Časté dotazy (FAQ)


1. Jak se mohu přihlásit na zájezd?

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob přihlášení se na zájezd je vyplnit Smlouvu o zájezdu (dále přihláška) na www.cksen.cz/prihlaska. Na přihlášce uveďte svou e-mailovou adresu, kopie přihlášky vám bude automaticky odeslána, spolu se všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdu. Přihlášku vám do 24 hodin potvrdíme e-mailem. V potvrzení přijetí vaší přihlášky bude uvedeno, do kdy a v jaké výši je třeba uhradit zálohu za zájezd + způsob platby. V příloze tohoto e-mailu dostanete také kalkulaci zájezdu a bližší informace k vybranému zájezdu. Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku přes internet, můžete použít tištěnou verzi přihlášky v našem katalogu. Podle potřeby je možné ji i kopírovat. Takto vyplněnou a podepsanou přihlášku nám pošlete poštou na adresu: CK S.E.N., Korunní 79, 130 00 Praha 3.

2. Kdy mám místo na zájezdu skutečně potvrzené?

Vaše přihláška se stává závaznou po uhrazení 50% zálohy ze základní ceny zájezdu, uvedené na www.cksen.cz. V případě plateb v hotovosti osobně v naší kanceláři dostanete příjmový pokladní doklad, který je zároveň dokladem potvrzujícím vaši účast na zájezdu. V případě, že zálohovou platbu realizujete vkladem nebo převodem na náš bankovní účet, po připsání vaší platby na účet (je třeba počítat s min. 24 hod. lhůtou na připsání platby na účet + čas potřebný na zpracování vaší platby do naší databáze, který závisí na množství zpracovávaných plateb) vám e-mailem zašleme potvrzení o tom, že jsme vaši platbu přijali a tímto potvrzujeme vaši účast na zájezdu.

3. Je možné rezervovat si místo na zájezdu bez zaplacení zálohy?

Každá přihláška přijatá v elektronické formě (prostřednictvím naší stránky) nebo poštou je automaticky považována za rezervaci místa na zájezdu. Tato rezervace se v momentě zaplacení zálohy za zájezd stává závaznou přihláškou, na kterou se vztahují storno-podmínky. Po vyplnění přihlášky Vám doporučujeme zaplatit zálohu obratem, resp. do termínu určeného v potvrzení přihlášky, jinak Vám bohužel místo na zájezdu nemůžeme garantovat. Naše zájezdy, hlavně poslední místa na zájezdech, se zaplňují velmi rychle. Pochopitelně, přednost mají ti klienti, kteří si rezervované místo na zájezdu "pojistí" co nejdříve zálohou.
Prosíme Vás o pochopení, zejména při obsazování posledních míst na zájezdu, pokud Vás naše kancelář požádá o zaslání kopie dokladu o provedení platby (vkladem nebo převodem na účet), tento doklad bude připojen k Vaší rezervaci/přihlášce zájezdu s poznámkou, že platba je "na cestě".

4. Jakými způsoby je možné zaplatit zálohu, resp. doplatek za zájezd?

Platbu můžete provést v hotovosti přímo u nás v kanceláři nebo převodem v bance. Pro bezhotovostní platby nebo vklad hotovosti můžete využít náš bankovní účet v Československé obchodní bance - ČSOB. Číslo účtu: 1005022/0300. Při bankovním převodu uveďte: Konstantní symbol 0308, variabilní symbol: číslo přihlášky, resp.smlouvy o zájezdu. Popis transakce/účel platby: Uveďte vaše příjmení + název a termín zájezdu.

5. Co znamená NA VYŽÁDÁNÍ?

Posledních pár týdnů před odletem na zájezd je daný termín pouze na vyžádání. Znamená to, že se jedná o poslední volná místa na zájezdu a je třeba také ověřit dostupnost nejen letenek, ale i kvalitních služeb přímo na místě. Pokud jsou letenky a ostatní služby stále k dispozici, je možné se přihlásit na zájezd. Je také potřeba dodat veškeré dokumenty k vyřízení víz, pokud jsou na daný zájezd potřeba. Současně je nutné uhradit 50 % zálohu z ceny zájezdu za účelem okamžitého vystavení letenek.

6. Můžete mi k platbě za zájezd vystavit fakturu?

V případě, že si přejete na plnou nebo dílčí částku zájezdu vystavit fakturu, napište tento požadavek na přihlášku. E-mailem na adresu cksen@cksen.cz nám pošlete Vaše kompletní fakturační údaje. Uveďte také, prosím, konkrétně, za které osoby, resp. položky zájezdu, má být vystavena faktura. Pokud si přejete vystavit fakturu, je třeba, abyste nám to oznámili při vyplnění přihlášky. Faktury k zájezdům dodatečně nevystavujeme.

7. Do kdy je třeba uhradit doplatek?

Doplatek za zájezd vás žádáme uhradit ve lhůtě 42 dnů před nástupem na zájezd. K úhradě doplatku za zájezd budete vyzváni v definitivních pokynech k zájezdu, které od nás dostanete e-mailem a poštou, na adresu uvedenou na vaší přihlášce. V případě, že na zájezdu jsou možné příplatky za fakultativní výlety, případně příplatky za službu SEN premium, připočtěte si je k částce doplatku a uhraďte jednou platbou.

8. Mám se na zájezd pojistit nebo ne? Jak si správně vybrat pojištění?

NÁŠ TIP: Všem klientům DOPORUČUJEME uzavřít cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu + storna služeb navíc.

Všechny druhy pojištění je nutné objednat již při přihlášení se na zájezd. Pojištění vám bude automaticky uhrazeno z vaší zálohové platby. V případě dvou osob, které cestují na zájezd společně, doporučujeme vyplnit jednu společnou přihlášku, aby se pojistka v případě storna zájezdu vztahovala na obě osoby uvedené na jedné smlouvě. Více informací o pojištění získáte v CK SEN nebo v pojišťovně Union, https://www.unionpojistovna.cz/

Jak si vybrat správný druh pojištění na zájezd:

Cestovní pojištění PANDEMIC od Union poisťovňa a.s. obsahuje druhy pojištění stejné jako cestovní pojištění od pojišťovny Union a navíc kryje náklady spojené s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/ pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění, a to i v zemích, které byli Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové (cestovatelský semafor), a to v následujícím rozsahu:

  • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti, a to až do výše 1.000.000 Kč
  • ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného do výše, maximálně však 14 nocí a maximálně do výše 1.000 Kč / noc
  • Union pojišťovna uhradí nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu, Union pojišťovna uhradí tyto náklady do výše 8.000 Kč / osoba, celkem max. 32.000 Kč.

Výše pojistného Evropa (v zemích Evropy, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii) je 70 Kč na osobu/den, mimo Evropu (všechny státy světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Jihoafrické republiky) je 100 Kč na osobu/den, a Svět (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a Jihoafrická republika) je 150 Kč na osobu/den.

Pojištění stornování zájezdu + storna služeb navíc od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.: výše tohoto pojištění je 3,65% z katalogové ceny zájezdu a doobjednaných služeb navíc (například SEN premium, místní lety, fakultativní výlety, příplatek za jednolůžkový pokoj, případné individuální služby poskytované k zájezdu). Nárok na pojistné plnění vzniká ve výši 90-100 % storno poplatku (z katalogové ceny zájezdu a doobjednaných služeb navíc) podle důvodu stornování se vztahuje na zdravotní důvody (akutní onemocnění, úraz, úmrtí), živelnou událost, trestný čin. Pojištění kryje i storno poplatky z důvodu pozitivního testu na koronavirus pojištěného, jeho blízké osoby anebo spolucestujícího a z důvodu nařízené karantény pojištěného nebo spolucestujícího. Pojištěný je povinen předložit potvrzení o nařízení karantény vystavené ošetřujícím lékařem anebo hygienickou stanicí.
Pojistné podmínky k tomuto pojištění naleznete zde.

Připojištění SEN plus od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.: Předmětem pojištění jsou zvýšené náklady (na ubytování, stravu, náhradní dopravu) vynaložené pojištěným z důvodu zpoždění letadla (resp. zrušení letu) nebo jiného dopravního prostředku o více než 6 hodin z důvodu živelné události (včetně výbuchu sopky), stávky (která v době sjednání pojištění nebyla ohlášena ani očekávána) nebo teroristického činu (který v době sjednání pojištění nebyl ohlášen ani očekáván). Rozsah krytí: 1. Náklady na ubytování a stravu max. 3 750 Kč/noc, max. 5 nocí, 2. Kapesné 1 250 Kč na jednu pojistnou událost, 3. Náklady na náhradní dopravu max. 12 500 Kč, 4. Automatické prodloužení cestovního pojištění po dobu prodlouženého pobytu v zahraničí, max. 5 dní. Podmínkou pojištění je uzavření pojištění stornování zájezdu + storna služeb Allianz při zálohové platbě. Jednorázová částka za toto pojištění je 125 Kč osoba/zájezd.

Pojištění proti insolventnosti: CK SEN uzavřela s pojišťovnou Union poisťovňa, a.s. povinné smluvní pojištění CK proti úpadku na rok 2021/2022. Certifikát CK SEN o pojištění proti úpadku naleznete na www.cksen.cz v sekci Pojištění CK.

9. Cestuji sám. Co s tím souvisí, když ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích?

Cena zájezdů je vždy kalkulována na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, mnoho našich klientů ale cestuje individuálně. V případě, že máte zájem o spoluubytování do dvoulůžkového pokoje, uděláme vše pro to, abychom pro Vás na zájezdu našli spolucestujícího, se kterým budete na zájezdu společně bydlet. Při spoluubytování zásadně obsazujeme do jednoho pokoje osoby stejného pohlaví. Upozorňujeme Vás však na to, že nemůžeme nést odpovědnost za hygienické návyky, světonázor, chrápání, či nevhodné chování Vašeho spolubydlícího. Negativních případů je zlomek, drtivá většina našich klientů jsou velmi slušní a tolerantní lidé, špatné případy se však stávají a je naší povinností Vás na ně upozornit. Pokud se však zájezdu účastní lichý počet klientů, poslední samostatně přihlášený klient se zavazuje před začátkem zájezdu uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj. Pokud si přejete bydlet v jednolůžkovém pokoji, je nutné si takový pokoj připlatit. U většiny našich zájezdů vám jednolůžkový pokoj zajistíme za příplatek. Kvůli výši příplatků za jednolůžkový pokoj na jednotlivé zájezdy, kontaktujte, prosím, naši kancelář.

Tato služba není garantovaná. 
CK SEN nemůže ručit za absolvování zájezdu doubytovanou osobou.
Pokud druhá osoba na zájezd nepocestuje, bude v rámci doplatku nutné uhradit příplatek za 1/1 pokoj.

10. Jsme tříčlenná rodina, je možné zajistit pro nás ubytování v třílůžkovém pokoji?

Standardem při ubytování jsou dvoulůžkové pokoje. Bohužel při našich zájezdech není možné ubytování v třílůžkovém pokoji. V případě, že se přihlašujete na zájezd jako trojice, přečtěte si, prosím, i předchozí otázku + odpověď číslo 9.

11. Kdy dostanu bližší informace k zájezdu? Například přesný letecký itinerář?

V době přibližně 4 týdny (nejpozději však 2 týdny) před plánovaným odletem zájezdu vám zašleme definitivní pokyny k zájezdu. Pokyny vám pošleme e-mailem a poštou na adresu uvedenou na přihlášce. V případě, že na zájezd je nutné předem vyřídit turistická víza, všechny potřebné formuláře k vyřízení víz spolu s návodem na jejich vyplnění vám zašleme spolu s těmito pokyny. V pokynech je mimo jiné uveden nezbytný počet fotografií, případně seznam dalších dokladů, které jsou nezbytné pro vyřízení víz a datum, do kdy od vás budeme potřebovat uvedené doklady spolu s cestovním pasem doručit do naší kanceláře.

12. V katalogu je uvedeno, že cena zájezdu nezahrnuje stravu, případně někde jsou jen snídaně - kde a co budeme jíst?

V ceně většiny našich zájezdů není zahrnuta strava, ale to neznamená že budete hladovět. Tím, že stravování je individuální, máte vždy možnost vybrat si jídlo dle Vaší chuti. Stravovat se je možné v restauracích, hotelech a s výběrem stravy Vám naši průvodci rádi poradí, doporučí, co z místních specialit byste měli ochutnat. Do některých zemí platí zákaz dovozu potravin (např. USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie), přičemž takové upozornění najdete v bližších informacích o konkrétním zájezdu, které Vám na požádání zašleme e-mailem.

13. A co očkování?

Informace o doporučených, případně povinných očkováních potřebných na zájezd, na který se chystáte, najdete v bližších informacích k zájezdu, které Vám na požádání rádi zašleme e-mailem. Očkování, které se doporučuje téměř do celého světa, je očkování proti hepatitidě (žloutence) typu A a také si dát zkontrolovat platnost očkování proti tetanu u Vašeho osobního lékaře (tetanus můžete při úrazu nebo řezné ráně dostat i doma.).

Doporučujeme Vám také navštívit stránku www.ockovacicentrum.cz nebo:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč  
Centrum očkování a cestovatelské medicíny (přízemí pavilonu B1)
Ordinační doba - pracovní dny 9:00 - 10:00.

tel.: 261 083 552, 603 587 635  (prim. MUDr. Šimková)
 

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Oddělení cestovní mediciny
Ordinační hodiny: pondělí 12:00 - 14:30
tel.: 532232267

14. Na zájezd, kterého se chci zúčastnit jsou potřebná víza. Co s tím?

Povinností každého klienta je vlastnit platný cestovní pas a v případě potřeby také víza do zemí, které jsou v programu zájezdu. Obecná zásada je, že pas musí být platný nejméně 6 měsíců po návratu ze zájezdu a musíte v něm mít nejméně 2 volné stránky (případně i více - v závislosti na náročnosti zájezdu na víza, resp. jiné pasové formality). Pokud jsou nutna na zájezd víza, CK SEN je pro své klienty vyřídí na základě potřebných dokumentů (vyplněného vízového formuláře, cestovního pasu, fotografie, případně dalších dokladů). Pokud jste cizí státní příslušník, ověřte si, zda vaše domovská země nemá vízovou povinnost s navštívenými zeměmi. Víza do určitých zemí (např. Čína, Indie) může CK SEN zajistit i pro občany SR. V žádném případě však CK SEN nemůže garantovat to, že víza budou udělena, i když jsme při jejich vyřizování pro naše klienty neměli žádné problémy, pokud byly všechny doklady v souladu s požadavkem zahraničního zastupitelského úřadu.

15. Kdy a jak od vás dostanu letenku, případně další doklady potřebné k zájezdu (cestovní pas, vízum, kartičku pojištěnce)?

Všechny potřebné doklady vám zašleme e-mailem či poštou před nástupem na zájezd.

16. Jaké kapesné si mám s sebou vzít na zájezd? V hotovosti nebo raději platební kartu? Pokud hotovost, tak v jaké měně?

Na každý zájezd (podle regionu, služeb zahrnutých v ceně zájezdu a také délky zájezdu) je doporučená jiná výše kapesného. Tyto informace naleznete v bližších informacích k zájezdu, které Vám na požádání rádi zašleme e-mailem. Částka uvedená v těchto informacích je uvedena jako minimální doporučená výška kapesného. Je pochopitelné, že v závislosti na Vašem vkusu a možnostech je možné na každém zájezdu utratit i několikanásobně více peněz. Kromě platebních karet (Klasická platební karta VISA nebo MASTERCARD. Nedoporučujeme karty typu VISA Electron) si určitě vezměte alespoň polovinu doporučené částky v hotovosti - USD, EUR, britské libry nebo v jiné volně směnitelné měně (těžko totiž budete například shánět indické rupie) - podle informací v pokynech k zájezdu. Kromě doporučené minimální výšky kapesného často u jednotlivých zájezdů uvádíme i orientační ceník v jednotlivých zemích, abyste si uměli předem udělat přehled o běžných cenách, případně cenách fakultativních aktivit - např. rafting, bungee jumping, let vrtulníkem, plavby a pod.

17. Mám zájem o Váš zájezd, chtěl bych však odletět na zájezd dříve, resp. prodloužit si na závěr zájezdu pobyt o pár dní. Je to možné?

Je to možné. Každý takový požadavek zpracujeme dle dostupnosti míst v letech do dané destinace nebo dle Vaší preferované letecké společnosti. Cenovou nabídku Vám zašleme nejpozději do 7 dnů od obdržení Vašeho individuálního požadavku.

18. Na zájezd mám zájem letět v BUSINESS CLASS, můžete mi to zajistit?

Bez nejmenších problémů. Váš požadavek zpracujeme individuálně podle dostupnosti míst v letech do dané destinace nebo dle Vaší preferované letecké společnosti. Uděláme vše proto, abyste se na zájezd přepravili co nejpohodlněji. Cenovou nabídku Vám zašleme nejpozději do 3 dnů od obdržení Vaší individuální žádosti. Náročným klientům doporučujeme létat business třídou. Průměrný rozdíl mezi business class a economy class je 3,5 násobek průměrné ceny letenky v economy class. Příplatek se pohybuje kolem 50 000 - 75 000 Kč / oba směry v závislosti na letecké společnosti.

19. Platnost mého pasu skončí za 3 měsíce, co mám dělat?

Do většiny zemí (mimo EU, Švýcarska a Norska) stále potřebujeme platný cestovní pas. Váš pas by měl být platný ještě minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu a ujistěte se, že v pase máte minimálně 2 volné stránky. Pokud je platnost pasu kratší, rozhodně Vám doporučujeme vyřídit si co nejdříve nový cestovní pas. Pokud je na zájezd nutná delší platnost pasu nebo větší počet volných stránek v pase, případně další podmínky, upozorníme Vás na ně v bližších informacích k zájezdu, které Vám na požádání rádi zašleme e-mailem.

20. Jaké jsou možnosti v případě zrušení zájezdu? Mohu si v případě, že se zájezd zruší, přesunout svou zálohu na jiný zájezd? A co slevy, které jsem měl na původním zájezdu?

V případě zrušení zájezdu ze strany CK SEN máte na výběr z několika možností. Zrušení zájezdu Vám sdělíme písemně (e-mailem nebo klasickou poštou), přičemž Vám nabídneme jiný termín daného zájezdu (pokud je to možné), případně jiný zájezd s podobným programem nebo v podobném termínu jako Vámi vybraný původní zájezd. V případě, že si vyberete jiný zájezd, slevy, které jste na ten původní uplatnili, Vám přesuneme na nový zájezd. Výše slevy se vypočítá z ceny nového zájezdu.

21. Chci jet na dovolenou individuálně. Dokážete mi ji „ušít“ na míru?

Za 25 let působení na trhu jsme nasbírali mnoho zkušeností při pořádání dovolené pro skupiny od 1 do 180 klientů. V případě, že máte zájem o individuální cestu, cestu pro pracovníky či vedení vaší firmy, kamarády či rodinu, bude nám ctí pomoci vám při rezervaci letenek, hotelů, místních či českých průvodců. V případě individuální žádosti nás, prosím, kontaktujte na cksen@cksen.cz

 

22. Jak je zajištěna letecká přeprava?

Letenky: CK SEN létá renomovanými leteckými společnostmi, které provozují pravidelná letecká spojení. Většina letů je s jedním přestupem. CK SEN se snaží dodržovat přesnost a dochvilnost na každém svém zájezdu, letecká doprava je však chronicky známá zpožděními. Za jakékoliv zpoždění letecké společnosti a tím i vzniklé skluzy na zájezdu neneseme odpovědnost. Přesný popis a rozpis Vašich práv naleznete na následující lince Evropské Unie, která upravuje práva cestujících vůči letecké společnosti. http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm

Sezení v letadle: Koupí letenky Vám vzniká nárok na místo v letadle, ale ne na konkrétní místo. Letecká společnost je povinna zajistit Vám letenku ve třídě, kterou jste si zaplatili (většinou Economy), negarantuje Vám však konkrétní místo v letadle. Pokud chcete sedět spolu, vedle sebe, na konkrétním místě atd., snažíme se Vám vyjít vstříc a rezervovat Vám místa při sobě, resp. podle vašich požadavků, ale někdy se to nepodaří. Nejsme letecká společnost a bohužel nemáme vliv na výběr míst ani přidělení.

Zavazadla: Protože zavazadla, která cestují v zavazadlovém prostoru letadla, ne vždy najdou cíl a může se zpozdit její dodání (nebývá to často, ale pokud se to stane, je to nepříjemné), doporučujeme Vám, abyste v příručním zavazadle měli i rezervní oblečení na první den, všechny důležité léky! a jiné věci, bez kterých si neumíte představit pobyt. Za zavazadla je odpovědná letecká společnost a v případě opožděného dodání nebo ztráty platí reklamační řád letecké společnosti. Průvodce se Vám bude snažit pomoci při urychlení dodání Vašeho zavazadla, jeho vliv na práci letecké společnosti je však velmi malý. Evropská unie znovu upravuje Vaše práva vůči letecké společnosti.

Úloha průvodce při ztrátě / zpoždění zavazadel: Pokud Vám letecká společnost nedoručí zavazadla, musíte si v dané letecké společnosti ještě na letišti vyzvednout doklad o reklamaci nedodání, na kterém máte referenční číslo, pod kterým se Váš případ eviduje. Nadiktujete adresu Vašeho hotelu, popíšete zavazadla a většinou Vám je do 1-2 dnů doručí do hotelu, resp. domů. Váš průvodce Vám může pomoci při vyřizování zavazadel, telefonátů atd. na Vaše náklady. Jakékoliv výdaje je nutné reklamovat přímo v letecké společnosti.

Přímé lety / uzly: Téměř při každém zájezdu létáme s jedním přestupem, do některých destinací se dvěma. Každá letecká společnost má jedno, dvě tzv. domovská letiště, která se nazývají uzly, a všechny lety musí projít / přestoupit přes dané letiště. Proto neexistují přímé lety například Vídeň - Nairobi s nizozemskou společností KLM, ale všichni cestující jsou nuceni přistát v Amsterdamu a přestoupit. Přímých letů z Prahy (případně z Vídně) je velmi málo, a pokud i jsou, tak se většinou nedají skombinovat se zpátečním letem. V případě zájmu o přímý let nás kontaktujte, sdělíme Vám výši příplatku. Všechny takové žádosti je třeba uvést v momentě přihlášení se na zájezd. Ne později, tehdy už nebudou akceptovány. Letecké dopravě ve světě dominují tři společnosti - Air France, KLM a British Airways, které jsou našimi hlavními partnery.

Přestupy: Mnozí lidé nemají rádi přestupy, resp. dlouhá čekání. Každé letiště má tzv. MCT - minimum connecting time, tedy minimální čas potřebný na přestup na daném letišti. Jakmile Vaše letenka splňuje tento čas, je možné si ji zakoupit. Tento čas často hlavně na rušných letištích nemusí stačit na přeložení zavazadel. Jeho výhodou je, že netrávíme čas na letištích. Na našich zájezdech se snažíme najít kompromis - přestupový čas 3-4 hodiny, kdy byste měli stihnout přestoupit i v případě zpoždění a stejně tak i Vaše zavazadla by měla přijít spolu s Vámi. Ne vždy se to dá, ale pokud máme na výběr, CK SEN dává delší časy na přestup.

Zpoždění vyplývající z letecké přepravy: Vaše letadlo se může opozdit z různých příčin, a proto ne vždy můžete přijet domů přesně v čase uvedeném na letence. Pokud si plánujete hned po skončení zájezdu důležité setkání, další individuální transfery (vlak, autobus, letadlo) a podobně, dejte si vždy časový odstup minimálně 8 hodin mezi skončením zájezdu a Vaším dalším programem. CK SEN není za zpoždění dodavatelů letecké dopravy zodpovědná a nijak je nedokáže ovlivnit. I pro Váš klid si plánujte setkání s větším časovým odstupem, nebo si neplánujte takové, které nemůžete odložit nebo zrušit.

Změna jména: Po vyplnění přihlášky a úhradě zálohy CK SEN kupuje letenku. Letenka se kupuje pouze na jméno cestujícího. Změny jmen na letenkách nejsou možné. Pokud se tedy za tři měsíce rozhodnete, že místo Vás pojede Váš bratr, CK SEN Vám pozemní zájezd ráda změní, ale je nutné si koupit novou letenku. Myslete na tuto skutečnost i v případě svatby, změny příjmení atd. Vždy musíte mít na letence takové jméno, jaké je na cestovním dokladu, na který cestujete (většinou pas, v rámci EU i občanský průkaz).

Reklamace v letecké dopravě: Reklamaci musí udělat klient individuálně a poslat ji přímo do letecké společnosti. CK SEN je v tomto případě jen zprostředkovatelem a nijak nemůže zasahovat do tohoto řízení.

 

Letištní poplatky: Letištní poplatky jsou zahrnuté v katalogové ceně zájezdu. Poplatky zahrnují letištní poplatky, palivové příplatky, bezpečnostní příplatky a poplatek za vystavení letenky. Jejich výška se mění během roku a my Vám je můžeme garantovat až po vystavení letenky. 
Pokud dojde k navýšení palivového příplatku účtovaného leteckou společností pro lety realizované v měsíci odletu zájezdu, je CK SEN oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku, o kterou byl palivový příplatek navýšen leteckou společností. Navýšení palivového příplatku odpovídá rozdílu hodnoty příplatku ke dni 31.10.2012 a hodnoty účtované leteckou společností. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací