Dianou. Už z dálky nás láká svými vysokými sloupy, a podobě jako Diův chrám, jeho vyvýšená poloha se tyčila nad centrem města. Je možné, že řecko-římskou verzi ztotožnili s místní bohyní, a podobně jako Diův chrám, byl v římské éře přestavěn, i když nebyl nikdy dokončen. Po tom, jak byla dokončena výstavba monumentální vstupní brány, už nestihli dotáhnout výstavbu chrámu do konce. Jeho interiér také utrpěl i následnou výstavbou a zákazem uctívání předkřesťanských božstev, chrám proto chátral a jeho části byly použity jako stavební materiály. Jeho chrámová část ještě chvíli sloužila jako veřejný prostor, ale po ničivém zemětřesení zůstaly pouze základy. Pokud se z Artemidina chrámu vydáme směrem na sever, případně se vrátíme na Cardo Maximus, můžeme obdivovat dvě památky. Jednou z nich je Severní Divadlo, o trochu menší než to při Diově chrámu – stále ale stojí za návštěvu. Při něm se nachází mohutný a výborně zachovaný severní Tetrapylon se čtyřmi branami a po jeho levé straně zbytky veřejných lázní.

Detailní pohled na první křesťanské symboly Jerashe
Detailní pohled na první křesťanské symboly Jerashe

Cardo Maximus ještě pokračuje dál a pokud byste pokračovali vzdušnou čarou, dostali byste se do syrského Damašku. Na tomto místě je dobré otočit se, projít opět přes hlavní silnici až na náměstí a přes Hadriánův oblouk projít až ke kryté tržnici. Čas na nákup, kávičku nebo čerstvou šťávu po příjemně vyčerpávající prohlídce před návratem do autobusu a pokud jsme i vyhládli, zastavujeme se na oběd ve městě. Odpoledne si už můžeme užívat zasloužený ozdravný relax u Mrtvého moře a vychutnávat si ideální spojení zážitků. Neboť právě o to jde – vyvážený mix zážitků spojujících historii, kulturu, zajímavá místa, ale i zasloužený odpočinek po dni plném zážitků. A to Jordánsko skutečně nabízí.

Pod krásnými sloupy Artemidina chrámu.
Pod krásnými sloupy Artemidina chrámu.

Co vidět navíc?

1. Zastavte se v Ammánu

Jordánský Ammán možná nemá auru jako posvátný Jeruzalém, ale má v sobě kus nefalšovaného arabského Orientu. Projděte se tržištěm, poseďte si v kavárničce s kávou či mátovým čajem, a nakonec objevte římské dědictví města v podobě velkolepého divadla či Héraklova chrámu na Citadele, odkud budete mít na město fantastický výhled.

Severní brána města je místo, kde začíná nebo končí Cardo Maximus.
Severní brána města je místo, kde začíná nebo končí Cardo Maximus.

2. Po stopách Křižáků

Vydejte se po stopách Křižáků a objevte středověký hrad Ajloun. Postavili ho v 12.století panovníci Ajúbovské dynastie a později ho zvětšily Mameluci. Svou roli sehrál i během křižácké doby, kdy se nedaleko od hradu utábořili Křižáci, ale na hrad samotný si netroufli. Dnes zde najdete působivou, romantickou ruinu pevnosti, která leží jen 30 kilometrů od římského města.

Motiv mozaiky se nám bude zdát povědomý ...
Motiv mozaiky se nám bude zdát povědomý ...

3. Zapomenuté římské lázně

Pár kilometrů od římských ruin Jerash najdete i chuťovku pro archeology v podobě ruin starých, římských lázní. Jejich jméno je Birkatayn a v bedekru je často nenajdete, protože k nim nechodí téměř nikdo. Působivé ruiny však mají svou atmosféru a pokud hledáte něco neznámého a zároveň unikátního, zkuste se sem podívat.

Nymfeum bylo kdysi nejkrásnější fontánou města.
Nymfeum bylo kdysi nejkrásnější fontánou města.

TOP 10

1. Panorama města

Pohled na Jerash z pahorku nad oválným Fórem. Je to nejkrásnější panorama, jaké se vám na Jerash naskytne, a tak se sem určitě vydejte. Stačí jít z divadla či Diova chrámu směrem k byzantským kostelíkům a po vaší pravé straně se otevře fotogenické panorama.

2. Hadriánův oblouk

Oblouk císaře Hadriána patří k nejkrásnějším římským obloukům celého Blízkého Východu. Není jen branou do města, ale i TOP památkou celého Jerashe, kde si uvědomíte velkolepost celého tohoto místa.

3. Diův chrám

Diův chrám je největším chrámem Jerash a přestože dnes leží v ruinách, stále má v sobě impozantnost, protože se rozprostírá na několika terasách. Na nich najdete zbytky oltářů, no nejkrásněji působí sloupy, které jako by nad městem držely ochrannou ruku.

4. Posezení v divadle

Jižní divadlo je větším z dvojice divadel v Jerash a určitě ho nevynechejte, protože si zde můžete posedět. Nejprve nahlédněte na scénu, ale nakonec vyjděte desítky schodů až na samotný vrch. Nejen že si odsud uděláte krásnou fotku, ale vychutnáte si i akustiku tak jako Římané před vámi. V divadle často potkáte domácí s dudami, kteří vám udělají ukázku hudby a akustiky.

5. Byzantské mozaiky kostelů

Byzantské mozaiky nejsou možná nejznámějším místem římského Jerashe, ale my je nikdy nevynecháme, protože po tom, jak se Řím začíná rozpadat a jak jej vystřídá Byzanc, zde vzniknou tři malé kostelíky stojící těsně vedle sebe. Byzantské mozaiky v nich jsou uměleckými díly.

6. Chrám bohyně Artemis

Chrám bohyně Artemis patří právem k symbolům celého římského města. Stojí nad centrem, jeho korintské sloupy se vypínají do výšky a můžete si přímo pod nimi i posedět. Věděli jste, že je někdy nazývají "živé sloupy"? Ukážeme vám, jak se jeden ze sloupů dokáže rozhoupat! Chrám je místo, kde si uděláte krásné fotografie.

7. Nymfeum

Římané na svých hlavních ulicích stavěly veřejné studny či fontány, aby si každý mohl nabrat vodu nebo se osvěžit. Tou nejkrásnější fontánou v Jerash je Nymfeum na ulici Cardo Maximum. Kdysi ho zdobily sochy vylévající vodu z nádob a muselo to být unikátní místo.

8. Cardo Maximus

Hlavní ulice Cardo Maximus protínající město má své kouzlo i dnes po téměř 2000 letech. Kráčíte po kamenné dlažbě, všímáte si míst, kudy vedla kanalizace, cítíte pod nohama vyjeté koleje od vozů, a tak fantazie pracuje naplno. Něco podobného zažijete i v Pompejích, a tak není divu, že i Jerash má přezdívku "Pompeje východu".

9. Obrovský Hipodrom

Mezi největší stavby celého římského města patří obrovský Hipodrom. Najdete ho hned za Hadriánovým obloukem a kdysi měl kapacitu fantastických 15 000 diváků. Vejdete dovnitř a obklopí vás obrovský ovál, najdete zde kamenná sedadla a pokud se zde ocitnete v létě, můžete být součástí festivalu, kde ožije Římská říše.

10. Restaurace Artemis

Restaurace Artemis patří k nejlepší možné volbě, kde se v Jerash půjdete najíst. Leží jen pár stovek metrů od římských ruin a jakmile sem přijedete, budete vědět, že jste udělali dobře. Přivítá vás totiž čerstvá vůně chlebových placek, které připravují v tradiční peci. Ochutnat zde můžete i jordánská jídla od mezze až po köfte v omáčce z tahini a nakonec to zajíst sladkým dezertem Um Ali. Skvělé a chutné místo.

Cardo Maximus v celé své kráse. Nejdokonalejší římská cesta Jerashe.
Cardo Maximus v celé své kráse. Nejdokonalejší římská cesta Jerashe.

Všechny články autora

Michaela Šimonová

Pro vystudovanou religionistku je ve středu zájmu právě poznávání náboženství, a to v jakékoliv podobě - ať už jde o žitý rituál, malované fresky nebo starověký chrám. Její sbírka mytologických příběhů z různých zemí (a národů) celého světa se neustále zvětšuje a tuto vášeň přetavuje i do své práce. Minulé životy Buddhy, mayské chrámy v Tikalu, křesťanské svátky na Kavkaze nebo mýty statných Vikingů: záběr je široký a Michaela se vždy s radostí podělí o zajímavé (a často i kuriózní) informace z oblasti historie, náboženství a kultury.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací

Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole