Přihláška na poznávací zájezd

Smlouva o zájezdu

ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
Smlouva se řídí právním řádem státu, ve kterém má pořadatel sídlo.


mezi

zastoupená na zá́kladě plné́ moci ZPROSTŘEDKOVATELEM
Cestovní kancelář S.E.N., s. r. o., Korunní 79, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18835
IČ: 48534293, č.ú: 1005022 / 0300, ČSOB, Praha

POŘADATELEM ZÁ́JEZDU (cestovní́ kancelář): BUBO TRAVEL AGENCY, s.r.o., Dunajská 31,
811 08, Bratisava, SR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B, IČ 3582485

a

Osobní údaje - Objednavatel - klient 1


Pas vydaný v:
Kontaktní adresa:
Použít kontaktní údaje jako při předešlém klientovi

Osobní údaje - klient


Pas vydaný v:
Kontaktní adresa:
Přihlásit další osobu

(Dále jen zákazník) uzavírají tuto smlouvu o zakoupení zájezdu. Plné jméno zákazníka se musí shodovat se jménem uvedeným v cestovním dokladu, jinak CK neodpovídá za případné problémy spojené s uvedením nesprávného, resp. neúplného jména, zejména při rezervaci letenek a vyřizování víz. V případě změny jména je zákazník povinen neprodleně oznámit tuto změnu CK. Zákazník souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech CK S.E.N., a to i jménem spolu přihlášených osob, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily.

Předmět smlouvy