Nara

Nara, Japonsko: Průvodce, rady, tipy a zajímavosti

MĚSTO, KTERÉ NABÍZÍ NEJLEPŠÍ SAKÉ V JAPONSKU

Japonská Nara, která je známá svou bohatou historií, kulturní scénou a okolní přírodou, byla také v minulosti císařským hlavním městem. Dnes je cílem mnoha turistů, kteří chtějí nasát atmosféru tradičního Japonska, zažít zdejší impresivní festivaly či se pokochat jedněmi z největších a nejstarších dřevěných budov na světě! Třešničkou na dortu může být i fakt, že místní saké je považováno za jedno z nejlepších v celém Japonsku. Nara má však coby svůj symbol něco trochu více prozaičtějšího, a to siku. Že nevíte, co to je? Představte si, že ji dokonce můžete krmit a hladit v jedné z nejpopulárnějších narských lokalit – v Nara Park.

Autor: Petra Špačková

13.01.2024

Čti více
Chrám Horyuji.
Chrám Horyuji.

HISTORIE A POLOHA NARY

Nara je malá prefektura, která se nachází hned vedle Kjóta v regionu Kansai a město Nara si nárokuje titul prvního stálého hlavního města Japonska v letech 710 až 784 n. l. Přímo bleskovou rychlostí začaly v tomto malém ale hrdém městě vyrůstat četné svatyně a chrámy. Je domovem například chrámu Todaiji, jednoho z pokladů světového dědictví pod patronátem UNESCO, který se skládá z několika budov včetně největší dřevěné stavby na světě, 48 m vysokého Daibutsu - den, který je domovem dalšího unikátu, a to největší bronzové sochy Buddhy na světě. Prefektura Nara je také domovem vůbec prvního místa světového dědictví UNESCO v Japonsku - chrámu Horyuji.

Populace dnešní Nary činí zhruba 370 000 obyvatel.

ZAJÍMAVOSTI NARY

 • Město Nara bylo založeno v roce 710.
 • Nara je domovem slavného chrámu Todai-ji.
 • Velký Buddha z Nary stojí ve výšce 15 metrů.
 • Krmení jelenů v parku Nara je oblíbenou turistickou aktivitou.
 • Kasuga Taisha v Naře je ohromující šintoistická svatyně.
 • V Naře najdeme více něž 2000 chrámů a svatyň.
 • Horyu-ji, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, je jednou z nejstarších dřevěných staveb v Japonsku.
 • Každoroční festival plamenů v Naře, „Todai-ji Omizutori“, je významnou událostí.
 • Místní kuchyně Nara zahrnuje lahůdku kakinoha – zushi.
 • Nara byla více než 70 let hlavním městem Japonska.
 • Gagaku je tradiční hudba z oblasti Nara.
 • Město je známé pro své vysoce kvalitní saké.
 • V japonštině se Nara píše: 奈良.

Nara v noci.
Nara v noci.

Nara Park

Nara Park (Nara Kōen) je velký park v centru Nary. Byl založen v roce 1880 a je místem mnoha hlavních atrakcí Nary, včetně chrámu Todaiji, Kasuga Taisha, Kofukuji a Národního muzea. Je také domovem stovek volně pobíhajících jelenů sika. Více než 1000 jedinců, považovaných za posvátné, se stalo symbolem města a bylo dokonce označeno za přírodní poklad Japonska. V celém parku se prodávají jelení sušenky a vy tak můžete tyto roztomilé živočichy potěšit něčím dobrým na zub a sobě zase uděláte jistě radost společnou fotografií. Jelenů se bát nemusíte, jsou na lidi zvyklí a po většinu času krotcí, nicméně výjimečně, například v době páření, mohou být i agresivní.

TIP: Mějte na paměti, že se stále jedná o divoká zvířata. V parku můžete zakoupit jelení laskominy tzv. shika senbei, což jsou speciální „zdravé“ sušenky, které jsou vyráběny z rýže a zrn.

Nara Park.
Nara Park.

Chrám Todaiji

Todaiji nebo chcete – li „Velký východní chrám“ je jedním z nejznámějších a historicky nejvýznamnějších japonských chrámů a pyšnou dominantou Nary. Chrám byl postaven v roce 752 jako hlavní chrám všech provinčních buddhistických chrámů Japonska a stal se tak mocným, že hlavní město bylo v roce 784 přesunuto pryč z Nary, aby se snížil vliv chrámu na vládní záležitosti.

Hlavní síň Todaiji, Daibutsu - den (Velká síň Buddhy) je jednou z největších dřevěných budov na světě, a to navzdory skutečnosti, že současná rekonstrukce z roku 1692 má pouze dvě třetiny velikosti původní chrámové síně. V masivní budově se nachází jedna z největších japonských bronzových soch Buddhy (Daibutsu). Patnáct metrů vysoký sedící Buddha představuje Vairóčanu a je lemován dvěma bódhisattvami. V sále Daibutsu - den je také vystaveno několik menších buddhistických soch a modelů bývalých a současných budov. Další oblíbenou atrakcí je sloup s otvorem ve své základně, který má stejnou velikost jako nosní dírka Daibutsu. Říká se, že těm, kdo se dokážou protlačit tímto otvorem, bude v příštím životě uděleno osvícení.

Podél přístupu k Todaiji stojí Nandaimonská brána, velká dřevěná brána a japonský národní poklad, na ktery dohlížejí dvě sochy. Sochy představující krále Nio a jsou rovněž označeny za národní poklady.

Chrám Horyuji

Chrám Horyuji byl založen v roce 607 princem Shotoku, který se zasloužil o ranou propagaci buddhismu v Japonsku. Horyuji je jedním z nejstarších chrámů v zemi a obsahuje nejstarší dochované dřevěné stavby na světě. V roce 1993 byl označen jako místo světového dědictví. Pozemek chrámu Horyuji je prostorný a rozdělený do dvou hlavních okrsků, západního okrsku (Saiin Garan) a východního okrsku (Toin Garan). Západní okrsek je uzavřený zastřešenými chodbami a je domovem nejstarší dochované dřevěné stavby na světě: centrální brána (Chumon), hlavní sál (Kondo) a pětipatrovou pagodu. Byly postaveny někdy v období Asuka (538 - 710) a od té doby nebyly zničeny, i když prošly v průběhu staletí několikrát různými renovacemi.

Centrální bránu střeží dvě nejstarší japonské sochy Kongo Rikishi, dvojice božstev, která často v Japonsku lemuje velké chrámové brány. V hlavní hale jsou umístěny některé z nejstarších japonských soch Buddhy (období Asuka).

V areálu najdeme rovněž Galerii chrámových pokladů, která byla postavena v roce 1998 k vystavení části obrovské umělecké sbírky chrámu. Uvnitř jsou vystaveny různé sochy Buddhy, stejně jako buddhistické relikvie, umělecká díla a obrazy. Vchod do síně pokladu se nachází směrem k zadní části areálu poblíž východního okrsku.

Chrám Todaiji.
Chrám Todaiji.

Zahrady Isuien

Isuien znamená „zahrada založená na vodě“ a název této tradiční japonské zahrady je odvozen od skutečnosti, že její jezírka jsou napájena malou přilehlou řekou Yoshikigawa. Areál zahrady je velice tichý a poklidný, je jako stvořený k meditaci a odpočinku. Stejně tak zde však můžete proniknout hlouběji do systému japonského zahradnictví a také pořídit překrásné fotografie.

Isuien je rozdělen na dvě části, přední zahradu a zadní zahradu, s množstvím čajoven roztroušených po celé ploše. Předzahrádka má delší historii, sahá až do poloviny 17. století. Zadní zahrada je novější a byla postavena v roce 1899 bohatým obchodníkem. V ceně vstupného je také malé muzeum Neiraku vystavující keramiku, pečeti, zrcadla a další artefakty ze staré Číny a Koreje.

„Sesterská“ zahrada Yoshikien se nachází hned na druhé straně řeky.

Zahrady Yoshikien

Yoshikien je příjemná japonská zahrada nacházející se v centru Nary. Je pojmenována po řece Yoshikigawa, malé řece, která protéká vedle zahrady, a byla postavena na místě bývalých kněžských rezidencí chrámu Kofukuji.

V Yoshikien najdou návštěvníci tři jedinečné zahrady: zahradu s jezírkem, mechovou zahradu a zahradu pro čajový obřad. Návštěva Yoshikien tedy poskytuje příležitost vidět tři různé varianty japonských zahrad na jednom místě. Stejně jako výše uvedená zahrada Isuien je tichým a příjemným místem.

Zahrady Isuien.
Zahrady Isuien.

Kasuga Taisha

Šintoistická Kasuga Taisha je nejslavnější svatyně Nary. Vznikla v roce 768 a je zasvěcena božstvu odpovědnému za ochranu města. Kasuga Taisha byla také opatrovnickou svatyní Fujiwara (japonský šlechtický rod), nejmocnějšího japonského rodinného klanu během většiny období Nara a Heian. Stejně jako svatyně Ise byla Kasuga Taisha pravidelně každých 20 let po mnoho staletí přestavována. Areálu dominuje oranžovo červená barva a velké množství bronzových luceren, které se rozsvítí pouze dvakrát v roce, a to během festivalu v únoru a v srpnu.

Kasuga Taisha.
Kasuga Taisha.

Chrám Toshodaiji

Toshodaiji figuruje mezi významnými kláštery bývalého císařského hlavního města. Je součástí seznamu světového dědictví UNESCO a symbolizuje vstup země do nové umělecké a duchovní éry.

Chrám Toshodaiji založil v roce 759 Jian Zhen (688 - 763), čínský buddhistický mnich, kterého pozval císař Shomu, aby zasvětil své poddané do učení Buddhy.

Jakmile byl Toshodaiji vystavěn, stal se ústředím buddhistické sekty Ritsu, upřednostňující morální učení a přísné respektování pravidel klášterní disciplíny. Nachází se pět kilometrů západně od Nary, v okrese Gojo - cho. Najdeme zde cenná mistrovská díla jako například sochu z roku 763 v suchém laku, která představuje starého mistra, rodáka z Yangzhou, sedícího v meditační pozici a další starověké sochy Buddhů a Bódhisattvů.

Kondo, hlavní budova s ​​osmi zaoblenými sloupy, jediný příklad tohoto typu, který je v Naře stále viditelný, je jedinečným svědectvím japonské architektury osmého století. Dne 6. června se každoročně slaví výročí úmrtí zakladatele Ganjina.

Chrám Yakushiji

Yakushiji byl postaven císařem Tenmu na konci 7. století pro zotavení císařovy nemocné manželky. Ta se nakonec uzdravila, zatímco císař zemřel ještě před dokončením chrámu.

Jeden z nejstarších japonských chrámů, Yakushiji, má přísně symetrické uspořádání, s hlavním sálem a přednáškovým sálem stojícím na centrální ose, lemované dvěma pagodami.

Hlavní sál byl přestavěn v 70. letech 20. století poté, co byl zničen požárem, a sídlí v něm trojice Yakushi, mistrovské dílo japonského buddhistického umění. Východní pagoda je jedinou stavbou chrámu, která přežila mnoho požárů, které chrám v průběhu let sužovaly, a pochází z roku 730. Zdá se, že má šest pater, ale ve skutečnosti je pouze skutečně třípatrová.

Chrám Toshodaiji .
Chrám Toshodaiji .

Chrám Kofukuji

Kofukuji býval rodinným chrámem Fujiwara, nejmocnějšího aristokratického klanu během většiny období Nara a Heian. Chrám byl založen v Naře ve stejnou dobu jako hlavní město v roce 710. Na vrcholu moci Fujiwara sestával chrám z více než 150 budov.

Chrám nabízí několik budov s velkou historickou hodnotou, včetně pětipatrové pagody a třípatrové pagody. Pětipatrová pagoda je se svými 50 metry druhou nejvyšší dřevěnou pagodou Japonska, jen o sedm metrů kratší než pětipatrová pagoda v kjótském chrámu Toji.

Chrám Kofukuji figuruje od roku 1998 na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Národní muzeum

Národní muzeum Nara, nacházející se v parku Nara, je umělecké muzeum, které primárně vystavuje japonské buddhistické umění. Muzeum založené v roce 1889 si zachovává původní budovu a je spojeno novým křídlem, které je s původní budovou propojeno podzemní chodbou.

V obou křídlech je vystavena stálá sbírka muzea, která zahrnuje buddhistické sochy, obrazy, svitky a obřadní předměty původem převážně z Japonska. V novém křídle se také konají četné dočasné výstavy.

Heijo Palace

Během většiny období Nara (710 - 794) sloužila Nara jako hlavní město Japonska a byla známá jako Heijo - kyo. Palác Heijo sloužil jako sídlo císaře a vládních úřadů. Pro svůj velký historický a kulturní význam je místo paláce zařazeno mezi památky světového dědictví Nara.

Když bylo hlavní město v roce 784 odsunuto z Heijo - kyo, palác Heijo a velká část města byly opuštěny, protože úředníci a další občané odešli do nového hlavního města. Chrámy na okraji bývalého hlavního města si však zachovaly svůj význam a město Nara nakonec kolem těchto chrámů obnovilo svůj růst.

Palác Heijo.
Palác Heijo.

Shin – Yakushiji

Chrám Shin - Yakushiji byl založen během období Nara (710 - 794) císařovnou kvůli nemocnému císaři. Je věnován Yakushi Buddhovi, patronu medicíny. Shin - Yakushiji znamená „Nový chrám Yakushi“, protože již existoval chrám Yakushiji. Během své největší slávy se Shin - Yakushiji skládal z velkého komplexu budov, ale všechny kromě hlavního sálu (Hondo) byly od té doby zničeny.

Uvnitř hlavního sálu jsou sochy 12 strážných božstev v životní velikosti obklopující dva metry vysokou sochu sedícího Yakushi Buddhy. Socha je vyrobena ze dřeva, zatímco strážci jsou vyrobeni z hlíny.

Naramachi

Naramachi (v překladu “město Nara“) je bývalá obchodní čtvrť Nara, kde je zachováno několik tradičních dřevěných obytných budov a obchůdků, které jsou dne přístupné veřejnosti. Butiky, obchody, kavárny, restaurace a několik muzeí nyní lemují tyto impresivní úzké uličky.

Většina z budov Naramachi v období Edo byly machiya, dlouhé, úzké „městské domy“, které sloužily jako obchody, ale i jako obytné prostory místních obchodníků a řemeslníků. Průčelí obchodů machiya byly často udržovány úzké, aby se ušetřilo na daních, u jejichž výpočtu byl brán zřetel místo celkové plochy na velikost vchodu/přístupu.

Wakakusayama

Wakakusayama je travnatá hora nebo chcete – li kopec za parkem Nara, který se nachází mezi chrámem Todaiji a svatyní Kasuga. Dosahuje výšky sice jen asi 350 metrů, ale poskytuje ničím nerušený dechberoucí výhled na město Nara. Turisté mohou vylézt na vrchol Wakakusayama po celý rok kromě zimního období.

Velkým zdejším lákadlem jsou sakury. Travnatý svah hory lemují třešně, které jsou obvykle v plném květu kolem začátku dubna a jsou populárním cílem turistů i místních. Strmá stezka vede po levém okraji svahu na náhorní plošinu v polovině hory s krásným výhledem na město. Cesta na náhorní plošinu trvá asi 15 - 20 minut a za dalších 20 - 30 minut se dostanete na vrchol hory.

Každou zimu čtvrtou lednovou sobotu jsou svahy hory Wakakusayama páleny během velkolepé Wakakusa Yamayaki, pálení doprovází rovněž ohňostroj a ze samotné Nary tak lze sledovat na obloze zajímavou show.

Wakakusayama
Wakakusayama

Iga Ueno

Hrad Ueno původně postavený koncem 16. století sloužil jako sídlo místních pánů během období Edo (1603 - 1868). Hradní věž byla zničena při bouři o necelých 50 let později a obnovena nebyla dříve než roku 1935.

Na rozdíl od mnoha jiných japonských hradů, které byly rekonstruovány ve 20. století za použití betonu, byl hrad Ueno přestavěn pouze za pomocí dřeva, což mu dodalo krásný, originální vzhled. Kamenné zdi na západní straně hradu jsou nejvyšší v Japonsku a jejich výška dosahuje úctyhodných 30 m.

Asuka a Sakurai

Vesnice Asuka a Sakurai se nacházejí na jižním konci pláně Yamato, na jih od Nary. Oblast se dá směle považovat za kolébku japonské civilizace. Právě v této oblasti byly vystavěny mnohé starověké chrámy a svatyně a zde si také japonští císaři vybírali hlavní města říše. Kromě Nary padla volba i na Asuku. Ta byla metropolí císařství s přestávkami v letech 538 - 710 a je podle ní dokonce pojmenováno i období japonských dějin. Ani obec Sakurai však o svou slávu nepřišla, i ta byla na určitou dobu jmenována japonským hlavním městem.

Asuka a Sakurai se nacházejí v blízkosti centra rozsáhlé sítě železnice Kintetsu, se spojením do Ósaky, Kjóta, Nary a Yoshino, na poloostrov Shima a Nagoya.

TIP: Pokud plánujete strávit v regionu více dní, zvažte nákup Kintetsu Rail Pass nebo Kansai Thru Pass.

Yoshino

Velká oblast a rovněž město v prefektuře Nara s názvem Yoshino je známá především pro tamní horu stejného jména. Je také vyhlášená jako cíl jarních výletů, kdy přes 30 000 třešní obarví horu a její okolí do růžova. Nejlepší místa, kde můžete vidět třešňové květy a nebo naopak na podzim krásně zbarvené listí, jsou ze svatyně Yoshimizu - jinja a observatoře Hanayagura, které nabízejí mj. úžasné výhledy. Hora a zdejší sakury se dostaly dokonce na stránky mnoha básnických knih.

Hora je vzdálena asi 90 minut vlakem z Nary.

TIP: Na horu jezdí také lanovka Yoshino Ropeway. Na vrchol vás doveze z Kintetsu Yoshino Station a je nejstarší lanovou dráhou v celém Japonsku! S tím, že každá kabina pojme pouze osm pasažérů, se zde v letní frekventované sezóně tvoří poměrně dlouhé fronty.

Yoshino
Yoshino

CO ROZHODNĚ V NAŘE A JEJÍM OKOLÍ ZAŽÍT

MICHIMO vozítko

Sen každého muže, ale jistě i mnoha žen, může být velice svižné japonské vozítko MICHIMO od automobilky Nissan. Nejedná se o žádný „sporťák“, ale o velice zajímavý automobil malých rozměrů, který vás však bezpečně a originálně proveze oblastí kolem města Nara. Přestože Japonsko má skvělý systém veřejné dopravy, zejména té železniční, někteří návštěvníci mohou preferovat flexibilitu auta, i když jen třeba na pár hodin. Nissan. MICHIMO je dvousedadlové elektrické auto, které je ideální pro krátké vyjížďky po městech a okolí. Vozy lze snadno rezervovat prostřednictvím webových stránek na tři hodiny, pět hodin nebo na celý den. Pro usnadnění navigace je každé vozidlo dodáváno s odnímatelným iPadem namontovaným na palubní desce. MIHIMO má sice střechu, ale boky jsou otevřené, takže si řidiči mohou užívat vánek a obdivovat krajinu. I z tohoto důvodu je vhodné půjčit si MICHIMO za hezkého počasí.

Procházka v tradičním kimonu

Návštěvníci Nary, kteří se chtějí ponořit opravdu plně do japonské kultury, by si měli naplánovat procházku v tradičním oděvu. Mnoho půjčoven nabízí balíčky focení, kdy zájemci mohou přijít, vyzkoušet si kimona a zapózovat na několika snímcích před tematickou kulisou. Většina obchodů také nabízí možnost zapůjčení kimona na celý den, aby si návštěvníci mohli prohlédnout město v místním oblečení a trochu se do japonské kultury vžít na vlastní kůži.

Ikoma Sanjo Amusement Park

Zábavní park Ikoma Sanjo je destinace vhodná pro celou rodinu, která se nachází na vrcholu hory Ikoma, asi 30 minut autem či hodinu vlakem z města Nara. Do parku je vstup zdarma a pokud vás atrakce nijak nezajímají, můžete se zatím kochat překrásným výhledem na Naru, vidět lze však i Ósaku a Kjóto.

TIIP: Ideální je park navštívit už za setmění, noční pohled z něj dokonce vyhrál "COOL JAPAN AWARD 2019".

Bouken no Mori Forest Adventure

Bouken no Mori je outdoorový park v malé obci Yamazoe, která se nachází v okrese Yamabe v prefektuře Nara. Vzdušná překážková dráha, dříve známá jako Forest Adventure Yamazoe, se skládá ze série plošin, lan a ziplines zasazených do stromů vysoko nad zemí. Lanový park si s helmami na hlavě a bezpečnostními postroji mohou užít už děti od 5 let, náročnost jednotlivých tras se samozřejmě v závislosti na věku a zkušenostech liší.

Z Nary do Bouken no Mori je možné jet veřejnou dopravou anebo rychleji vypůjčeným automobilem.

Kaiun Bungy

Návštěvníci Nary, kteří potřebují v krvi zvýšit adrenalin, mohou navštívit Kaiun Bungy, který se nachází na úpatí hory Shigi nedaleko chrámu Chogosonshi - ji. Ti odvážní se zde vrhnou do hloubky 30 m z „Mostu štěstí“, který se klene nad řekou Abeshinai.

Aby bylo možné skákat, musí být zájmecům alespoň 13 let a musí být v dobrém zdravotním stavu.

Hala Velkého Buddhy, Todaiji.
Hala Velkého Buddhy, Todaiji.

FAUNA A FLORA V OKOLÍ NARY

Místo s pravděpodobně největší koncentrací fauny v Naře a jejím okolí je Nara Park. Zde se mohou návštěvníci setkat například s jeleny sika (jsou považováni za posvátné), prasaty divokými, tanuki (psík mývalovitý), poletuchami bělolícími či veverkami. Ze světa flory lze zde narazit na borovice, javory, sakury, švestky, pieris japonskou či kryptomerie. V Naře se však člověk může pokochat i překrásnými modrými hortenziemi.

PODNEBÍ

Nara zažívá teplá a vlhká léta a suché zimy. Roční teplota v Naře se pohybuje v průměru mezi 3 °C a 27 °C. Nejdeštivějšími měsíci jsou červen, červenec a září, zároveň jsou měsíci nejteplejšími (maxima v průměru 25 - 33 °C). Zatímco leden, únor a prosinec znamenají pro Naru nejchladnější období (asi 3 – 5 °C).

Podzim v Naře.
Podzim v Naře.

PRAKTICKÉ INFORMACE O NAŘE

 • Rychlostní limity v Japonsku jsou následující: na obyčejných silnicích – 60 km/h, na rychlostních silnicích pak 100 km/h. A pozor, jezdí se vlevo!
 • Vzdálenosti mezi Narou a dalšími zajímavými místy v okolí:
 • Hirošima – Nara – 360 km
 • Tokio – Nara – 460 km
 • Kobe – Nara – 60 km
 • Kjóto – Nara – 50 km
 • Ósaka – Nara – 35 km

Spropitné:

Nechávat spropitné není v Japonsku zvykem, ač to mnohé návštěvníky z Evropy či USA překvapí. Ve skutečnosti to Japonci v mnoha situacích považují za hrubé a urážlivé. Často je spropitné odmítnuto, někdy přijato, ač s nevolí. Japonci razí teorii, že zákazník již platil a dostal excelentní služby, a proto není nutné platit něco extra. Personál jistě potěšíte více, když zdvořile – v japonštině – za dobré služby poděkujete a usmějete se! Většina japonských restaurací navíc vyžaduje, aby zákazníci platili za jídlo na recepci, místo aby nechali peníze u číšníka nebo servírky. Spropitné se také nevyžaduje při jízdě taxíkem nebo autobusem a mnoha hotelových službách. Výjimku tvoří ryokany (japonské ubytovací zařízení), kde je spropitné akceptovatelné.

Etiketa:

 • Zujte si boty.
 • Dodržujte pravidla při rituálu v onsen.
 • Uklánějte se. Délka a hloubka úklonu je v přímé úměře toho, co chceme vyjádřit.
 • Nesmrkejte se na veřejnosti.
 • Nedávejte spropitné.
 • Buďte dochvilní.
 • V businessu, pamatujte, že velký dojem dělá nejen vaše chování, ale i vaše vizitka.
 • Vždy pozdravte. Usmějte se a naučte se Konnichiwa (Dobrý den) a Sayonara (Nashledanou), Japonce tím potěšíte.

Historická část Nary.
Historická část Nary.

CO V NAŘE OCHUTNAT

Japonská kuchyně je celosvětově vyhlášená a nejen, že je ceněna pro svou lahodnost, ale rovněž proto, že je považována za velice zdravou a lehkou. Jejím základem je rýže, zelenina, ryby. Věřte, že cesta do Nary, stejně jako do ostatních japonských měst, je snem pro všechny milovníky dobrého jídla. Nebudete vědět, co si dříve vybrat! A to ať v luxusní restauraci či u stánku na trhu. Samozřejmě mnohé delikatesy lze nalézt i v obyčejném supermarketu. Ovšem nepočítejte s tím, že bez znalosti japonštiny budete hned vědět, co vlastně třímáte v ruce (to platí často i o jídelním lístku v restauraci, tam jsou však japonské názvy doprovázeny většinou fotografiemi). Ve většině případů se názvu a složení na obalu v angličtině nedočkáte a pokud nejste pravým znalcem japonských pochutin, můžete chvíli tápat. A co tedy musíte na cestě po Naře bezesporu ochutnat?

Narazuke

Narazuke má svůj původ v Naře a jedná se vlastně o způsob nakládání ovoce a zeleniny do láku. Ty jsou nakládány ve směsi kalů „saké“ (rýžové víno) a „mirin“ (sladké rýžové víno). Kaly jsou sediment a pevné částice, které se usazují z procesu výroby alkoholu. Hlavní složkou narazuke bývá bílý meloun, který se mísí s nabídkou sezónního ovoce, zeleniny a koření, jako je okurka, zázvor, japonská meruňka a vodní meloun.

Kuzu Mochi

Kuzu Mochi je klasický populární japonský dezert ze škrobu z rostliny kuzu.

Miwa Somen

Miwa Somen Noodles se vyrábí v údolích Nara, kde jsou zimy suché a často tuhé. Výroba nudlí Miwa Somen trvá jeden až dva dny a nudle se opakovaně podrobují fermentačnímu procesu zvanému „Umashi“, který odstraňuje to správné množství přebytečné vody, čímž je zaručena odlišná kvalita nudlí, jsou hladké a pevné.

Výrobní normy a normy řízení kvality pro nudle Miwa Somen jsou velice striktkní kvůli jejich dlouhé historii, je důležité, aby jejich tradice a kvalita byla chráněna, aby se získaly prémiové nudle.

Chagayu

Chagayu je čajová rýžová kaše, která se vyrábí v západním Japonsku, ale nejznámější je v prefektuře Nara.

Nejstarší písemná zpráva o chagayu pochází z roku 752 v chrámu Todaiji v Naře, díky čemuž je tento pokrm starý pomalu 1300 let.

Kakinoha Zushi

Kakinoha Zushi znamená „Sushi v listu tomelu/kaki“ je původem z kuchyně prefektury Nara, ale většinou se vyskytuje i jinde v oblasti Kansai. Na rozdíl od běžného sushi je Kakinoha Zushi zabalené v listech tomelu s plátky lososa či makrely solené na bílé octové rýži, která je obvykle na skus. Tato tradiční kuchyně sahá až do období Edo. Tehdy lidé vozili ryby do oblastí, které nemají přímý přístup k oceánu. Zakonzervujte jej tak, že ho nakrájíte na malé kousky a přibalíte k listům tomelu japonského, protože tyto listy slouží rybám jako ochrana kvůli jejich antibakteriálním výhodám.

TIP: Vyhlášenou tradiční japonskou restaurací oceněnou michelinskou hvězdou je například Wa Asuka.

Miwa Somen.
Miwa Somen.

CO V NAŘE NEVYNECHAT

Wakakusa Yamayaki

Wakakusa Yamayaki je každoroční festival, během kterého je zapálena tráva na úbočí hory Wakakusayama v Naře. Hora se nachází na východním konci parku Nara, a když je zapálena, je vidět po celém městě i širším okolí. Festival se koná každý rok 4. lednovou sobotu, ale v případě nepříznivého počasí se ruší nebo odkládá. Samotnému pálení hory předchází ohňostroj

Chrám Todaiji, chrám Kofukuji a svatyně Kasuga jsou zapojeny do obřadů festivalu. Wakakusa Yamayaki se koná stovky let a jeho přesný původ není jasný. Ač jedna teorie tvrdí, že pálení úbočí začalo během konfliktů mezi velkými chrámy Nary, zatímco jiná zase tvrdí, že požáry byly použity k zahnání divokých prasat.

Festival oficiálně začíná v poledne, kdy se konají různé menší akce. Mezi ně patří i soutěž obřích rýžových sušenek (sembei). Jejich malá verze se prodává po celém Nara Parku jako potrava pro zdejší divoké jeleny sika. Krmení těchto zvířat je oblíbenou kratochvílí nejen dětí!

Kolem 17:00 se průvod lidí, kteří se podílejí na zapálení hory, vydává z oblasti Tobino v Kasuga Taisha směrem k hoře a cestou se zastaví ve svatyni Mizuya, aby zapálil pochodně. Kolem 17:30 dorazí průvod na základnu Wakakusayama, kde se již shromáždilo několik stovek diváků, a na úbočí hory je zapálen velký oheň. Následuje ohňostroj a poté se plamen z ohně použije k zapálení trávy na úbočí hory a oheň se postupně šíří po celé hoře. Obvykle trvá 30 minut až jednu hodinu, než se celá plocha spálí, v závislosti na klimatických podmínkách, resp. stavu trávy každý rok. Když je tráva suchá, je celá hora spálena poměrně rychle, zatímco vlhké podmínky mohou mít za následek pouze pomalé a jen částečné spálení trávy.

Vzhledem k nadmořské výšce Wakakusayamy nad Narou jsou ohňostroje i oheň vidět po celém městě. Nebudete tak ošizeni, když z nějakého důvodu se festivalu nezúčastníte. Oranžově osvětlenou oblohu uvidíte pohodlně i z centra města. Výhled si můžete vychutnat i například z místa bývalého paláce Heijo.

Nara Tokae Lantern Festival

Nara je domovem chrámu Todaiji - světového dědictví UNESCO, svatyně Kasuga či areálu parku Nara. V první polovině srpna se tyto lokality stávají také „místem ohně“. Relativně mladá tradice, která se poprvé konala v roce 1999, se stala velice populární a tento festival lampionů se koná každoročně každou noc od 5. do 14. srpna. Nara Park bohatý na významné UNESCO památky se v tuto dobu mění na místo plné svíček a světel. Za malý poplatek obdrží všichni návštěvníci vlastní lucernu. Pokud se budete v Naře nacházet v dané období, rozhodně si kouzelnou atmosféru festivalu nenechte ujít!

TIP: Rybník Sarusawa a Ukimido jsou obzvláště romantickými místy, kde si můžete festival vychutnat.

Odaigahara Hill Climb

Kami – Kitayama - mura v jihovýchodní prefektuře Nara je malá vesnice jen s pár stovkami obyvatel. Nachází se uprostřed takřka panenské přírody a disponuje skvělými organizačními vlastnostmi. Každoročně zdejší obyvatelé pořádají poměrně velkou událost, a to cyklistický závod Odaigahara Hill Climb. První ročník odstartoval v roce 2001 a od té doby se závod každé září opakuje

Trasa měří 28 kilometrů a nastoupá 1240 metrů na středním osmikilometrovém úseku. S cílovou čarou ve výšce téměř 1600 metrů a časovými limity stanovenými pro úspěšné dokončení akce se jedná o relativně náročný závod, ale zato o to větší výzvu. Odaigahara Hill Climb přitahuje tolik lidí, že organizátoři musí omezit účast na 800. Volná místa jsou nabízena i zahraničním zájemcům.

Omizutori

Omizutori je běžně používaný název pro Shunie, sérii akcí pořádaných každoročně od 1. do 14. března v chrámu Todaiji. Tento soubor rituálů pokání se koná každý rok již více než 1250 let, což z něj činí jednu z nejstarších opakujících se buddhistických událostí v Japonsku.

Omizutori se provádí v Nigatsudo Hall, v menším chrámu, který je rovněž součástí Todaiji stojícího nedaleko hlavního sálu chrámu na svahu kopce. Nigatsudo doslova znamená „síň druhého měsíce“, odkazuje na druhý měsíc lunárního kalendáře, kdy se koná Omizutori. Druhý měsíc lunárního kalendáře zhruba odpovídá březnu slunečního kalendáře.

Shika no Tsunokiri

Během podzimního období rozmnožování může být jelen z Nara parku poměrně agresivní. A to jak proti návštěvníkům, tak i například vůči stromům či okolnímu majetku. Aby se eliminovalo riziko zranění lidí, zahájil smírčí soudce Nary v roce 1671 obřad stříhání jeleních parohů.

Povolení k zahájení akce bylo uděleno a provedeno chrámem Kofukuji, protože Kofukuji byl v té době zodpovědný za péči o jelena. Od počátku obřadu do konce 19. století probíhalo řezání paroží v celé Naře. V 19. století se obřad přesunul na hlavní silnici vedoucí ke svatyni Kasuga a zodpovědnost za obřad přešla pod ni.

Speciální zařízení pro provádění obřadu, známé jako Rokuen, bylo postaveno v e 20. letech 20. století a od té doby se používá jako obřadní místo. Shika no Tsunokiri se koná každý rok o říjnovém víkendu.

Kasuga Wakamiya On – Matsuri

Wakamiya Onmatsuri je čtyřdenní festival za zdraví a bohatou úrodu. Jeho počátky sahají do 12. století, slaví se konkrétně již od roku 1136. Slaví se každoročně v polovině prosince a během oslav je možné spatřit kagura představení, tradiční tance či zaposlouchat se do hudby bugaku. Hlavním bodem festivalu je ale procesí Jidai Gyoretsu, ve kterém stovky dobrovolníku pochodují v tradičním historickém oblečení. Ke spatření zde jsou kostýmu prakticky každé významné japonské éry, a to od roku 794 do 1868. Je to tak skvělá přehlídka japonské kultury oblékání v různých obdobích japonských dějin.

Sakury

Období, kdy v Naře začínají kvést sakury, spadá většinou na poslední březnový týden a trvá do začátku dubna. Ač zde samozřejmě existují meziroční odchylky. Místa, kde se dají překrásné růžové květy spatřit (tzv. hanami spots), jsou například:

Nara Park

Heijo Palace

Wakakusayama

Koriyama Castle Ruins

Sakury v provincii Nara.
Sakury v provincii Nara.

DOPORUČENÍ:

Hotel: SETRE Naramachi, cena pro 2 osoby se snídaní cca 5500 Kč/noc.

Letenky: Nejbližší letiště u Nary je to ósacké (cca 45 km). Dostat se do Ósaky lze pak mnoha leteckými společnostmi, letenka se dá pořídit již od 23 000 Kč například s Qatar Airways, Air France, Korean Air či Finnair. Zajímavou zkušeností je využít služeb japonských aerolinií ANA (All Nippon Airways), které jsou vyhlášenými vysoce kvalitními aerolinkami, najdete u nich perfektní služby a profesionalitu snoubící se s japonskou pohostinností a skvělým jídlem.

Z České republiky v současné době neexistuje žádný přímý let, počítejte proto nejčastěji s jedním či dvěma mezipřistáními. Cesta z pražské Ruzyně do Ósaky trvá v závislosti na délce přestupů zhruba 16 hodin. Rozhodně nenechávejte nákup na poslední chvíli. Ideální doba je pár měsíců před plánovaným odletem. Nejen, že budete mít dostatek společností a časů, ze kterých vybírat, ale také cena bude nižší.

Dokumenty: při cestě do Japonska není vyžadován ani test PCR ani doklad o očkování, pobyt do 90 dnů je pro občany České republiky možný bez víza. Veškeré aktuální informace najdete na stránce Ministerstva zahraničí ČR.


Všechny články autora

Petra Špačková

Petra absolvovala česko-italské gymnázium a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala mezinárodní vztahy. Mluví italsky, anglicky, německy a trochu  španělsky. Pracovala coby analytik v Kanceláři prezidenta republiky a na mateřské se věnovala překladům z/do italštiny. Má manžela a dvě dcery a nemyslí si, že děti by byly při cestování jakoukoli překážkou. Naopak, společně navštívili již všechny kontinenty a Petra projela přes 50 zemí světa. V zahraničí se nezaměřuje v prvé řadě na památky, ale především na běžný život a pozorování místních obyvatel, ať už se jedná o uspěchané businessmany v Tokiu či rozjímavé surfaře na Gold Coast. Věří, že právě povaha obyvatel utváří ráz a pověst dané země. Miluje zvířata a při každé cestě se snaží s těmi místními, ideálně endemity, setkat. Petra ráda lyžuje a umí ocenit dobrou kávu. Petra začala psát zajímavé Blogy z celého světa pro CK SEN v roce 2022.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací

Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole