Modrý papoušek Ara

Proč jsou zvířata v ohrožení a jak jim můžete pomoci?

Jaké jsou příčiny ohrožení živočišných druhů, co se s nimi dá dělat, a proč by to mělo
zajímat každého.

Autor: Pavel Fellner

30.08.2019

Čti více
Modrý papoušek Ara
Modrý papoušek Ara

V roce 2011 uvedlo filmové studio 20th Century Fox animovanou pohádku Rio, jejíž hlavní postavou je modrý papoušek Ara (Cyanopsitta spixii), od té doby oblíbený u dětí po celém světě. O sedm let později, v roce 2018, tento druh papouška ve volné přírodě vyhynul. A spolu s ním i pěvec zvaný Šatovník ostrovní původem ze stejnojmenného ostrova a brazilský endemit Hrnčiřík Alagoaský. Tři ptačí druhy za jeden rok.

krmení nosorožce
krmení nosorožce

Odhadované tempo aktuálního vymírání zvířecích druhů je 1 000 až 10 000 krát vyšší ve srovnání s tím, než jak by k němu docházelo přirozeně. Obecný konsensus o příčinách tohoto alarmujícího stavu naznačuje, ne překvapivě, především silný vliv lidských zásahů do ekosystémů.

Letecký pohled na odlesňování
Letecký pohled na odlesňování

Příčiny

Zřejmě nejbrutálnějším z nich je nadměrný lov - v minulosti neregulovaný, s cílem obživy, ale dnes zejména ve formě pytláctví kvůli luxusním surovinám. Lhostejné odlesňování zase ponechává bezradná zvířata napospas predátorům a nedostatku potravy. Destrukcí přirozeného biotopu trpí hlavně úzce specializované druhy, neschopné rychlé adaptace. Znečištěné půdy a vodní zdroje decimují ryby a obojživelníky. V oslabeném ekosystému se pak prosazují agresivní invazní druhy bez přirozeného nepřítele, vytlačují ty původní a narušují potravinové řetězce. Nadměrný stres způsobuje i u zvířat, podobně jako u člověka, oslabení jejich imunity a vyšší náchylnost k chorobám. Časté jsou také nižší porodnost a genetická degenerace. Expanze osídlení a farmaření vedou k častějším střetům lidí s divoce žijícími zvířaty, při kterých zvířata často táhnou za kratší konec.

IUCN Červený list ohrožených druhů
IUCN Červený list ohrožených druhů

Ohrožení

Mezinárodní organizace IUCN (The International Union for Conservation of Nature) kategorizuje druhy podle stupně ohrožení v projektu Červený list ohrožených druhů. Tato klasifikace vyhodnocuje informace, jako rychlost zmenšování biotopů, počet jedinců druhu, či míra jejich poklesu. Zvýšená pozornost se věnuje zejména druhům ve třech skupinách – zranitelné, ohrožené a kriticky ohrožené. Ty se nacházejí ve stavu s reálnou hrozbou vyhynutí a vyžadují intenzivní management ochrany. Mezní hodnoty vážné zranitelnosti jsou (pro klasifikaci IUCN stačí jedna z hodnot): - 50-70% pokles populace za posledních 10 let, - zeměpisná plocha biotopů menší než 5 000 km2 (500 km2 pro lokální populace), - méně než 2 500 dospělých jedinců (250 lokálně), - statistická předpověď vyhynutí do 20 let.

Orangutan na stromě
Orangutan na stromě

Ohrožené druhy

Počet ohrožených živočišných druhů se řádově pohybuje ve stovkách. Každý z nich plní v ekosystému určitou funkci a přesný dopad případného vyhynutí je nemožné přesně odhadnout. U některých "viditelnějších" druhů je však představa, že by vymizely, mrazivá i bez hlubší analýzy. Dva z devíti poddruhů žirafy, kordofanská a núbijská, jsou pod tlakem postupujícího urbanismu, zemědělství a těžebního průmyslu v zemích západní Afriky. Šokující jsou i případy pytláctví jen kvůli ocasům, které jsou v některých kulturách znakem společenského postavení. Zbývající počet jedinců nejmenší velryby, Sviňuchy kalifornské, podle mexických biologů nepřesahuje 22. Díky tmavým očím a jakoby usmívajícím se rtům si vysloužila i přezdívku „mořská Mona Lisa“. Stává se často obětí uvíznutí v rybářských sítích, cílených na odchyt ryb Totoaba, taktéž kriticky ohroženého druhu, jehož rybolov je oficiálně zakázán od roku 1975. Reprodukční cyklus sviňuchy trvá až 2 roky. Nedávno zemřel i poslední samec Nosorožce tuponosého. Naživu stále zůstaly dvě plodné samice, jeho dcera a vnučka, a vědci se snaží o malý zázrak pomocí umělého oplodnění a transferu embrya do jedné ze samic. Šance jsou však malé. Orangutan tapanulijský byl uznán za samostatný druh jen v roce 2017 a teritorium jeho jediné populace se nachází v regionu Jižní Tapanuli na ostrově Sumatra. Populace má přibližně 800 opic, ale ani to nezastavilo čínskou státní elektrickou společnost před kácením lesa a stavbou hydroelektrárny v místě jejich jediného výskytu. Velemlok čínský je reliktem ještě z dob, kdy Zemi obývali dinosauři. Vědci v nedávných terénních výzkumech našli pouze do 30 volně žijících jedinců. Smůla tohoto nádherného objemného obojživelníka spočívá v tom, že je považován za delikatesu. Jeden kus údajně stojí kolem 1 500 dolarů. Lemur je endemitem Madagaskaru, kde ho žije 111 druhů a poddruhů. 105 z toho je v ohrožení kvůli nedovolenému lovu, obchodování a pytláctví, jejichž hlavními důvody jsou chudoba (lemuři slouží jako zdroj obživy) a zájem o chov lemurů jako domácích zvířat. I Pilonosotvarý žralok velkozubý je ve značném poklesu. Přesné počty nejsou známy, z moří Jihovýchodní Asie však tento exotický druh zcela vymizel.

Lemur zblízka
Lemur zblízka

Význam záchrany

Jedna studie z roku 2012 odhadla roční náklady na záchranu jen ohrožených druhů zvířat žijících na souši na 76 miliard dolarů. A přestože zřejmě málokdo zapochybuje, že svět je krásnějším místem s pandami než bez nich, proč chránit například vlka? Nedalo by se ty miliardy využít lépe? Obzvlášť pokud víme, že druhy vymírají i přirozeně? Odpovědí je několik. První je zodpovědnost. Jelikož je vysoce pravděpodobné, že se na vymírání zvířecích druhů spolupodílíme, měli bychom i udělat něco pro jejich záchranu. Rozmanitost je krásná sama o sobě a nabízí zážitek srovnatelný s uměleckým. Více účelovým je argument, že neznáme přesné konsekvence vyhynutí. Například vymřením nějakého druhu ptáka se může snížit opylování a výskyt určité rostliny, která může být zase zdrojem obživy pro jiné živočichy, a tak dále. Dříve či později se nějaká změna v ekosystému začne dotýkat i člověka a než se vzpamatuje, může být pozdě. Smutným, a možná až příliš reálným příkladem jsou čmeláci, jeden z nejnovějších členů na Červeném listu. Jiným jsou želvy - výkonní čističi, kteří nedělají žádné škody, jen nás zbavují mrtvých ryb na dně řek a jezer. Kromě toho jsou některé z nich hostiteli až 350 druhů mikroorganismů, mnohé i přenášejí semena rostlin a víří usazeniny na dně. Agregovaný impakt těchto funkcí nelze vyčíslit. Želvy jsou celosvětově na ústupu. Ekosystémy fungují a stabilizují se díky úzkým a komplexním vztahům, organismy na sobě navzájem závisí a závisí na nich i člověk. A nejde jen o přežití, ale i o kvalitu života a v neposlední řadě také o ekonomický rozvoj. Závěrem další studie bylo, že pokud pro záchranu ohrožených druhů (včetně rostlin a mikroorganismů) neuděláme nic, 18% dnešního ekonomického výkonu zmizí do roku 2050.

Plovoucí želva
Plovoucí želva

Jak přispět k záchraně

Snahy o záchranu mají mnoho podob a některé zaznamenávají i výraznější úspěchy. Po tom, jak v USA vstoupil v roce 1973 v platnost zákon na ochranu ohrožených druhů, narostly populace mořských savců o 78% a mořských želv o 75%. Hlavně dva druhy se těší nevídané expanzi. Keporkaka žilo v roce 1979 pouze 800 jedinců, do roku 2015 jejich počet narostl na 10 000. Podobně Kareta obrovská - 464 želv v roce 1989 a 39 000 v roce 2016. Želvy se podařilo reintrodukovat i na Galapágách, odkud je v minulosti výrazně vytlačily invazní krysy konzumací nakladených vajec. Koordinovanou snahou aktivistů se podařilo nejen zachránit a oživit populaci želv z posledních 100 kusů, ale i vyhubit krysy aplikací speciálně vyvinutého jedu. Podílet se svým malým dílem na údržbě komplexity ekosystému a tím i biodiverzity je v silách každého. 1. Vzdělávejte se. Znalost ohrožených druhů a znalosti o jejich důležitosti jsou prvním krokem k jejich záchraně. Relevantních zdrojů najdete spoustu v knihovnách, na přírodovědeckých televizních kanálech i na webu. 2. Navštivte národní parky a chráněná území. Zážitek z pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí je nenahraditelný. Pro intimnější pohled do života konkrétního druhu stojí za zvážení dobrovolná spoluúčast na údržbě území. 3. Přizpůsobte vaše obydlí. Zajistěte nádoby s odpadem a domácí zvířata, abyste nelákali ty divoce žijící. Rozumně hospodařte s vodou v zahradě, aby měly menší organismy šanci přežít. Pravidelně čistěte ptačí budky a na okna přilepte odstrašující nálepky, abyste předešli kolizím. 4. Původní rostliny lákají původní druhy. Invazivní druhy soupeří o zdroje a často vytlačují ty původní. Myslete na to zejména při okrasných rostlinách. 5. Vyhněte se herbicidům a pesticidům. Váš dvůr bude možná za jejich pomoci vypadat jako z katalogu, ale představují zbytečný hazard pro mnohé užitečné druhy na všech stupních potravinového řetězce. Mimořádně citlivé jsou hlavně obojživelníky. 6. Zpomalte za volantem. Mnoho zvířat je nuceno migrovat napříč frekventovanými cestami, protože nemají jinou možnost. 7. Recyklujte a kupujte udržitelné produkty. Kromě tradičních doporučení a postupů myslete i na věci jako smartphony - suroviny na jejich produkci se těží v biotopu gorily nebo palmový olej – před palmovými plantážemi ustupují lesy, ve kterých žijí tygři. 8. Nikdy nekupujte nic vyrobené ze surovin pocházejících z ohrožených zvířat. Patří sem například: slonovina, želví krunýř, korály, kožešiny z tygrů, polárních medvědů, mořských vyder, krokodýlí kůže, živí ptáci, hadi, opice, želvy, ještěrky, hmyz, jakož i léčivé extrakty z nosorožců, tygrů a asijských černých medvědů. 9. Obtěžování a krutost vůči divoce žijícím zvířatům je trestná. Pokud se s ní setkáte, nebojte se o ní uvědomit autority. 10. Virtuálně si adoptujte ohrožené zvíře, anebo finančně podpořte charitu.

Liška v přírodě
Liška v přírodě

Iniciativy

Multidisciplinární iniciativa Česká krajina si dává za cíl ochranu přírody a zmírňování dopadů klimatických změn. Dosáhnout toho chce budováním nestátních rezervací, propojených biokoridory. Zubr evropský, Divoký kůň, Pratur a Los evropský jsou všichni na seznamu jejich klíčových druhů.

Svoboda zvířat se zasazuje za definitivní stop zvířatům v cirkusech. Ponižování a zesměšňování zvířat kvůli zábavě určitě nepatří do 21. století.

Že chov zvířat pro kožešinu nepatří do kultivované moderní společnosti, patří k hlavním důvodům existence spolku Obránci zvířat - OBRAZ. Díky jejich kampani přijala Česká republika novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve které zakázala kožešinové chovy.

Slovenskou obdobou boje proti kožešinovému chovu je iniciativa Ide o chlp. Na jejich stránce můžete podepsat online petici za zákaz kožešinového chovu, ve kterém ročně zemře přibližně 100 milionů zvířat, jako norci, lišky a činčily.

Cestujte s CK SEN na safari do Afriky a uvidíte zvířata ve volné přírodě na vlastní oči. Poznávací zájezdy s CK SEN.


Všechny články autora

Pavel Fellner

Průkopník našich cest do Indonésie a Polynésie. Několikrát absolvoval cestu kolem světa, průvodcuje jižní Ameriku, Barmu, Thajsko, Indii, Čínu, Tibet, Nepál, Bhután, Etiopii, Keňu, Tanzanii, Namibii, JAR...., miluje Stolové hory ve Venezuele, koupe se s tučňákama na Antarktidě a vyběhne na každou sopku, kterou spatří. Bohém s odbornými znalostmi z řízení a marketingu si na zájezdech vychutnává každý moment. Okouzlí Vás nejen dojemnou hrou na klavír, vědomostmi, ale i talentem zorganizovat věci tak, abyste si vaši dovolenou dokonale užili. Velmi dobře vaří a v restauraci vám rád pomůže najít přesně to víno, na které máte chuť. Z dovolené, kde vás provází, se vám nebude chtít odejít.


Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole