Palenque pohled.

Palenque v Chiapas: Mayské ruiny v mexické džungli

Lákají vás dějiny a kultura starodávných Mayů? Máte nastudováno vše o Chichén Itzá či Tulum a pokládáte se tak za odborníky? Tak to jistě znáte i archeologické naleziště Palenque v severovýchodní části nejchudšího státu Chiapas v Mexiku. Ne? Pak máte co dohánět! Důvodem pro návštěvu této oblasti nemusí být nutně jenom záliba v mayské historii, ale obecně k magii a mystickým místům. Tohle místo vás skutečně dostane! Procházka po okolní džungli a všudypřítomní vřešťani vás pak jistě přenesou do kůže Indiana Jonese!

Autor: Petra Špačková

09.12.2022

Čti více
Nádherné ruiny mayského Palenque.
Nádherné ruiny mayského Palenque.

HISTORIE PALENQUE

Palenque je označení města na severu státu Chiapas a také pak název významné mayské archeologické lokality, kde se v minulosti rozkládal slavný městský stát. Kdysi byl důležitým kulturním a politickým centrem, které zažívalo rozkvět zejména v období 3. až 8. století. Později bylo zcela opuštěno. Jeho původní mayské jméno bylo pravděpodobně Lakamha, což v překladu znamená „velká voda“ nebo „velké vody“. Palenque se nachází v povodí řeky Usumacinta, asi 9 km od centra nedalekého stejnnojmenného města nebo 150 km do Villahermosa, kde se nachází i nejbližší mezinárodní letiště.

Přestože původně slavné město leželo ukryté stovky let v džungli, vědci a archeologové odhalili plně jeho existenci až ve 20. století, kdy na místě započaly vykopávky a výzkumy. Traduje se však, že již v 18. století byl o městě zpraven jeden španělský kněz, kterému tajemství svěřili samotní Mayové. Nicméně tím, že město bylo opuštěno v 9. století a až do koloniální éry zůstala oblast neobydlena, bylo možné nalézt Palenque v tak dobrém stavu. Jistou protekci městu poskytla i neprostupná džungle, která jej do sebe takřka zakomponovala. Kolem administrativního a občanského centra stály četné obytné zóny, stejně jako pohřební, rituální a výrobní prostory. Odborníci popisují styl rozmístění a stavby samotné jako „stile palencano“, který je jedinečný svou lehkostí a souladem. Najdeme zde velké otevřené prostory, budovy s klenutými střechami, vnitřní svatyně a modelované štukové výjevy, stejně jako klenuté sály spojující galerie či okna ve tvaru písmene T. Propracované architektonické návrhy a bohatá výzdoba odrážejí historii, um a život tehdejší vládnoucí třídy. Stavby jsou plně integrována do krajiny a vytváří tak jedinečnou harmonii.

Ruiny pyramid v pralese.
Ruiny pyramid v pralese.

Ač se tedy Palenque opět „probudilo k životu“, dlouho si nemohlo najít u cestovatelů svoje místo. Často turisté volili k poznávání mayské kultury spíše Tulum, Chichén Itzá či Teotihuacán. Avšak to se postupně měnilo, a tak je nyní Palenque častým cílem turistů a rovnocenným partnerem ostatních mayských nalezišť. Mezi vědci ale i obyčejnými návštěvníky bývá Palenque často označováno za nejkrásnější ze všech starověkých mayských měst, která se na území Mexika nacházejí. V roce 1981 zde byl vytvořen národní park Parque Nacional Palenque, který zaujímá rozlohu cca 1 772 hektarů, byl ustaven výnosem vydaným 20. července 1981 tehdejším prezidentem Mexika José López Portillem.

Od roku 1987 je zdejší archeologické naleziště také zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a v roce 1993 pak bylo prohlášeno mexickou federální vládou za archeologickou památku, od té doby je chráněno podle federálního zákona o archeologických, uměleckých a historických památkách a lokalitách.

Unikum Palenque tkví i v tom, že zde historici nemusí zjišťovat osud města pouze ze staveb a způsobu jejich umístění apod. V Palenque si mohou o minulosti regionu číst doslova jako z knihy. Hierogylyfy, které zde byly objeveny, totiž zcela jasně popisují historii mayské populace. Tvoří starodávný systém logosylabického písma, hovoří o spojenectvích, obchodu, výměně, válkách a dokonce i partnerství mezi mayskými městy.

Pohled na pyramidu zbízka.
Pohled na pyramidu zbízka.

ZAJÍMAVOSTI O PALENQUE

Archeologům se v Palenque podařil velký objev, a to nález rituální masky ze 7. století. Ta znázorňuje pravděpodobně obličej slavného vládce Pakala Velikého, který patřil mezi nejvýznamnější panovníky mayské historie. K nálezu došlo v budově E chrámového komplexu a mezi odborníky je považován za opravdu velice cenný artefakt. Hrobka byla zakryta tím nejzdobněji vyřezávaným víkem, k jejímu objevení došlo v roce 1952 mexickým archeologem Albertem Ruz Lhuillierem, který odstranil kámen ze zadní místnosti Chrámu nápisů a našel tak průchod, který vedl k „pokladu“. Tumba bohužel však není přístupna veřejnosti.

K'inich Janaab' Pakal, známý jako král Pakal Veliký (603 - 683), usedl na trůn roku 615 ve věku pouhých dvanácti let a městskému státu Palenque vládl až do své smrti o 68 let později. Jeho věk – 80 let – byl v době, kdy žil, opravdu raritou, stejně tak pravděpodobně jeho nezvyklá výška. Dodnes se jedná o jedno z nejdelších období, kdy který monarcha vládl. Byl to syn vládkyně Sak Kuk a za jeho vlády došlo v Palenque k největšímu rozkvětu a rozmachu.

Detail pyramidy Palenque.
Detail pyramidy Palenque.

Palenque je také město (stejné jméno nese však i nedaleké archeologické naleziště) ležící na severu státu Chiapas v Mexiku. Bylo pojmenováno téměř 200 let předtím, než byly v 18. století objeveny nedaleké mayské ruiny. Oblast kolem Palenque je hustě osídlena mayskými potomky zejména z kmene Ch'ol. Ti jsou však často na okraji společnosti, a to se bohužel promítá i na jejich ekonomické situaci. Pracují tak především v zemědělství a většina žije na hranici chudoby.

„Moderní“ město Palenque bylo založeno dominikánským mnichem Pedrem Lorenzem v roce 1567. Město s přilehlým okolím má dnes asi 130 000 obyvatel (město samotné zhruba 50 000), velkou část tvoří lidé z domorodého kmene Ch´ol.

Nedaleko archeologického naleziště najdeme Aluxes Park. Je to vůbec první záchranné centrum pro volně žijící zvířata ve státě. Zvířata jsou přijata, nakrmena, ošetřena a pokud jsou toho časem schopna, tak i navrácena do volné přírody. Pracují zde samí zapálení milovníci zvířat, kteří kromě své profesionality a odborných znalostí mají srdce na pravém místě. Spolupracují úzce s místními úřady a práce, kterou odvádí, je opravdu vidět. Dostávají se sem zvířata zraněná či zatažená do nelegálních obchodů, což bývá často spojeno s krutým zacházením a naprosto otřesnými podmínkami, ve kterých jsou zvířata držena.

V oblasti Palenque se nachází další park, kde lze strávit odpoledne po náročném bádání a poznávání nedalekých mayských ruin. Jmenuje se EcoMundo a nabízí zábavu pro celou rodinu. Zkusit zde můžete například tirolesu (zip – line), jízdu v golfových vozících či kánoe.

Pyramida v lese.
Pyramida v lese.

Město je obklopeno deštným pralesem, což také mělo za důsledek, že ruiny zůstaly po staletí ukryty zraku veřejnosti. Postupné odlesňování však má dramatický dopad na místní prostředí, kdy se do města pomalu „stěhují“ různé živočišné druhy, aby zde našly potravu. Není tedy výjimkou setkat se na ulici v nedalekém stejnojmenném městě Palenque například s vřešťany.

Chudoba je zde vidět opravdu na každém kroku a největší příjmy oblasti tak pocházejí z turismu, kdy sem přijíždějí návštěvníci lačnící po probádání mayských ruin.

„Moderní“ město Palenque bylo založeno dominikánským mnichem Pedrem Lorenzem v roce 1567. Město s přilehlým okolím má dnes asi 130 000 obyvatel (město samotné zhruba 50 000), velkou část tvoří lidé z domorodého kmene Ch´ol.

Palác v Palenque.
Palác v Palenque.

Nedaleko archeologického naleziště najdeme Aluxes Park. Je to vůbec první záchranné centrum pro volně žijící zvířata ve státě. Zvířata jsou přijata, nakrmena, ošetřena a pokud jsou toho časem schopna, tak i navrácena do volné přírody. Pracují zde samí zapálení milovníci zvířat, kteří kromě své profesionality a odborných znalostí mají srdce na pravém místě. Spolupracují úzce s místními úřady a práce, kterou odvádí, je opravdu vidět. Dostávají se sem zvířata zraněná či zatažená do nelegálních obchodů, což bývá často spojeno s krutým zacházením a naprosto otřesnými podmínkami, ve kterých jsou zvířata držena.

V oblasti Palenque se nachází další park, kde lze strávit odpoledne po náročném bádání a poznávání nedalekých mayských ruin. Jmenuje se EcoMundo a nabízí zábavu pro celou rodinu. Zkusit zde můžete například tirolesu (zip – line), jízdu v golfových vozících či kánoe.

Strmé schody pyramidy.
Strmé schody pyramidy.

PODNEBÍ V OKOLÍ PALENQUE

Chiapas má obecně vlhké tropické podnebí s celoročně vysokými teplotami. Deštivé období pak nastává v červnu a trvá zhruba do října. V této době je zde i hodně bláta. Chladnější vzduch pak lze čekat od listopadu do února, ale i tak teploty neklesají pod 20 °C. Velice teplá a suchá část roku nastává v březnu a trvá minimálně do května. Teploty šplhají často až ke 40 °C.

FAUNA A FLORA

Území národního parku Palenque pokrývá z velké části džungle a husté lesy. Proto není divu, že fauna a flora je zde opravdu rozmanitá. Podle Národního informačního systému o biodiverzitě Národní komise pro znalosti a využití biodiverzity (CONABIO) žije v národním parku Palenque více než 1 475 druhů rostlin a živočichů, z nichž 139 spadá do některé kategorie rizika a ohrožení. V lesích žijí jaguáři, létající veverky, vřešťani, jeleni běloocasí, tapíři, fret malý,tukani či roztomilá malá stromová šelma, příbuzná mývalům a nosálům – kynkažu.

Významnými obyvateli zdejší džungle jsou pak papoušci ara, zóna monitoruje a chrání společenstva tohoto ohroženého druhu arů arakang (Ara macao). V Mexiku v posledních letech existují mnohé projekty na záchranu těchto barevných ptáků a panují zde velké snahy o jejich početný návrat do volné přírody. V Palenque tyto aktivity zatím slaví úspěch. Na jeho území byli tito papoušci už zcela vyhubeni, ale díky úsilí organizace Aluxes Ecopark Palenque, Xcaret Ecopark a Ústavu biologie Národní autonomní univerzity Mexika se zde zase usídlili a dokonce se i množí. Avšak přesto na celém území Mexika najdeme zástupců druhu ara arakanga pouhých pár set.

Ze světa flory zde můžeme obdivovat například mahagony či cedry a zajímavé a méně známé druhy stromů jako jsou Vatairea lundellii, Brosimum alicastrum (ramón nebo breadnut) či Guatteria anomala .

Chrám Nápisů, hrobka Červené paní.
Chrám Nápisů, hrobka Červené paní.

CO V CHIAPAS OCHUTNAT

Botanas de camarón seco je tradiční mexický pokrm pocházející z Chiapas. Jsou to vlastně obalované sušené krevety, jejichž hlavními ingrediencemi jsou tedy právě krevety, mouka, sůl, studená voda, bílky, cibule, chilli papričky serrano a olej. Krevety se obalí v těstíčku a smaží dozlatova.

Pepita con tasajo je tradiční sváteční mexický pokrm pocházející ze státu Chiapas. Skládá se z nudliček hovězího masa, které se podává v omáčce z cibule, česneku, mletých dýňových semínek a achiote. Pepita con tasajo bývá připravována například během lednových oslav Fiesta de los Parachicos.

Tascalate je velice rozšířený a populární osvěžující kakaový nápoj původem z jižního Mexika. Vyrábí se v několika variantách, nicméně základ tvoří kukuřice, kakao, achiote, skořice a vanilka. Z přísad se vytvoří prášek, který se poté smíchá s vodou nebo mlékem. Nápoj je oslazený a bývá podávaný ledově vychlazený.

Pohled na pyramidu zblízka.
Pohled na pyramidu zblízka.

Comiteco je mexická lihovina destilovaná z fermentované mízy agáve (aguamiel), někdy s přídavkem cukru, která pochází právě z Chiapas. Někdy bývá kvůli agáve, ze kterého jsou oba vyráběny, přirovnáván k mezcalu, nicméně rozdíl zde existuje – comiteco se nevyrábí z praženého agáve, a proto neobsahuje onen kouřový prvek. Comiteco pochází z Comitánu v Chiapasu a jeho historie sahá až do koloniální éry.

Pox (výslovnost poš) je obřadní mexický nápoj na bázi kukuřice, který pochází od Mayů Tzotzil z Chiapas. Původně fermentované a vyrobené z kukuřice, pox se dnes často destilují a zahrnují pšenici, cukrovou třtinu a kvůli svému neregulovanému stavu často i některé další ingredience. V Chiapas je k dispozici mnoho variant, i v ochucených verzích, nicméně společným znakem bývá jejich říz, rozhodně to není žádné „dámské pití“. Nápoj má dlouhou a nejasnou historii, ale pravděpodobně byl jedním ze symbolů odporu během španělské kolonizace.

TIP: Na skvělou tradiční palenskou kuchyni rozhodně zajděte do této restaurace na jihozápadním okraji města Palenque.

Prales v okolí Palenque v Chiapasu.
Prales v okolí Palenque v Chiapasu.

DOPORUČENÍ V PALENQUE:

Hotel: Tulijá Palenque nedaleko centra města Palenque, cena pro 2 osoby se snídaní cca 2000 Kč/noc.

Letenky: dostat se do Villahermosy, nejbližšího letiště u Palenque, lze mnoha leteckými společnostmi, letenku lze pořídit již od 21 000 Kč například s KLM. V současné době však neexistuje mezi Prahou a Villahermosou přímé spojení, proto počítejte s 2 mezipřistáními. Do Palenque je to pak z letiště asi ještě 150km, přibližně 2 hodiny jízdy autem. Časový posun oproti České republice je - 7 hodin.

Dokumenty: při cestě do Mexika není vyžadován ani test PCR ani doklad o očkování, vstup je pro občany České republiky možný bez víza.

Vodopád při Palenque.
Vodopád při Palenque.

Všechny články autora

Petra Špačková

Petra absolvovala česko-italské gymnázium a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala mezinárodní vztahy. Mluví italsky, anglicky, německy a trochu  španělsky. Pracovala coby analytik v Kanceláři prezidenta republiky a na mateřské se věnovala překladům z/do italštiny. Má manžela a dvě dcery a nemyslí si, že děti by byly při cestování jakoukoli překážkou. Naopak, společně navštívili již všechny kontinenty a Petra projela přes 50 zemí světa. V zahraničí se nezaměřuje v prvé řadě na památky, ale především na běžný život a pozorování místních obyvatel, ať už se jedná o uspěchané businessmany v Tokiu či rozjímavé surfaře na Gold Coast. Věří, že právě povaha obyvatel utváří ráz a pověst dané země. Miluje zvířata a při každé cestě se snaží s těmi místními, ideálně endemity, setkat. Petra ráda lyžuje a umí ocenit dobrou kávu. Petra začala psát zajímavé Blogy z celého světa pro CK SEN v roce 2022.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací

Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole