Kába ve městě Mekka v Saúdské Arábii je nejdůležitějším poutním místem islámu.

Vše o Ramadánu: Datum, tradice a pravidla

Ramadán je devátý měsíc islámského lunárního kalendáře a je považován za nejposvátnější měsíc v islámu. Během tohoto měsíce se muslimové na celém světě zaměřují na půst, modlitby, reflexi a komunitu. Ramadán trvá 29 nebo 30 dní, v závislosti na pozorování měsíčního cyklu . Přestože většina z nás se s ním už nějakým způsobem setkala, nebo o něm slyšela, pro mnohé zůstává zahalen rouškou tajemství.

Klíčové aspekty Ramadánu

Půst (Saum)

Muslimové se během dne zdržují jídla, pití, kouření a sexuálních aktivit od východu do západu slunce. Půst začíná před úsvitem jídlem zvaným suhur a končí jídlem iftar po západu slunce.

Modlitby a duchovnost

Během Ramadánu se muslimové snaží modlit se více než obvykle, včetně zvláštních nočních modliteb zvaných taráwíh. Mnoho muslimů také čte během tohoto měsíce celý Korán.

Autor: Pavel Fellner

13.06.2024

Čti více
Muslimské děti si čtou z Koránu v mešitě.
Muslimské děti si čtou z Koránu v mešitě.

Charita (Zakat a Sadaqa)

Ramadán je obdobím zvýšené charitativní činnosti. Muslimové jsou povzbuzováni, aby dávali zakat (povinnou almužnu) a sadaqa (dobrovolné příspěvky).

Sebedisciplína a očista

Půst není jen fyzický akt, ale také duchovní. Muslimové se snaží očistit svou mysl a tělo, vyhýbat se negativním myšlenkám, slovům a činům.

Historie Ramadánu

Historie Ramadánu je úzce spjata se životem proroka Mohameda a zrodem islámu. Ramadán se slaví na památku zjevení Koránu proroku Mohamedovi. Zde je několik klíčových historických aspektů a událostí, které vysvětlují význam Ramadánu.

Zjevení Koránu

Ramadán je vzpomínkou na první zjevení Koránu proroku Mohamedovi. Podle islámské tradice toto zjevení začalo během noci Laylat al-Qadr (Noc moci). Mohamed přijal první zjevení od archanděla Gabriela v roce 610 n.l. na hoře Hira u Mekky.

Předislámská Arábie

Půst nebyl nový koncept ani v předislámské Arábii. Různé arabské kmeny měly období půstu a duchovních praktik. Avšak islám přinesl specifická pravidla a duchovní význam, které nyní tvoří Ramadán.

Zavedení půstu

Během druhého roku po Hidžru (622 n.l.), kdy prorok Mohamed a jeho následovníci migrovali z Mekky do Mediny, byl půst v měsíci Ramadán ustanoven jako povinnost. Toto nařízení bylo obsaženo v Koránu. Muslimové začali dodržovat Ramadán podle Mohamedova příkladu a učení. Půst během dne a jeho přerušení po západu slunce se staly důležitými rituály. Noční modlitby a recitace Koránu během měsíce se také staly běžnými praktikami.

Medina v Saúdské Arábii během noci
Medina v Saúdské Arábii během noci

Významné události spojené s Ramadánem

Laylat al-Qadr (Noc moci)

Noc, kdy byl poprvé zjeven Korán, je považována za nejposvátnější noc v islámském kalendáři. Muslimové věří, že modlitby v tuto noc jsou zvláště účinné a že tato noc má moc změnit osud.

Bitva u Badr

Důležitá bitva mezi malou skupinou muslimů a mnohem větší mekkskou armádou se odehrála během Ramadánu v roce 624 n.l. Tato bitva byla pro muslimy rozhodujícím vítězstvím a posílila jejich postavení v regionu.

Ramadán se od té doby stal pevnou součástí islámské praxe a kultury, reprezentující období duchovního rozvoje, pokory a oddanosti Bohu. Během staletí se rituály a tradice spojené s Ramadánem prohlubovaly a rozšiřovaly, což činí tento měsíc výjimečným a jedinečným pro muslimy na celém světě.

Jaká jsou pravidla během Ramadánu?

Během Ramadánu musí muslimové dodržovat určitá pravidla a předpisy, které jsou zaměřeny na půst, duchovní rozvoj a sebedisciplínu. Zde jsou hlavní pravidla, která muslimové během tohoto posvátného měsíce následují.

1. Půst (Saum)

Muslimové se zdržují jídla, pití, kouření a sexuálních aktivit od úsvitu (Fajr) do západu slunce (Maghrib). Suhur a Iftar: Před úsvitem se konzumuje jídlo zvané suhur. Po západu slunce se půst přerušuje jídlem iftar. Tradičně se půst přerušuje datlemi a vodou, následované plným jídlem.

Muslimové jedící datle při přerušení půstu.
Muslimové jedící datle při přerušení půstu.

2. Modlitby a duchovní aktivity

Muslimové pokračují v pravidelných pěti denních modlitbách (Salat) během celého dne. Tarawih jsou speciální noční modlitby, které se konají během Ramadánu. Tyto modlitby nejsou povinné, ale jsou vysoce doporučené a často se konají v mešitách. Muslimové se snaží během Ramadánu přečíst celý Korán, často čtou každý den jednu ze třiceti částí (Juz).

3. Sebedisciplína a mravní chování

Muslimové se snaží vyhýbat špatným činům, jako jsou lež, pomluvy, hněv a nečisté myšlenky. Podpora soucitu, pokory, trpělivosti a vzájemného porozumění je během Ramadánu obzvláště důležitá.

4. Charita a pomoc druhým

Povinná almužna (zakat) a dobrovolné příspěvky (sadaqa) jsou klíčové části Ramadánu. Muslimové jsou povzbuzováni, aby byli štědří a pomáhali těm, kteří to potřebují.

5. Výjimky z půstu

Některé skupiny lidí jsou osvobozeny od půstu nebo mohou svůj půst odložit. Ti, kteří jsou příliš slabí na to, aby mohli dodržovat půst, děti, které ještě nedosáhly puberty, těhotné a kojící ženy, pokud by půst mohl ohrozit jejich zdraví nebo zdraví dítěte. Stejně tak lidé s vážnými chorobami, kteří potřebují pravidelné léky nebo stravu. Lidé na dlouhých cestách mohou svůj půst přerušit a nahradit jej později.

Štastné muslimské děti ležící na koberci v mešitě.
Štastné muslimské děti ležící na koberci v mešitě.

6. Fidya a Kaffara

Fidya: Ti, kteří se nemohou postit kvůli trvalým zdravotním problémům, musí nakrmit chudého za každý den, kdy nemohou dodržet půst.

Kaffara: Ti, kteří záměrně poruší půst bez platného důvodu, musí se buď postit nepřetržitě 60 dní, nebo nakrmit 60 chudých lidí za každý den, kdy byl půst porušen.

Dodržování těchto pravidel během Ramadánu pomáhá muslimům prohloubit jejich víru, posílit sebedisciplínu a projevit soucit s ostatními.

Dovolená v období Ramadánu - rady pro turisty

Cestování během Ramadánu může být pro turisty zajímavým a obohacujícím zážitkem, ale je důležité si uvědomit kulturní a náboženské normy, abyste projevili úctu k místním obyvatelům. Zde je několik tipů a rad, co dělat a čemu se vyhnout během Ramadánu.

1. Respektování půstu

Během dne se vyhýbejte jídlu, pití a žvýkání žvýkaček na veřejnosti. Většina muslimů půst drží od úsvitu do západu slunce a jídlo nebo pití před nimi může být považováno za neuctivé.

Mnohé hotely a restaurace budou mít omezené otevírací hodiny nebo budou zavřeny během dne. Některé větší hotely a mezinárodní restaurace mohou nabízet jídlo pro nemuslimy ve speciálních prostorách nebo za zavřenými dveřmi.

2. Respektování modliteb a náboženských pravidel

Pětkrát denně se konají modlitby, které jsou často oznamovány voláním z mešit. Během této doby mohou být obchody a kanceláře na několik minut zavřeny. Buďte trpěliví a respektujte toto přerušení.

Pokud navštívíte mešitu, dodržujte pravidla oblékání (muži a ženy by měly mít zahalená ramena a nohy, ženy by měly mít zakryté vlasy) a chovejte se tiše a s respektem. Některé mešity mohou být během Ramadánu pro turisty zavřené.

3. Oblečení a chování

Oblečte se konzervativně. Muži i ženy by měly mít zakrytá ramena a kolena. Vyhněte se oblečení, které je příliš těsné nebo odhalující. Buďte ohleduplní a diskrétní ve svém chování. Vyhněte se hlasitým rozhovorům, hádkám a nevhodnému chování na veřejnosti.

Muslimská rodina při čtení Koránu.
Muslimská rodina při čtení Koránu.

4. Časová omezení a změny

Mnohé obchody a kanceláře budou mít během Ramadánu upraveny otevírací hodiny. Většina obchodů bude otevřena až po západu slunce a může být otevřena až do pozdní noci. Veřejná doprava může mít pozměněné jízdní řády. Buďte připraveni na zvýšený provoz zejména před a po iftaru, kdy lidé přerušují svůj půst.

5. Iftar a noční život

Iftar, jídlo k přerušení půstu, je společenskou událostí. Mnohé restaurace nabízejí speciální iftar menu. Zvažte rezervaci předem, protože tato místa mohou být velmi obsazena.

Po západu slunce může být organizováno množství kulturních akcí, trhů a oslav. Tyto události poskytují skvělou příležitost zažít místní kulturu a tradice.

6. Rady pro turisty

Buďte trpěliví. Uvědomte si, že místní lidé mohou být unavení a méně energičtí kvůli půstu. Buďte trpěliví a ohleduplní. Před cestou se informujte o místních zvyklostech a pravidlech během Ramadánu v konkrétní zemi, kterou navštěvujete, protože zvyky a přísnost dodržování se mohou lišit.

Buďte připraveni na to, že některé turistické atrakce mohou být zavřeny nebo mají omezené otevírací hodiny během Ramadánu.

Dav muslimských mužů se modlí.
Dav muslimských mužů se modlí.

7. Pozitivní zapojení

Zvažte účast na místních charitativních aktivitách nebo dobrovolnictví. Ramadán je obdobím zvýšené charitativní činnosti a pomoci druhým. Některé komunity mohou organizovat veřejné iftary, kde jsou vítáni i nemuslimové. Toto může být skvělá příležitost k setkání s místními obyvateli a lepší pochopení jejich kultury a tradic.

Cestování během Ramadánu může být jedinečným a obohacujícím zážitkem, pokud jste připraveni a otevřeni novým zkušenostem. Dodržování těchto rad a projevování respektu k místním zvykům vám pomůže užít si vaši cestu a zároveň projevit úctu k místní kultuře a náboženství.

Zde jsou některé výhody a nevýhody cestování v tomto období.

Výhody cestování během Ramadánu

Kulturní zážitky

Iftar a Suhur: Turisté mají možnost účastnit se iftaru (večerního jídla na přerušení půstu) a suhur (raného jídla před půstem), což jsou jedinečné společenské a kulturní zážitky.

Festivaly a trhy: Po západu slunce jsou často organizovány noční trhy, festivaly a kulturní akce, které nabízejí autentický pohled na místní tradice a kulturu.

Menší počet turistů

Některé destinace mohou být méně přeplněné turisty, což umožňuje klidnější a autentičtější zážitky.

Turisté procházející se trhy v Maroku.
Turisté procházející se trhy v Maroku.

Speciální nabídky

Některé hotely a restaurace mohou nabízet speciální slevy nebo akce během Ramadánu, zejména pro iftar menu.

Duchovní rozměr

Pro ty, kdo hledají duchovní nebo reflexivní zážitek, Ramadán nabízí jedinečnou atmosféru klidu a zaměření na duchovní hodnoty.

Nevýhody cestování během Ramadánu

Omezené služby

Otevírací hodiny - mnohé obchody, restaurace a turistické atrakce mohou mít zkrácené otevírací hodiny nebo mohou být během dne zavřené.

Veřejná doprava - dopravní služby mohou být omezeny nebo změněny, což může způsobit problémy při plánování vaší cesty.

Omezení v jídle a pití

Během dne je nevhodné jíst, pít nebo kouřit na veřejných místech, což může být pro nemuslimy nepříjemné nebo nepraktické.

Muslimové a turisté při návštěvě mešity.
Muslimové a turisté při návštěvě mešity.

Změny v chování a atmosféře

Unavenost a snížená energie - místní obyvatelé mohou být během dne unaveni nebo méně energičtí kvůli půstu, což může ovlivnit služby a interakce.

Změny v atmosféře - města a vesnice mohou být během dne tišší a méně živé, což může ovlivnit celkový zážitek z návštěvy.

Teplotní výzvy - v mnoha muslimských zemích může být během Ramadánu velmi horko, a jelikož místní obyvatelé nejedí ani nepijí během dne, i pro turisty může být náročné zvládnout vysoké teploty bez veřejného jídla a pití.

Tipy na zvládnutí cestování během Ramadánu

  • Před cestou se informujte o konkrétních zvycích a pravidlech v zemi, kterou navštěvujete, protože zvyky se mohou lišit.
  • Naplánujte si své denní aktivity tak, abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, a rezervujte si večerní jídla předem.
  • Respektujte pravidla půstu a chovejte se ohleduplně k místním obyvatelům.
  • Buďte trpěliví a flexibilní v případě omezení nebo změn plánů.
  • Cestování během Ramadánu může být obohacující, pokud jste připraveni a respektujete místní tradice a zvyky. Tímto způsobem můžete získat hlubší pohled na kulturu a životní styl lidí v navštívené zemi.

Hlavní jídla Ramadánu

Během Ramadánu mají jídla na přerušování půstu (iftar) a na předpostní jídlo (suhur) zvláštní význam a často zahrnují speciální pokrmy, které jsou výživné a chutné. Tato jídla se mohou lišit v závislosti na regionu a kulturních tradicích. Zde jsou některá z nejoblíbenějších jídel, která se tradičně podávají během Ramadánu:

Iftar (večerní jídlo na přerušení půstu)

Datle:

Prorok Mohamed přerušoval půst datlemi a vodou, a proto jsou datle tradičním prvkem iftaru. Jsou bohaté na cukry, které rychle dodají energii.

Voda a datle k přerušení půstu
Voda a datle k přerušení půstu

Polévky:

Harira: Marocká polévka z cizrny, čočky, rajčat a masa, často podávaná během iftaru.

Čočková: Populární v mnoha blízkovýchodních zemích, tato čočková polévka je výživná a lehce stravitelná.

Předkrmy (Meze):

Samosa: Smažené těsto plněné masem, zeleninou nebo čočkou, populární v Jižní Asii a na Blízkém východě.

Hummus: Pyré z cizrny, tahini, citronu a česneku, které se často podává s pita chlebem.

Baba Ghanoush: Pyré z pečeného lilku, tahini, česneku a citronu.

Hlavní jídla:

Biryani: Indické a pákistánské jídlo z rýže, kořeněného masa (často kuřecího nebo jehněčího) a zeleniny.

Kabsa: Tradiční arabské jídlo z rýže s kousky kořeněného masa, zeleniny a ořechů.

Tagine: Marocké jídlo připravované v keramické nádobě, které může obsahovat maso, zeleninu a sušené ovoce.

Asijská muslimská rodina u stolu si vychutnává společnou večeři.
Asijská muslimská rodina u stolu si vychutnává společnou večeři.

Pečivo a chléb:

Pita: Tradiční chléb podávaný s různými omáčkami a jídly.

Fatayer: Plněné pečivo s různými náplněmi, jako jsou špenát, sýr nebo maso.

Dezerty:

Qatayef: Plněné palačinky plněné sýrem nebo ořechy, které jsou smažené a máčené v sirupu.

Baklava: Sladký dezert z vrstev filo těsta plněného ořechy a medem nebo sirupem.

Knafeh: Dezert z tenkého těsta plněného sýrem, namočený ve sladkém sirupu.

Suhur (předpostní jídlo)

Vejce:

Šakšuka: Pokrm z vajec vařených v omáčce z rajčat, paprik a koření, populární v severoafrických a blízkovýchodních zemích.

Omeleta: Plněné omelety se zeleninou, sýrem nebo masem.

Kaše a cereálie:

Ovesná kaše: Výživná kaše s přídavkem ovoce, ořechů a medu.

Jogurt a granola: Kombinace jogurtu, granoly a čerstvého ovoce.

Chléb a placky:

Paratha: Indické placky plněné bramborami nebo jinými náplněmi, často podávané s jogurtem a pikantními omáčkami.

Roti: Jednoduché placky podávané se zeleninou nebo masem.

Placky Roti Parata s jehněčím kari jsou populární v malajské kuchyni.
Placky Roti Parata s jehněčím kari jsou populární v malajské kuchyni.

Ovoce a zelenina:

Čerstvé ovoce: Melouny, pomeranče, datle a jiné sezónní ovoce.

Zeleninové saláty: Lehké a osvěžující saláty s přídavkem olivového oleje a citronové šťávy.

Nápoje

Voda: Nejdůležitější nápoj pro hydrataci po celodenním půstu.

Jallab: Nápoj z datlí, rozinek a melasy, často ochucený růžovou vodou a podávaný s piniovými oříšky.

Qamar al-Din: Nápoj z meruňkové pasty, který je oblíbený v Levante.

Čaje a kávy:

Různé druhy čaje, často s mátou nebo šafránem.

Silná arabská káva, často podávaná s kardamonem.

Tradiční mátový čaj v Maroku.
Tradiční mátový čaj v Maroku.

Tato jídla a nápoje odrážejí bohatou kulinářskou tradici a poskytují potřebnou energii a výživu během Ramadánu. Každý region má své vlastní speciality, ale společným znakem je důraz na výživné a chutné pokrmy, které pomáhají věřícím dodržovat půst a zároveň si užít období oslav a společenských setkání.

Země, ve kterých se slaví Ramadán

Ramadán se slaví ve všech zemích s výraznou muslimskou populací. Tyto země jsou rozmístěny po celém světě, od severní Afriky přes Blízký východ až po jihovýchodní Asii. Zde jsou některé z hlavních zemí, kde se Ramadán široce slaví:

Saúdská Arábie

Saúdská Arábie je považována za kolébku islámu, kde se nacházejí dvě nejsvětější místa v islámu - Mekka a Medina. Ramadán je zde velmi přísně dodržován.

Egypt

Egypt má bohatou kulturní tradici spojenou s Ramadánem, včetně rozmanitých jídel a oslav iftaru.

Turecko

V Turecku, které má sekulární charakter, ale silné islámské dědictví, se Ramadán slaví s důrazem na rodinná a komunitní jídla.

Rodiče s dítětem na pláži v Turecku.
Rodiče s dítětem na pláži v Turecku.

Spojené arabské emiráty

Ve Spojených arabských emirátech, zejména v Dubaji, se Ramadán slaví s velkým důrazem na charitu a komunitní akce.

Maroko

Maroko má jedinečné tradice spojené s Ramadánem, včetně speciálních jídel jako harira a iftar trhů.

Tunisko a Alžírsko

Tyto země mají své vlastní jedinečné tradice a jídla, která se připravují během Ramadánu.

Írán

Írán má specifické tradice a zvyklosti spojené s Ramadánem, včetně speciálních modliteb a iftaru.

Pákistán

Pákistán slaví Ramadán s velkou oddaností, přičemž mnoho času se věnuje modlitbám a charitativním činnostem.

Pákistánský prodavač na centrálním trhu města Peshawar v Pákistánu.
Pákistánský prodavač na centrálním trhu města Peshawar v Pákistánu.

Indonésie

Indonésie, která je největší muslimskou zemí na světě podle počtu obyvatel, má různorodé a bohaté tradice spojené s Ramadánem.

Nigérie

V Nigérii, která má velkou muslimskou populaci zejména na severu země, je Ramadán obdobím intenzivní spirituality a komunální solidarity.

Senegal

Senegal, kde je islám dominantním náboženstvím, má specifické kulturní tradice spojené s Ramadánem.

Společné pojídání typického senegalského jídlo Thieboudienne.
Společné pojídání typického senegalského jídlo Thieboudienne.

Somálsko

Somálsko slaví Ramadán s velkou oddaností, přičemž se klade důraz na modlitby a rodinná setkání.

Francie

Ve Francii, která má velkou muslimskou komunitu, se Ramadán slaví se zaměřením na rodinná a komunitní jídla, zejména ve velkých městech jako Paříž.

Malajsie

Malajsie kombinuje islámské tradice s místními kulturními zvyklostmi, přičemž Ramadán se zde slaví s důrazem na rodinné a společenské setkání.

Malajsijští sourozenci si vychutnávají doma jídlo.
Malajsijští sourozenci si vychutnávají doma jídlo.

Spojené království

Ve Spojeném království, s rostoucí muslimskou populací, je vidět mnoho komunitních akcí a iftarů během Ramadánu.

Spojené státy americké

V USA se Ramadán slaví v různých muslimských komunitách napříč zemí, přičemž mnohé mešity a islámská centra pořádají iftar večeře a charitativní akce.

Ramadán se tedy slaví v mnoha zemích po celém světě, přičemž každá země má své vlastní jedinečné zvyky a tradice spojené s tímto svatým měsícem. I když základní principy půstu a modliteb jsou stejné, kulturní rozdíly a místní zvyky obohacují způsob, jakým se Ramadán prožívá a slaví.


Všechny články autora

Pavel Fellner

Průkopník našich cest do Indonésie a Polynésie. Několikrát absolvoval cestu kolem světa, průvodcuje jižní Ameriku, Barmu, Thajsko, Indii, Čínu, Tibet, Nepál, Bhután, Etiopii, Keňu, Tanzanii, Namibii, JAR...., miluje Stolové hory ve Venezuele, koupe se s tučňákama na Antarktidě a vyběhne na každou sopku, kterou spatří. Bohém s odbornými znalostmi z řízení a marketingu si na zájezdech vychutnává každý moment. Okouzlí Vás nejen dojemnou hrou na klavír, vědomostmi, ale i talentem zorganizovat věci tak, abyste si vaši dovolenou dokonale užili. Velmi dobře vaří a v restauraci vám rád pomůže najít přesně to víno, na které máte chuť. Z dovolené, kde vás provází, se vám nebude chtít odejít.


Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole