Cestovní pojištění


NÁŠ TIP: Všem klientům DOPORUČUJEME uzavřít cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu + storna služeb navíc.

Všechny druhy pojištění je nutné objednat již při přihlášení se na zájezd. Pojištění vám bude automaticky uhrazeno z vaší zálohové platby. V případě dvou osob, které cestují na zájezd společně, doporučujeme vyplnit jednu společnou přihlášku, aby se pojistka v případě storna zájezdu vztahovala na obě osoby uvedené na jedné smlouvě. Více informací o pojištění získáte v CK SEN nebo v pojišťovně Union,https://www.unionpojistovna.cz/

Jak si vybrat správný druh pojištění na zájezd:

Cestovní pojištění PANDEMIC od Union poisťovňa a.s. obsahuje druhy pojištění stejné jako cestovní pojištění od pojišťovny Union a navíc kryje náklady spojené s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/ pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění, a to i v zemích, které byli Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové (cestovatelský semafor), a to v následujícím rozsahu:

  • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti, a to až do výše 1.000.000 Kč
  • ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného do výše, maximálně však 14 nocí a maximálně do výše 1.000 Kč / noc
  • Union pojišťovna uhradí nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu, Union pojišťovna uhradí tyto náklady do výše 8.000 Kč / osoba, celkem max. 32.000 Kč.

Výše pojistného Evropa (v zemích Evropy, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii) je 70 Kč na osobu/den, mimo Evropu (všechny státy světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Jihoafrické republiky) je 100 Kč na osobu/den, a Svět (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a Jihoafrická republika) je 150 Kč na osobu/den.

Pojištění stornování zájezdu + storna služeb navíc od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.: výše tohoto pojištění je 3,65% z katalogové ceny zájezdu a doobjednaných služeb navíc (například SEN premium, místní lety, fakultativní výlety, příplatek za jednolůžkový pokoj, případné individuální služby poskytované k zájezdu). Nárok na pojistné plnění vzniká ve výši 90-100 % storno poplatku (z katalogové ceny zájezdu a doobjednaných služeb navíc) podle důvodu stornování se vztahuje na zdravotní důvody (akutní onemocnění, úraz, úmrtí), živelnou událost, trestný čin. Pojištění kryje i storno poplatky z důvodu pozitivního testu na koronavirus pojištěného, jeho blízké osoby anebo spolucestujícího a z důvodu nařízené karantény pojištěného nebo spolucestujícího. Pojištěný je povinen předložit potvrzení o nařízení karantény vystavené ošetřujícím lékařem anebo hygienickou stanicí.
Pojistné podmínky k tomuto pojištění naleznete zde.

Připojištění SEN plus od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.: Předmětem pojištění jsou zvýšené náklady (na ubytování, stravu, náhradní dopravu) vynaložené pojištěným z důvodu zpoždění letadla (resp. zrušení letu) nebo jiného dopravního prostředku o více než 6 hodin z důvodu živelné události (včetně výbuchu sopky), stávky (která v době sjednání pojištění nebyla ohlášena ani očekávána) nebo teroristického činu (který v době sjednání pojištění nebyl ohlášen ani očekáván). Rozsah krytí: 1. Náklady na ubytování a stravu max. 3 750 Kč/noc, max. 5 nocí, 2. Kapesné 1 250 Kč na jednu pojistnou událost, 3. Náklady na náhradní dopravu max. 12 500 Kč, 4. Automatické prodloužení cestovního pojištění po dobu prodlouženého pobytu v zahraničí, max. 5 dní. Podmínkou pojištění je uzavření pojištění stornování zájezdu + storna služeb Allianz při zálohové platbě. Jednorázová částka za toto pojištění je 125 Kč osoba/zájezd.

Pojištění proti insolventnosti: CK SEN uzavřela s pojišťovnou Union poisťovňa, a.s. povinné smluvní pojištění CK proti úpadku na rok 2021/2022.
Certifikát CK SEN o pojištění proti úpadku naleznete na www.cksen.cz v sekci Pojištění CK.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací