pohled na Havanu.

Havana, Kuba: Město plné barevných uliček a pulzující salsy

Havana coby kubánská metropole má velice bohatou a ne vždy veselou historii, byla svědkem jak dobyvatelských snah, tak politických represí a nesvobody. Tíživých chvil si město zažilo až až. I přesto lze z Havany cítit onu pověstnou karibskou radost ze života. Oblast se stala také synonymem pro vysoce kvalitní tabák (milovníci doutníků o tom jistě vědí své), lahodného rumu a barevných vintage cars. Atmosféru Havany si oblíbil mj. americký spisovatel Ernest Hemingway, který zde roky žil a tvořil svá přední díla. A není divu, genius loci místa má opravdu silný náboj a dnes se město postupně začíná měnit. Kdo si myslí, že zde nenajde svobodomyslnou art gallery, alegorické průvody, elegantní kluby či rooftop restaurace, ten by se mýlil. Havana vás každopádně zasáhne ve všech smyslech, na to buďte připraveni. Což takhle se v nějaké zdejší restauraci pohodlně usadit, dát si drink Cuba libre a začíst se do knihy o kubánské historii? Věřte, že ta vám k pochopení atmosféry Havany velmi pomůže!

Autor: Petra Špačková

13.03.2024

Čti více
Capitolio v centru Havany.
Capitolio v centru Havany.

HISTORIE A POLOHA HAVANY

Havana je hlavním městem Kuby a leží na severozápadním cípu ostrova. Není pouhým největším městem země, ale také jedním z nejdůležitějších center celé karibské oblasti. Od svého nejbližšího souseda, Spojených států amerických, je Havana resp. Kuba oddělena Floridským průlivem a zhruba 170 kilometry. Přestože je dnes rozlehlou metropolí s více než 2 miliony obyvatel, její staré centrum si uchovává jedinečnou směs barokních a neoklasicistních památek a homogenní soubor soukromých domů s podloubími, balkony, kovanými železnými vraty a vnitřními dvory.

Za vznik Havany bývá označováno datum 16. listopad 1519, kdy byla založena španělským dobyvatelem Diego Velázquezem. V polovině 16. století byla atakována francouzskými piráty a následkem bylo velké poničení města. Španělská koruna se následně rozhodla vybudovat vojenskou obranu u vstupu do Havanského zálivu a na dalších strategických místech. Obrana Havany neměla v té době v regionu konkurenci.

Během 17. století se město rozrostlo o významné civilní a náboženské stavby. Byl postaven klášter San Agustin, dokončen hrad El Morro, fontána Dorotea de la Luna v La Chorrera, kostel Santo Angel Custodio, nemocnice San Lazaro, klášter Santa Teresa, klášter San Felipe Neri a v roce 1728 byla v klášteře San Juan de Letran založena Královská a papežská univerzita San Gerónimo.

V polovině 18. století měla Havana již více než 70 000 obyvatel a dále se rozrůstala. Nastolený progres byl přerušen bitvou s Angličany, kteří se zde roku 1762 vylodili a postupně město dobyli. Sir Georges Keppel zde vládl jedenáct měsíců, až do poloviny roku 1763, kdy Britové vrátili Havanu Španělům výměnou za Floridu.

Pod americkým vlivem se město ve 30. letech 20. století rozrostlo a zbohatlo, byly vybudovány mj. přepychové hotely a kasina. Příklady těchto staveb jsou Focsa, Habana Libre a Hotel Nacional. Havana se stala světovým hlavním městem hazardu a korupce.

S vítězstvím revoluce v roce 1959 v čele s Fidelem Castrem Ruzem však došlo k velkým společenským a ekonomickým proměnám, kdy byla učiněna přítrž veškerým progresivním trendům a pro obyvatele Kuby nastaly temné roky. Politický režim na Kubě byl neblaze proslulý po celém světě a situace Kubánců velice tíživá. Havana byla jedním z center režimové propagandy.

Historické centrum Havany bylo v roce 1976 kubánskou vládou prohlášeno za národní památku a v roce 1982 za místo světového dědictví UNESCO.

Havana se stala v roce 2014 dokonce jedním z vítězů soutěže New7Wonders Cities Contest. Dne 7. června 2016 byl Havaně oficiálně udělen status jednoho ze sedmi moderních divů světa. Na promenádě pevnosti San Salvador de la Punta, světového dědictví UNESCO, u vchodu do zálivu byl odhalen pomník a pamětní deska na podporu uděleného uznání.

Budova divadla v Havaně.
Budova divadla v Havaně.

Protože Španělsko již nemělo monopol na obchod, Havana se stala vzkvétajícím městem a v roce 1818 byla svobodným přístavem. Obchody nabídly poslední výkřik módy, divadla přijala nejlepší herce současnosti, na ulicích korzovala bohatá buržoazie, která si nechala stavět nádherná sídla. Havana byla označována za Paříž Karibiku.

Na začátku 19. století přijel do Havany německý přírodovědec Alexander Von Humboldt, je po něm na Kubě dokonce pojmenovaný národní park. Pruský přírodovědec, který byl již ve své době světově proslulý, použil své vědecké metody k popisu společenské a politické atmosféry ostrova. K popisu geografické polohy, ekonomiky, rasového složení a politické hierarchie použil jak kvalitativní, tak kvantitativní data. Z jeho zpráv se lze dočíst, jakými změnami svět v této době procházel v důsledku evropské kolonizace a pokroku v dopravních a komunikačních technologiích. Nicméně v Humboldtových spisech můžeme zaznamenat i kritiku ostrova. Přestože jej obdivuje pro jeho přírodní krásy a kulturu, odsuzuje otroctví jako systém, který poskvrňuje Kubu. Otroctví bylo oficiálně na ostrově zrušeno až v roce 1886.

V roce 1837 byl slavnostně otevřen první železniční úsek o délce 51 km mezi Havanou a Güines, který sloužil k přepravě cukru z údolí Ariguanabo do havanského přístavu. Španělsko se tak stalo pátou zemí na světě, která má železnici (v té době Kuba patřila ještě Španělsku) a vůbec první ze všech španělsky mluvících zemí.

V průběhu 19: století byla Havana obohacena o kulturní centra, jako je Teatro Tacon, jedno z nejimpozantnějších na světě, Liceo Artistico y Literario, divadlo Coliseo.

V roce 1863 byly zbořeny městské hradby, aby se město mohlo rozšířit a postavit nové budovy. Na konci 19. století se pak vyšší vrstvy přestěhovaly do elegantní čtvrti Vedado s mnoha vilami a paláci.

Na konci 19. století prožila Havana poslední chvíle španělské kolonizace, která je definitivně uzavřena, když je v přístavu roku 1898 potopena americká bitevní loď Maine. Spojené státy tak vyhlásily v únoru téhož roku Španělsku válku, kterou o 4 měsíce později vyhrály. Kuba tak získala formální nezávislost pod americkou patronací. Faktická nezávislost pak byla vyhlášena v roce 1902!

Atmosféra Havany.
Atmosféra Havany.

ZAJÍMAVOSTI HAVANY

 • Havana byla založena v roce 1519.
 • Havana není nejstarším městem Kuby.
 • Havana je známá také jako Ciudad de las Columnas.
 • Jedna třetina kubánské populace žije v Havaně.
 • Piráti zaútočili v minulosti na Havanu.
 • Havana byla držena Brity po dobu 11 měsíců.
 • Havana je městem skládajícím se z patnácti různých obcí a samotného centra.
 • Stará Havana je na seznamu světového dědictví UNESCO.
 • Symbolem Havany je socha La Giraldilla.
 • Havanské noční Cañonazo připomíná uzavření havanských bran.
 • Kryštof Kolumbus byl pohřben v havanské katedrále.
 • Pevnost San Carlos de La Cabaña byla používána jako vězení.
 • Výbuch USS Maine v roce 1898 v Havaně odstartoval španělsko - americkou válku.
 • Havanský Hotel Nacional byl oblíbenou destinací mafie (a Franka Sinatry).
 • Ernest Hemingway žil v havanském hotelu Ambos Mundos, než se přestěhoval do Casa Vigía.
 • Havanský bar El Floridita zpopularizoval a dovedl k dokonalosti koktejl daiquiri.
 • Fábrica de Arte Cubano bývala továrnou na kuchyňský olej a byla také časopisem Time zařazena mezi 100 nejúžasnějších míst světa.
 • Habana Hilton býval kdysi nejvyšším a největším hotelem v Latinské Americe.
 • Havana má čínskou čtvrť.
 • Iglesia de Nuestra Señora de Regla je důležitým místem pro praktikující santeríe.

SEN v Havaně.
SEN v Havaně.

CO NEMINOUT V HAVANĚ

Casco Histórico de La Habana/Habana Vieja/Stará Havana

Tím, že Havana byla založena již na počátku 16. století, může se těšit opravdu bohaté historii, kterou dokládají mj. zdejší budovy. Celá zóna byla dokonce v roce 1982 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

TIP: Vyhlášeným podnikem a takřka obligátní zastávkou v této oblasti je Bodeguita del Medio s lahodnými pokrmy či drinky.

Centrum Havany.
Centrum Havany.

El Malecón

El Malecón je atraktivní námořní promenáda dlouhá přibližně osm kilometrů a je také jednou z nejautentičtějších a nejznámějších tříd na celé Kubě.

Je to jedno z oblíbených míst setkání zamilovaných, básníků, filozofů a rovněž rybářů. El Malecón má obzvláště podmanivou atmosféru, když se setmí, protože zde budete moci zažít jeden z nejkrásnějších západů slunce, které ostrov nabízí.

Malecón byl navržen jako malá námořní promenáda pro střední třídu v prvním desetiletí 20. století, ale následující desetiletí byl rychle rozšířen směrem na východ, což vedlo k eklektické architektuře mísící neoklasicismus a secesi.

Od roku 1950 má dálnice El Malecón de La Habana celkem šest jízdních pruhů. Architektura Malecónu je zcela výjimečná a nachází se v ní nespočet starých budov, které byly restaurovány.

V letních nocích nabízí Malecón mimořádnou atmosféru díky zdejšímu karnevalu!

Malecón
Malecón

El Capitolio

El Capitolio Nacional (Národní Kapitol) je jednou z nejznámějších budov v Havaně a také jejím nepsaným symbolem. Tato majestátní stavba, která se nachází v centrální Havaně, je podobná té ve Washingtonu D. C., ale je o metr vyšší, metr širší a metr delší a také podstatně bohatší na detaily. Stavbu započal Gerardo Machado v roce 1926.

K dokončení stavby bylo potřeba více než 5000 dělníků, 3 roky, 3 měsíce a 20 dní, stejně jako přibližně 17 milionů amerických dolarů.

Dříve sloužil Kapitol jako sídlo kubánského kongresu, ale od roku 1959 zde sídlí Kubánská akademie věd a Národní knihovna pro vědu a techniku.

Kapitol byl vyroben v Capellanía z bílého vápence a žuly. Jeho elegantní 62 m dlouhá kamenná kupole je korunována bronzovou kopií sochy od Giambologny ze 16. století, vyčnívající na horizontu města. V horním patře, přímo nad středem podlahy, najdeme zajímavost kapitolu – do podlahy je zde zasazena replika původního diamantu o velikosti 25 karátů. Zajímavostí je, že vzdálenost po silnici mezi Havanou a jakoukoli jinou částí ostrova se počítá právě z tohoto bodu.

Kapitol Kuby byl prohlášen za národní památku v listopadu 2010.

Capitolio v Havaně.
Capitolio v Havaně.

Plaza de Armas

Nejstarší havanské náměstí, v překladu Náměstí zbraní, v zóně Staré Havany se zrodilo během 16. století při vzniku samotného města. Je součástí oblasti zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO a dříve sloužilo armádním (ceremonie) a vládním účelům (sídlo vlády). Dnes je z něj však malebné a poklidné náměstí. Zajímavostí je, že v mnoha španělsky mluvících zemích najdeme stejnojmenná náměstí.

Je zde mnoho historických a architektonicky zajímavých budov, stejně jako muzeí a artefaktů. Najdeme zde mj. Palacio de los Capitanes Generales spolu s Museo de la Ciudad de la Habana, Museo de Navigación, El Templet, sochu Carlose Manuela Céspedese, který v roce 1868 připravil cestu k nezávislosti Kuby či palác Condes de Santovenia, který pochází z konce 18. století a nyní hostí pětihvězdičkový hotel Santa Isabel. Významnou stavbou je rovněž Castillo de la Real Fuerza – pevnost vystavěná k obraně proti pirátským nájezdům, která je dnes součástí havanského erbu. Pro milovníky knih, obzvláště těch starších, je náměstí ideálním cílem. Je zde totiž trh s použitými knihami, jejichž spektrum je poměrně pestré. Pokud jste duší knihomol, vězte, že zde strávíte hodiny blaha.

Současné náměstí, stejně jako většina budov, které jej obklopují, pochází z konce 18. století.

Plaza de Armas.
Plaza de Armas.

Plaza de la Revolución

Plaza de la Revolución je se svými 72 000 m² jedním z největších městských náměstí na světě. Navrhl jej francouzský urbanista Jean Claude Frostier a bylo postaveno na kopci Loma de los Catalanes během vlády Fulgencia Batisty. Do roku 1959 bylo náměstí známé jako Plaza Civica, ale po kubánské revoluci bylo náměstí Fidelem Castrem přejmenováno.

Rozlehlé náměstí Plaza de la Revolución je obklopeno poměrně nevzhlednými šedými administrativními budovami, v nichž dnes sídlí některé z úřadů kubánské vládní byrokracie, najdeme zde i Prezidentský palác, Národní divadlo či Národní knihovnu. Náměstí je známé také tím, že se zde konají obrovská politická shromáždění, k masám zde řečnil mj. Fidel Castro.

Náměstí dominuje na severu památník José Martího, který je uznáván coby národní hrdina, básník a významná osobnost hnutí za kubánskou nezávislost. Věž o výšce 109 m postavená z šedých žulových kamenů stojí před Palácem revoluce, sídlem kubánské vlády.

Pravděpodobně jedním z nejdiskutabilnějších obrázků na Kubě je obří nástěnná malba kubánského revolučního hrdiny Ernesta „Che“ Guevary. Lze jej nalézt na východní fasádě Ministerio del Interior (Ministerstvo vnitra), což je šedý betonový monolit situovaný na severní straně náměstí.

V roce 2009 získala Cheova nástěnná malba společníka. Portrét revolucionáře Camila Cienfuegose byl instalován na sousední budově telekomunikací.

Plaza de la Revolución.
Plaza de la Revolución.

Plaza de la Catedral

Plaza de la Catedral je jedním ze čtyř hlavních náměstí Staré Havany a právem bývá označováno za to nejkrásnější. Je to přehlídka umění barokních mistrů, které lze vysledovat na většině zdejších budov. Náměstí vévodí katedrála Neposkvrněného početí Panny Marie, která byl dokončena v 70. letech 18. století. Vnitřek svatostánku není nijak okázalý, nicméně v minulosti - konkrétně do roku 1898 - se v jeho útrobách nalézaly ostatky světoznámého mořeplavce a objevitele Kryštofa Kolumba! Další zdejší působivou stavbou je Palacio del Conde Limbillo, Palacio de los Marqueses de Aguas Claras či Palacio de los Condes de Casa Bayona, který je nyní domovem muzea Museo de Arte Colonial.

TIP: V blízkosti náměstí najdete oblíbené podniky Bodeguita del Medio či El Patio!

Plaza de la Cathedral, Havana.
Plaza de la Cathedral, Havana.

Plaza Vieja

Dalším náměstím Staré Havany je Plaza Vieja nebo chcete – li Staré náměstí. Jeho kořeny sahají až do roku 1559 a lze je bezesporu pokládat za architektonicky nejrozmanitější. Kubánské baroko zde koexistuje se secesí inspirovanou gaudinským stylem. Prvky modernistické architektury se mísí s koloniálními budovami, což vytváří dokonalou kombinaci.

Původně bylo náměstí známé jako Plaza Nueva a sloužilo k vojenským cvičením, karnevalům, projevům a jakýmkoliv společenským událostem té doby. Později bylo využíváno jako trh známý jako Reina Cristina. V současné době je však plné restaurací, kaváren či barů.

Najdete zde zajímavá místa jako je Planetario, Cámara Oscura, důmyslné optické zařízení, ze kterého se můžete kochat krásnými výhledy na město z vrcholu jeho 35 m vysoké věže nebo Palacio Cueto, asi nejkrásnější příklad secese v Havaně. Příjemným zpestřením vašich toulek po Staré Havaně je jistě i návštěva Museo de Naipes de Marqués de Prado, kde můžete obdivovat ty nejrůznější druhy hracích karet!

Plaza Vieja.
Plaza Vieja.

Calle Obispo

Ulice Obispo je jednou z nejstarších v Havaně, její počátky sahají do 16. století. Nachází se ve staré Havaně a táhne se od ulice Monserrate až po Plaza de Armas, což je pravidelná trasa pro mnoho obyvatel Havany a jedna z oblíbených pro turisty navštěvující kubánské hlavní město.

Ve svých počátcích byla tato ulice obklopena jednoduchými dřevěnými chýšemi s doškovými střechami, ale postupem času se v jejím okolí stavěly kamenné a betonové konstrukce. Obispo se brzy stalo obchodní tepnou díky své blízkosti k přístavu a existenci lékáren, módních domů, krejčovství, barů, kaváren, cukráren, optik, klenotnictví, knihkupectví a dalších velmi různorodých obchodů. Její výsadní postavení a prosperita podniků jí umožnily být také průkopníkem veřejného osvětlení ve městě. Kromě toho se v Obispo 26 nacházelo první fotografické studio na ostrově, které bylo slavnostně otevřeno 3. ledna 1841. V průběhu let, stejně jako mnoho jiných tříd ve městě, měla tato rušná ulice různá jména. Dokonce prý měla až 47 jmen jako např. San Juan, Weyler, Pi Margall atd. Boulevard Obispo začíná na křižovatce s ulicí Monserrate. Mezi mnoha budovami vyniká Ambos Mundos Hotel, kde bydlel Hemingway, dokonce se říká, že ve svých komnatách psal první kapitoly románu Komu zvoní hrana. Naproti je univerzita San Gerónimo, nejstarší na Kubě, a dále Palác generálních kapitánů, sídlo koloniální vlády, a Plaza de Armas. Kromě toho zde sídlí Johnsonova lékárna, dnes přeměněná na muzeum s velmi zajímavou sbírkou farmaceutických relikvií stejně jako Numismatické muzeum a Muzeum přírodních věd. Obispo se také stalo dějištěm mnoha historických událostí a kuriozních momentů. Říká se, že slavný americký gangster Al Capone během výletu do Havany navštívil luxusní klenotnictví Le Palais Royal, které se nachází na ulici Obispo 402, kde si koupil troje náramkové hodinky Patek Philippe za celkem 6 000 dolarů. V současné době je Obispo jednou z nejvýznamnějších ulic na Kubě díky svému historickému, obchodnímu, patrimoniálnímu a kulturnímu charakteru. Je v něm povolen pouze pěší provoz a vy si tak můžete atmosféru ulice vychutnat plnými doušky.

Bar Floridita

Turisty vítá Plazuela de Albear a Floridita bar, kolébka daiquiri, podnik světově proslulý přípravou tohoto vynikajícího kubánského koktejlu a také faktem, že byl jedním z obzvláště oblíbených míst amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye (1899 – 1961), nositele Nobelovy ceny za literaturu. Bar El Floridita byl založen již v roce 1817 a brzy se stal velice populárním a vyhledávaným. Ač dříve nesl název La Piña de la Plata (do roku 1914), jedná se do dneška o stále stejný podnik. Právě zde bylo v roce 1931 „vynalezeno“ barmanem a majitelem baru Constantem frozen daiquiri a právě zde jej Papa (jak byl na Kubě Ernest Hemingway nazýván) popíjel. Poprvé překročil práh Floridity v roce 1932, naposledy pak v roce 1960. Velice rád si zde objednával „své“ daiquiri, které dostalo později název Daiquri Like Papa nebo také Papa Doble. Trochu upravené daiquiri spočívalo v menším množství cukru a naopak ve větší dávce rumu. Floridita se již mnohokrát dostala na seznam těch nejlepších světových barů, a měla možnost přivítat mnohá zvučná jména jako například Ben Affleck, Naomi Campbell či „James Bond“ Sean Connery. I pokud nejste milovníkem daiquiri, rozhodně bar navštivte, už jen pro jeho jedinečné genius loci!

Bar Floridita.
Bar Floridita.

Calle O´Reilly

Ulice O’Reilly vede paralelně se slavným bulvárem Obispo a je něco málo přes kilometr dlouhá. Nachází se v blízkosti zálivu, v okolí Castillo de la Real Fuerza a Plaza de Armas a vede do ulice Monserrate, na náměstí Albear. Je to jedna z hlavních tříd dnešní Havany. Ulice je pojmenována po druhém desátníku Alexandru O'Reillym, irském maršálovi španělské armády, kterého na ostrov vyslal král Carlos III., aby dohlížel na obrannou situaci po britské okupaci v roce 1763. Za své velmi ceněné služby španělské koruně byl O’Reilly povýšen do šlechtického stavu, byl mu udělen erb a byl poctěn „svýma“ dvěma historickými ulicemi, jednou v Cádizu a druhou v Havaně.

Místo koexistence historických a obytných budov, obchodů a gastronomických zařízení, jako je známá Café O’Reilly, turistických i kulturních institucí, to je současná Calle O´Reilly, kterou byste během vaší procházky po centru Havany rozhodně neměli opomenout.

Calle O´Reilly.
Calle O´Reilly.

Vedado

Vedado je kulturním a obchodním centrem celé Havany. Najdeme zde mnohé vládní instituce, stejně jako sídla různých velvyslanectví, galerie, muzea, restaurace a bary. Vedado se také může pyšnit mrakodrapy (např. Edificio López Serrano) a obecně odlišným vzhledem i atmosférou od zbylých čtvrtí města.

Vedado je také domovem havanské univerzity, která byla založena již v 16. století! Rovněž zde najdeme již zmíněné náměstí Plaza de la Revolución se svými revolučními výjevy a památníkem José Martího. Další významnou památkou Vedada je Necrópolis de Cristóbal Colón, Museo de Artes Decorativas či Museo Napoleónico.

Hotel Nacional ve čtvrti Vedado.
Hotel Nacional ve čtvrti Vedado.

Fábrica de Arte Cubano

Jednou z dalších povinných zastávek ve čtvrti Vedado je rozhodně „fabrika“. Fábrica de Arte Cubano (kubánská továrna na umění), která byla poprvé otevřena v roce 2014 pod vedením legendárního místního hudebníka X Alfonsa, se rychle proměnila v jedno z nejvíce cool míst v Havaně. Skupina umělců proměnila téměř zchátralou budovu - původně továrnu na kuchyňský olej (a její výrazný vysoký komín viditelný z celého města) - na jeden z hnacích motorů alternativní kulturní scény města.

Dokonce i časopis Time zařadil Fábricu mezi 100 nejvíce trendy míst světa! Fábrica si žije svým vlastním životem. Už to není továrna a zároveň odmítá fungovat pouze jako umělecká galerie. Návštěvníci zde najdou dobré jídlo a chytlavé melodie, nicméně není to noční klub ani restaurace. Místo toho si projekt klade za cíl být centrem kubánského uměleckého vyjádření a myšlení, které kombinuje nejlepší současné umělecké instalace, živé koncerty či promítání filmů, vše rozdělené do samostatných salonků.

Najdete však zde i relaxační salónek, který je ideální pro hlubokou konverzaci nebo sledování lidí.

Pokud vás umění unaví a přemohou vás na chvíli vaše pudy a dostanete hlad, můžete zajít ke zdejším stánkům s občerstvením nebo do baru na terase.

Fábrica de Arte se každý rok na pár dní zavírá, aby mohla zrekonstruovat své salonky, upravit uspořádání a obměnit kulinářské nabídky! Mezi ně často patří tradiční kubánská pouliční jídla, tapas ve španělském stylu a mezinárodní tvorba z rukou kuchařů z Asie nebo Afriky.

Díky dynamickému, neustále se měnícímu uspořádání a ochotě riskovat se Fábrica de Arte stala stále se vyvíjejícím a proměňujícím projektem.

Cuban Art Factory.
Cuban Art Factory.

Fusterlandia

Máte rádi Antoni Gaudího? Pak jej můžete obdivovat i na Kubě. Tedy skoro. Pokud zamíříte z centra Havany na západ do zdánlivě nenápadné čtvrti Jaimanitas, kde umělec José Fuster proměnil svou domovskou čtvrť v mistrovské dílo spletitých dlaždic a kaleidoskopických barev, ocitnete se v místě, které nápadně připomíná barcelonský park Güell.

Výsledkem je to, co je neoficiálně známé jako Fusterlandia, probíhající projekt, který se poprvé zrodil asi před 20 lety a který okolí velmi ozvláštnil. Středobodem je Fusterův vlastní dům, Taller-Estudio José Fuster, rozměrná rezidence vyzdobená od střechy až po základy artefakty, sochami a především mozaikovými dlaždicemi všech barev a tvarů. Najdete zde bazénky, fontány a obecně velice barevný kus světa. V díle se mísí pocta Pablovi Picassovi a Gaudímu, aspekty santeríe, prvky modernismu a velká dávka Fusterova patriotismu. Najdete zde kubánské vlajky, nástěnnou malbu jachty Granma a slova „Viva Cuba“ vyzdobená přes osm komínů.

Fusterlandia však přesahuje Fusterovo vlastní bydliště a výtvory jsou vidět různě po okolí. Procházka po přilehlých uličkách je až psychedelickým zážitkem.

Mozaiky Fusterlandia.
Mozaiky Fusterlandia.

Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana

Museo Nacional de Bellas Artes (Národní muzeum výtvarných umění) je fascinující umělecké muzeum založené v roce 1913 a dnes umístěné ve dvou budovách vedle slavné Martího promenády v centru Havany. Jeho hlavním cílem je restaurovat, uchovávat a propagovat díla patřící k dědictví Kuby. Má 24 místností vystavujících sbírky starověkého umění, místnosti věnované mistrům každé jednotlivé epochy a také prostory s dočasnými výstavami.

První budovou muzea je Palacio del Centro Asturiano (Asturské centrum), které vystavuje mezinárodní uměleckou sbírku z období starověku, stejně jako obrazy evropských mistrů z 15. až 20. století. V této budově vyniká především velká španělská sbírka, včetně obrazu od El Greca. Palacio de Bellas Artes (Palác výtvarných umění) je naopak zaměřen na kubánské umění.

Jako celek hostí muzeum jednu z největších sbírek obrazů a soch v celé Latinské Americe a bývá označované za nejlepší v karibském regionu. Součástí muzea je také knihovna specializovaná na výtvarné umění.

Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

Museo del Chocolate

Pokud jste milovníkem čokolády, musíte se zkrátka zastavit v ulici Mercaderes. A zde se nechte okouzlit těmi nejopojnějšími vůněmi a chutěmi kakaa.

Museo Casa del Chocolate (Muzeum čokolády) vám poodhalí historii kakaa, jeho pěstování, výroby a obchodování s ním.

Již zvenčí můžete nasát intenzivní aroma, které muzeum vydává!

Museo del Ron

V Museo del Ron Havana Club se můžete dozvědět o historii a procesu výroby tohoto kubánského rumu.

Muzeum rumu v Havaně.
Muzeum rumu v Havaně.

El Morro

El Castillo de Morro nebo Castillo de los Tres Reyes del Morro, zkráceně však pouze El Morro je pevnost, která měla za úkol střežit vstup do havanského přístavu. Pokud se zajímáte o vojenskou historii, návštěva této pevnosti by vám neměla uniknout. Stavební práce na hradu El Morro začaly v roce 1589 za vlády Juana de Tejedy a skončily v roce 1630 za vlády Lorenza de Cabrera. Autorem je italský vojenský inženýr Giovanni Battista Antonelli, který přibližně ve stejnou dobu postavil také hrad La Punta na protějším vstupu do zálivu.

Hrad El Morro byl v historii během neklidných období spojen s hradem La Punta železným řetězem. V případě útoku byl tento řetěz utažen a nepřátelským lodím tak bylo zabráněno ve vstupu do zálivu. Půdorys pevnosti má tvar nepravidelného mnohoúhelníku, protože je přizpůsoben tvaru skal, na kterých byla vybudována. Skládá se ze 3 bastionů propojených hradbami a kasáren. Jsou zde také cisterny, kaple, ubikace důstojníků, vinný sklep, stáje, kobky a klenby. Vzhledem k velkolepému výhledu z pevnosti na moře a město u vjezdu do Havanského zálivu sloužila také jako strážní stanoviště pro průzkum připlouvajících nepřátelských lodí.

Než byla postavena pevnost San Carlos de La Cabaña, byl hrad El Morro nejsilnější obranou Havany.

Na přístavní straně pevnosti, postavené přímo vedle ní, leží Baterie 12 apoštolů (děl).

Maják na severozápadním konci byl postaven v průběhu 19. století.

Ve 20. století byl hrad El Morro využíván také jako vězení, v současnosti je hrad El Morro využíván jako muzeum.

Pevnost El Morro.
Pevnost El Morro.

Parque Central

Příjemný park na pomezí Staré a Centrální Havany, kde kromě příjemné zeleně najdeme také historické a významné budovy jako je Capitolio, Gran Teatro de la Habana, různé hotely a spojnice ulic Prado, Neptuno, Zulueta a San José. V parku také stojí socha národního hrdiny José Martího. Sochu obklopuje 28 palem, které symbolizují datum narození národního hrdiny, tj. 28. ledna.

Park byl dokončen v roce 1877 a dnes je místem setkávání místních obyvatel.

TIP: Pokud jste baseballový fanoušek a chcete si s podobně zapálenými lidmi poklábosit, rozhodně byste zde neměli minout tzv. „žhavý koutek“ čili La Esquina Caliente. To je havanská základna pro kohokoli a cokoli, co souvisí s baseballem. Debaty a názory na hráče, i jednotlivé hry jsou zde vyslovovány poměrně důrazně a emotivně. Vášeň pro hru je zde doslova cítit. Kromě baseballových nadšenců tady najdete i řadu bývalých hráčů kubánské hlavní ligy!

Parque John Lennon

Pokud se v Havaně chcete vyfotit se sochou jednoho z „nesmrtelných Brouků“, Johnem Lennonem, máte k tomu příležitost právě v Parku Johna Lennona, který se nachází ve čtvrti Vedado. Člen kapely Beatles sedící na lavičce je dílem kubánského umělce José Villa Soberóna.

Centrální park v Havaně.
Centrální park v Havaně.

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña

Pevnost Fortaleza de San Carlos de la Cabaña se nachází na kopci na východní straně havanského přístavu. Tato rozlehlá pevnost byla postavena v 18. století v letech 1763 až 1774 jako způsob ochrany nejslabšího místa obranného systému města.

V roce 1762 se pevnosti zmocnili Britové a bombardovali město tak dlouho, dokud nepodlehlo. Proto španělský král Carlos III. nařídil stavbu této pevnosti, aby odvrátil další takové útoky. Dnes je to největší pevnost v Americe, 700 m široká a s 19 věžemi. Tato impozantní pevnost držela útočníky mimo město po celá staletí. V 19. století zde byli popraveni někteří kubánští vlastenci. Machado i Batista používali tuto pevnost jako vojenské vězení a po revoluci si zde El Che zřídil své hlavní sídlo.

Dnes je pevnost především plná turistů. Ti zde najdou bary, restaurací, obchody se suvenýry a také obchod s tabákem! V pevnosti se rovněž nachází Museo de Fortificaciones y Armas (Muzeum opevnění a zbraní) a Museo de la Comandancia del Che (Muzeum ústředí El Che). Každý den ve 21:00 se střílí odtud z děla při ceremoniálu Cañonazo, kdy herci oblečení v dobových kostýmech z 18. století střílí nad havanským přístavem, což bylo původně signálem uzavření městských bran.

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.

Gran Teatro de La Habana

Neobarokní Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, které najdeme u Parque Central a které bylo postaveno v letech 1907 až 1914, se vyznačuje velmi výraznými zdobnými architektonickými detaily. Je to oficiální scéna Kubánské národní baletní společnosti a sídlo bienále Mezinárodního baletního festivalu. Autorem projektu je belgický architekt Paul Belau. Divadlo bylo v roce 2015 zrekonstruováno. Mezi jeho zařízení patří hlavní sál s kapacitou 1500 míst, koncertní sál, konferenční místnosti a umělecká galerie.

Gran Teatro de la Habana bylo postaveno okolo hlavní síně bývalého Teatro Tacón otevřeného roku 1838. Tacón býval ve své době mezi největšími divadly světa a hostil mezinárodní osobnosti jakými byly například Enrico Caruso, Anna Pavlova, Maya Plisetskaya či Sarah Bernhardt.

Gran Teatro v Havaně.
Gran Teatro v Havaně.

Necrópolis Cristóbal Colón

Hlavní havanský hřbitov a významná národní památka (1987), jeden z největších hřbitovů amerického kontinentu, je známý svou pozoruhodnou náboženskou ikonografií a propracovanými mramorovými sochami. Postaven byl na konci 19. století a rozkládá se na 56 ha. Procházka po jeho pozemku vás může vtáhnout do kubánské historie. Jsou zde pochováni významní umělci, sportovci, politici, spisovatelé i vědci.

Mezi jednoznačně nejslavnější a nejnavštěvovanější hrobky hřbitova patří hrobka Señory Amelie Goyri, lépe známé jako La Milagrosa (Zázračná), která zemřela při porodu dne 3. května 1901. Mramorovou postavu ženy s velkým křížem a dítětem v náručí snadno najdete díky mnoha květinám nahromaděným na hrobce a přítomnosti davu lidí. Mnoho let po její smrti navštěvoval její manžel se zlomeným srdcem několikrát denně její hrob. Vždy zaklepal jedním ze čtyř železných kruhů na pohřební klenbu a odešel pozpátku, aby ji viděl co nejdéle. Když byla těla o několik let později exhumována, Améliino tělo bylo nezkažené (znak svatosti v katolické víře) a dítě, které bylo pohřbeno u matčiných nohou, bylo údajně nalezeno v jejím náručí. Díky tomu se La Milagrosa stala na Kubě symbolem duchovního kultu a ročně sem přijíždějí tisíce lidí s dárky v naději, že jim budou splněny sny nebo vyřešeny jejich problémy. V souladu s tradicí poutníci při odchodu klepou železným prstenem na klenbu a odcházejí pozpátku.

Za pozornost stojí také hroby romanopisce Aleja Carpentiera (1904–1980), vědce Carlose Finlaye (1833–1915) či veteránů válek za nezávislost.

Hlavní hřbitov v Havaně.
Hlavní hřbitov v Havaně.

Bosque de la Habana

Je to lokalita, kam můžete vyrazit a užít si přírodu nedaleko centra Havany. Je to příjemné místo s řekou Almendares vinoucí se parkem a rovněž místo, kde lidé vyznávající náboženství santería provádějí své obřady.

TIP: Nedaleko Bosque de la Habana se nachází dinopark Parque de los Dinosaurios, který jistě potěší všechny děti znavené třeba procházkami po historických památkách. Když jim návštěvu a rozptýlení tohoto druhu dopřejete, o to raději se pak zase jistě vydají s vámi po stopách kubánské historie a na objevování současné Havany.

Casablanca

Asi největším lákadlem této lokality je zdejší socha Ježíše Krista, který hledí na Havanský záliv. Byl vytvořen z bílého mramoru kubánským sochařem Jilma Maderou v roce 1958. K soše se dostanete nejlépe lodí z centra Havany (konkrétně z Avenida del Puerto).

Finca Vigía

Tento dům v lokalitě San Francisco de Paula byl po určitou dobu domovem amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Byl postaven v roce 1886 a Hemingway zde pobýval mezi lety 1939 a 1960. Dnes je z domu muzeum, jedním z návštěvníků byla například herečka Katharine Hepburn.

Castillo de San Salvador de La Punta

Hrad Castillo de San Salvador de La Punta se tyčí nad havanským přístavem a je součástí obranného systému složeného ze čtyř pevností, které měly za úkol chránit město. Navrhl jej italský vojenský inženýr Giovanni Bautista Antonelli a byl postaven v letech 1589 až 1600.

Bosque de la Habana.
Bosque de la Habana.

CO ROZHODNĚ V HAVANĚ A JEJÍM OKOLÍ ZAŽÍT

Cabaret

Havana již v minulosti byla populárním místem pro hazardní hráče, kteří vsázeli své jmění v ruletě a následně se odebírali utratit svůj zisk do kabaretního klubu. Zdejší kabarety jsou jedním z mála prvků kubánského předrevolučního nočního života, které vláda zapomněla zrušit, a proto je dodnes můžete navštívit.

Nejslavnější havanský klub je rozhodně Tropicana, který pořádá od svého založení v roce 1939 poněkud kýčovitá, ale zábavná noční představení ve velkém divadle pod širým nebem (v zahradě s bujným porostem), které se od svého rozkvětu v 50. letech minulého století téměř nezměnilo.

Levnější, i když o něco méně velkolepá představení se konají v hotelu Nacional, jehož legendární show Parisienkombinuje okázalé kostýmy s dechberoucím akrobatickým tancem.

Kubánská show Tropicana.
Kubánská show Tropicana.

Projížďka vintage automobilem

Barevné vintage automobily jsou klasikou, která se vybaví ve spojení s Kubou snad každému. V Havaně si můžete projížďku v jednom takovém modelu americké provenience vyzkoušet. Nejčastěji se setkáte se značkami jako Chevrolet, Buick, Chrysler, Oldsmobile či Ford. Celý ostrov je dodnes plný starých klasických aut, jejichž množství se odhaduje na 70 000 kusů. Jízda v jednom z nich je skvělý způsob, jak si prohlédnout město! Řidiči nabízejí nejrůznější typy vyjížděk a také cen.

Regla

Regla je jednou ze čtvrtí Havany a její břehy omývá Havanský záliv. Velmi zajímavým aspektem tohoto města je Iglesia de Nuestra Señora de Regla, malý a krásný bílý kostel s krásným obrazem Virgen Negra s bílým dítětem na rukou.

Atmosféra Regly je stále docela podobná malému, venkovskému a klidnému přístavnímu městu, které nemá nic společného s rušnou metropolí. Regla je také známá pro velký počet obyvatel vyznávajících santeríi, náboženství, které mísí katolicismus s přírodní magií inspirující se kultem afrického etnika Yoruba.

Centrem Regly je náměstí Plaza Guaycanamá, kde najdeme mj. Céspedesovo divadlo. Tato půvabná čtvrť je známá také tím, že se zde nachází velká tepelná elektrárna a loděnice. Regla má daleko k masové turistice a je ideální pro odpolední výlet nebo únik od davů v jiných částech Havany.

Kubánský veterán.
Kubánský veterán.

Cigars tour

Kubánské doutníky jsou známé jako ty nejlepší na světě a během návštěvy Havany máte jedinečnou příležitost dozvědět se více o tom, jak se tyto jedinečné doutníky vyrábějí. Zajímavé prohlídky nabízí například slavná firma Partagás. Továrna byla založena v polovině 19. století a v současné době vyrábí přibližně 5 milionů doutníků ročně. I když nejste kuřák, během prohlídky budete moci nasát silné tabákové aroma, které ke kubánské metropoli zkrátka patří.

Cañonazo

Cañonazo je pokračováním tradice sahající až do počátku 18. století a je to slavnostní akt střelby z děl, který se koná každou noc na hradbách pevnosti La Cabaña.

Obřad je pozůstatkem postavení Havany coby opevněného města až do 2. poloviny 19. století, kdy noční výstřel z děla znamenal uzavření městských bran ve 21 hodin.

Když se v polovině 19. století zřítily hradby, tradice pokračovala a dnes je Cañonazo populární noční show zahrnující ohnivé pochodně a vojáky oblečené v někdejších vojenských uniformách. Pokud zrovna nebudete tou dobou sedět v kabaretu či rozmazlovat své chuťové pohárky v jedné z restaurací, na Cañonazo rozhodně vyrazte!

Sušení tabáku.
Sušení tabáku.

Playas del Este

Playas del Este neboli „východní pláže“ se nacházejí zhruba 20 minut jízdy z Havany. I když tato oblast technicky není součástí Havany, udává se, že právě zde jsou ty nejlepší havanské pláže. Toto zhruba 10 km dlouhé pobřeží zahrnuje sedm jedinečných pláží: Playa Bacuranao Beach, Playa Mégano Beach, Playa Santa María del Mar Beach, Playa Boca Ciega Beach, Playa Guanabo Beach, Playa Jibacoa Beach a Playa Trópico Beach.

Přestože jsou pláže příjemné, jejich zázemí ani působivost však není taková jako na plážích Varadera či Cayo Coco. Nicméně tato oblast je přesto oblíbenou turistickou destinací, protože během léta se zde scházejí obyvatelé Havany, aby si užili nádherné dny plné slunce a pláže s tyrkysovou vodou a jemným bílým pískem. V zimě však není místo hojně frekventované. Každopádně pokud nechcete jít s davem a nemáte rádi masovou turistiku, jsou pro vás Playas del Este jako stvořené.

Každá ze sedmi pláží má svou specifickou atmosféru. Například pláž Playa Boca Ciega je často navštěvována komunitou LGBTQ a Playa Guanabo je plná obchodů a živého nočního klubu. Playa Santa María del Mar nabízí nejvíce letovisek pro turisty, zatímco Jibacoa a Trópico se mohou pochlubit úžasným korálovým mořským dnem a jsou tak ideální pro potápění.

Pláže nedaleko Havany.
Pláže nedaleko Havany.

FAUNA A FLORA V OKOLÍ HAVANY

Podle světové organizace jako je World Wildlife Fund (WWF), je Kuba nejdůležitějším územím pro ochranu biologické rozmanitosti v karibské oblasti. Dvě procenta světové flóry se nacházejí na Kubě, ve srovnání s ostatními karibskými ostrovy má Kuba také nejvyšší počet druhů rostlin a zvířat a také nejvíce endemitů.

Živočišný život na Kubě je bohatý a také velmi zajímavý, domov zde našly druhy jako například nejmenší žába severní polokoule Monte Iberia Eleuth, netopýr motýlí (Natalus lepidus), jeden z nejmenších druhů na světě, kolibřík včelí, který je se svými 7 cm známý jako nejmenší pták na světě či krokodýl kubánský, jeden z nejagresivnějších na světě. Endemité jako Solenodon kubánský nebo chcete – li štětinatec, obr mezi hmyzožravými savci, kteří žijí na planetě, a kubánská ryba s názvem Gar ​​jsou považovány za živé fosilie. Na ostrově také najdeme roztomilého hlodavce jménem hutia.

Kuba má také pozoruhodně bohatou floru. Najdeme zde nepřeberné množství kvetoucích rostlin, stejně jako ovocných stromů (mango, avokádo, papaya, guáve, banánovník, citrusy). Kubánská královská palma je národní strom, který nejlépe charakterizuje kubánský venkov, a proto je vyobrazen také ve státním znaku. Národní květinou je pak motýlovec věncový.

Les mezi Havanou a Varaderem.
Les mezi Havanou a Varaderem.

PODNEBÍ

Léto na Kubě trvá od června do srpna. Jsou to nejteplejší měsíce a někteří návštěvníci shledávají vedra poměrně intenzivní. Léto je také hlavní turistickou sezónou, protože se shoduje s obdobím dovolených v Evropě. Hotely, lety a zájezdy je často nutné rezervovat s dostatečným předstihem a ceny mohou být vyšší než v jiných obdobích roku. Sezóna hurikánů panuje na Kubě od června do listopadu, přičemž září a říjen jsou měsíce s nejvyšší pravděpodobností aktivity cyklonů. Kvůli této tropické bouřkové aktivitě v těchto měsících prší výrazně více než v jiných částech roku (až 182 mm). V letních měsících a v období hurikánů je více srážek, déšť však obvykle přichází v krátkých odpoledních návalech, které mohou být i příjemnou úlevou od horka.

Zbytek roku je na Kubě obecně krásné teplé počasí. Prosinec, leden a únor jsou „nejchladnější“ měsíce na Kubě, kdy průměrná maximální denní teplota je 26 °C. Během těchto zimních měsíců mohou občas sestoupit studené fronty ze Severní Ameriky, během kterých na několik dní mohou teploty v noci na některých místech klesnout až k 10 °C. Déšť může, ale nemusí doprovázet tyto studené fronty.

Nejteplejším měsícem k návštěvě země je srpen, kdy se teplota pohybuje kolem 31 °C. Teplota vody moře šplhá v tuto dobu k 30 °C. Naopak „nejstudenější“ vodu mohou turisté zaznamenat v lednu či únoru, kdy se teplota pohybuje kolem 25 °C.

TIP: Od června do listopadu probíhá na Kubě období hurikánů, kdy může docházet k uzavření silnic, zákazu vycházení pro možnost ohrožení a rovněž k rušení letů. K predikci míry nebezpečnosti a možných omezení je vhodné sledovat například webové zpravodajství.

Staré uličky Havany.
Staré uličky Havany.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Ať už se rozhodnete udělat si vyjížďku mimo Havanu vlakem, autobusem, v zapůjčeném vozidle či s řidičem, zde přinášíme pro představu vzdálenosti mezi jednotlivými městy/lokalitami.

 • Havana – Varadero – 145 km
 • Havana – Holguín – 740 km
 • Havana – Guantánamo – 920 km
 • Havana – Cienfuegos – 230 km
 • Havana – Trinidad – 320 km
 • Havana – letiště – 20 km

TIP: Dobře zvažte půjčení auta během vašeho pobytu na ostrově. Pokud totiž dojde k nehodě, přestože viníkem není turista, je nutné na Kubě zůstat až do soudního vyřešení případu. To může často trvat až několik měsíců!

Spropitné:

Na Kubě je zanechání spropitného poměrně běžné a ze strany personálu očekávané. Ač rozhodně není povinné a zůstává pouze a jenom na vašem uvážení a kvalitě odvedených služeb. Nicméně mějte vždy na paměti, že platy zde nejsou vysoké a spropitné tak opravdu oceňované.

Částka spropitného na Kubě bude záviset také na tom, kde přesně se nacházíte a jaký typ služeb kupujete. Jako obecné pravidlo počítejte se spropitným kolem 10 % účtu. Pokud obdržíte výjimečně dobré služby, poděkovat částkou blížící se 15 – 20 % celkové ceny je ideální. Vítanou měnou jsou americké dolary nebo euro.

TIP: Ač se nejedná o spropitné v pravém slova smyslu, bývá zvykem, že turisté na Kubu vozí například malé hračky, sladkosti či jiné maličkosti pro zdejší děti ale i dospělé, kteří rozhodně nemají v obchodech takové možnosti jaké jsou například v Evropě.

Etiketa:

Obecně řečeno, kubánská kultura je kulturou soudržnosti, přímé interakce a veselí. Kubánci si rádi povídají a sdílejí své životy a kulturu s návštěvníky! I když jsou obvykle pohodoví a pohostinní, mohou se někdy urazit. Proto se vyvarujte především:

 • Plivání na zem nebo smrkání na veřejnosti.
 • Fotografování kohokoli (bez předchozího svolení).
 • Odhazování odpadků (to je nejen neslušné, ale je to zde také v rozporu se zákonem).
 • Nedivte se, pokud se vás zdejší obyvatelé během rozhovoru dotknou, obecně jsou poměrně dost kontaktní.
 • Počítejte také s tím, že jízdní řády (autobus, letadlo, vlak atd.) nejsou vždy zcela striktně dodržovány.

TIP: Když se naučíte pár slovíček ve španělštině, místní to ocení a budou potěšeni!

Nápoj Canchanchara.
Nápoj Canchanchara.

CO V HAVANĚ OCHUTNAT

Kubánská kuchyně vychází především z té španělské, nicméně zaznamenat lze i velký vliv kuchyně africké a té z karibské oblasti. Pokrmy obsahují mnoho zeleniny, aromatického koření, mořské plody či rýži. Nechybí však ani exotické ovoce či lahodné dezerty. Své chuťové pohárky můžete rozmazlit buď ve zdejších restauracích (např. Otramanera), bistrech či na trhu. A co tedy rozhodně nevynechat?

Sandwich Cubano

Sandwich Cubano je sendvič s pečeným vepřovým masem, šunkou, švýcarským sýrem a nakládanou okurkou podávaný v měkkém kubánském chlebu pomazaném hořčicí a lehce ogrilovaným.

Ajiaco Cubano

Pokrm dostal svůj název od aji, chilli papričky, která má poměrně výraznou chuť. Pomalu pečený, chutný a výživný guláš se skládá z dušeného masa (hovězí a vepřové), kořenové zeleniny a koření.

Ropa Vieja

Ropa Vieja nebo chcete – li „staré šaty“ je kubánský pokrm vyrobený z trhaného hovězího masa, které bylo pomalu vařené s cibulí, paprikou, olivami, rajčatovou omáčkou a kořením, jako je kmín a oregano.

Pulpeta

Pulpeta (sekaná) je pokrm z mletého hovězího, vepřového a šunky, dále vajec, cibule, octa, sýra, strouhanky, rajčat, vína a bylinek. Jakmile je sekaná vytvořena, vnější strana je obalena strouhankou a smažena, aby se vytvořila křupavá vnější krusta. Nakonec se smažená sekaná dusí v bohatě ochucené kreolské omáčce z rajčat a papriky.

Enchilado de Camarones

Tento aromatický a oblíbený kubánský pokrm – krevety dušené v pikantní omáčce – má svůj původ na Haiti. Dnes je však již klasikou kubánské kuchyně.

Arroz con Leche

Tento původem španělský dezert bývá často sladkou tečkou na závěr oběda či večeře. Skládá se z kondenzovaného mléka, skořice, citronové kúry, cukru a samozřejmě rýže. Kubánská verze pokrmu bývá o něco krémovější než ta evropská, nicméně každá domácnost uznává svou specifickou přípravu a je zde spousta prostoru pro experimenty.

Kubánský čerstvý humr.
Kubánský čerstvý humr.

Cuba Libre

Tento havanský signature drink byl vynalezen na počátku 20. století přímo v kubánské metropoli a od té doby je velice populárním nápojem, který nemůže chybět na žádném večírku. Ingredience jsou rum, limetková šťáva, coca – cola a třtinový cukr

Rum

Skvělé podmínky pro pěstování kvalitní cukrové třtiny vyústily již v historii ve výrobu světově oceňovaného kubánského rumu. Ochutnat jej na ostrově je takřka povinností každého plnoletého turisty. Mezi oblíbené značky patří například Havana Club či Legendario.

TIP: Nenechte si ujít ani ochutnávku kubánské zmrzliny řetězce Coppelia. Zmrzlinářství najdete nedaleko jednoho z největších hotelů na Kubě Habana Libre ve čtvrti Vedado.

Rum Havana Club.
Rum Havana Club.

CO V HAVANĚ A OKOLÍ NEVYNECHAT

Havana Jazz Festival

Tento festival je mezinárodně uznávanou hudební událostí, která přitahuje vždy vysoce kvalitní sestavu jazzových hudebníků – těch domácích i mezinárodních. Představení se konají v Casa de la Cultura Plaza, Teatro Nacional de Cuba a na dalších místech po celém městě, a to každoročně v lednu.

Festival del Habano

Pokud jste milovníkem tabáku, obzvláště pak doutníků, neměli byste si nechat ujít jedinečný Festival del Habano. Již tradičně se koná každý rok na přelomu února a března a účast bývá vysoká, ať už místní či mezinárodní provenience. Popularita festivalu v posledních letech totiž roste. Zapojeny jsou všechny slavné kubánské značky, včetně Cohiba, Montecristo, Partagas, Romeo y Julieta, H Upman a další. V nabídce jsou návštěvy továren na doutníky a tabákové plantáže, včetně seminářů, ukázek výroby doutníků a ochutnávek.

Hudebnice na Malecónu.
Hudebnice na Malecónu.

International Ernest Hemingway Billfishing Tournament

Tento rybářský turnaj se koná každoročně v červnu u pobřeží Havany. Jedná se o mezinárodní rybářský zápas a úlovky jsou především velké druhy ryb jako je například marlín, jehož přirozené prostředí je právě v těchto vodách bohatých na živiny. Turnaj je považován za jeden z nejstarších svého druhu, byl založen v roce 1950 samotným Hemingwayem, který se jej také účastnil. Rybaření bylo jednou z nejvášnivějších zábav tohoto amerického autora.

Carnival

Havanský karneval je uznáván jako jedna z cenných událostí kubánské kultury a tradic. Hned po karneval v Santiagu je ten havanský největším na ostrově. Oslavy, které se konají vícero po sobě jdoucích víkendů během července a srpna, rozproudí krev nejen v místních, ale i v mezinárodním publiku. Havana v té době kromě veselic, průvodů, tance a hudby nabízí rozmanité aktivity a náhled do zdejší kultury. Rytmy salsy jsou zde doslova nakažlivé!

Marabana Marathon

Tento maraton, který se koná každý rok v listopadu, přitahuje návštěvnost tisíců sportovců, místních i mezinárodních. Trasa maratonu prochází některými z malebných oblastí Staré Havany, Centrální Havany a Vedada. Účast je nabízena v různých formách - na vzdálenost plného maratonu, půlmaratonu, 10 km a 5 km.

Tancující Kubánci v Havaně.
Tancující Kubánci v Havaně.

Údolí Viñales

Západně od Havany máte možnost ocitnout se ve světě, který připomíná zelenou přírodu jihovýchodní Asie. Zde se žije tradiční život, kubánský zelený venkov, kde se pěstuje cukrová třtina, tabák, šťavnaté ovoce, banány, ananasy. Údolí, které je zapsáno na seznam UNESCO, je nutně povinnou zastávkou, pokud jste na návštěvě v Havaně a chcete vidět ještě něco víc. Půda, která poskytuje obživu jejím obyvatelům, je červené barvy, protože obsahuje dostatek železa. Oře se tradičním způsobem, kde buvoli táhnou povoz a rolníci manuálně dřou, aby vyprodukovali ty nejlepší tabákové listy. Navštívit dům rolníka, prohlédnout si sušárny tabáku a způsob, jak se válejí doutníky (skutečně na kyprých stehnech kubánských žen?) bez toho se z Kuby snad ani nedá odletět pryč. Krásný kus země, kde natáčeli také epizodu Případy Majora Zemana – Rukojmí z Bella Vista.

Údolí Viñales.
Údolí Viñales.

DOPORUČENÍ:

Hotel: El Candil Boutique Hotel, El Vedado, cena pro 2 osoby se snídaní cca 3500 Kč/noc.

Letenky: Dostat se do Havany lze mnoha leteckými společnostmi, letenka se dá pořídit již od 21 000 Kč například s Air France, KLM či Iberia. Z České republiky v současné době neexistuje žádný přímý let, počítejte proto s jedním, někdy dokonce s dvěma mezipřistáními. Cesta z pražské Ruzyně do Havany trvá v závislosti na délce přestupu minimálně 16 hodin.

Rozhodně nenechávejte nákup letenek na poslední chvíli. Ideální doba je pár měsíců před plánovaným odletem. Nejen, že budete mít dostatek společností a časů, ze kterých vybírat, ale také cena bude nižší.

Dokumenty: Jak uvádí Ministerstvo zahraničí ČR, občané České republiky potřebují v současné době k cestě na Kubu vstupní vízum, které má v případě turistického pobytu formu tzv. turistické karty. Pro vstup do země je třeba mít rovněž platný cestovní pas s dobou platnosti minimálně 6 měsíců od vstupu na území.

Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 90 dnů. V případě potřeby může být prodloužena o dalších 90 dnů, a to již na území Kuby, konkrétně na cizinecké policii (Dirección de Inmigración y Extranjería). Turistická karta platí pro jednorázový vstup na území státu.

Existují dva typy turistických karet:

modrá/zelená turistická karta, která je určena všem cestujícím vyjma letů z USA

růžová karta, která je určena cestujícím, kteří na Kubu vstupují z USA (týká se i tranzitu).

O kartu lze požádat osobně nebo poštou na Velvyslanectví Kuby v Praze (https://misiones.cubaminrex.cu/es/republica-checa/embajada-de-cuba-en-republica-checa), může být však již zahrnuta v rámci některých turistických pobytových balíčků nebo zakoupena přes některé cestovní kanceláře.

Žádost o turistickou kartu lze podat i elektronicky na stránce https://visasonline.cubaminrex.cu/.

Každý cestující je dále povinen před cestou vyplnit vstupní migrační formulář na adrese https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio.

V tomto formuláři je nutno uvést místo pobytu na Kubě. Pokud cestovatel neuvede zajištění pobytu, bude nucen zaplatit min. tři noci v některém z hotelů. V případě ubytování v soukromí platí přihlašovací povinnost, kterou zajišťuje majitel domu či bytu (pozn.: za nesplnění přihlašovací povinnosti jsou kubánští občané postihováni). V případě ubytování v hotelu turistu ohlašuje provozovatel.

Pro vstup do země je bezpodmínečně vyžadováno cestovní pojištění na celou dobu pobytu.

Veškeré aktuální informace najdete na stránce Ministerstva zahraničí ČR.

Doutníky Habana.
Doutníky Habana.

Všechny články autora

Petra Špačková

Petra absolvovala česko-italské gymnázium a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala mezinárodní vztahy. Mluví italsky, anglicky, německy a trochu  španělsky. Pracovala coby analytik v Kanceláři prezidenta republiky a na mateřské se věnovala překladům z/do italštiny. Má manžela a dvě dcery a nemyslí si, že děti by byly při cestování jakoukoli překážkou. Naopak, společně navštívili již všechny kontinenty a Petra projela přes 50 zemí světa. V zahraničí se nezaměřuje v prvé řadě na památky, ale především na běžný život a pozorování místních obyvatel, ať už se jedná o uspěchané businessmany v Tokiu či rozjímavé surfaře na Gold Coast. Věří, že právě povaha obyvatel utváří ráz a pověst dané země. Miluje zvířata a při každé cestě se snaží s těmi místními, ideálně endemity, setkat. Petra ráda lyžuje a umí ocenit dobrou kávu. Petra začala psát zajímavé Blogy z celého světa pro CK SEN v roce 2022.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací

Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole