Trondheim cover.

Trondheim: Co vidět v norském městě na břehu fjordu?

Kdo by se nechtěl procházet v malebných uličkách více než tisíc let starého města na břehu fjordu, popíjet Stjørdalsøl a užívat si zdejší pohodové atmosféry? Trondheim je město, kde se snoubí dávná historie s moderní dobou, aniž by ani jedna z nich byla upozaděna. Zde můžete navštívit rozsáhlou gotickou katedrálu z roku 1300, zajít do muzea populární hudby Rockheim či si prohlédnout největší dřevěný palác celé Skandinávie. Anebo, jste – li duší cyklista a bez kola zkrátka neumíte být, zde můžete vyzkoušet světový unikát - „cyklovlek“ CycloCable.

Autor: Petra Špačková

10.03.2023

Čti více
Záliv a pohoří nad Trondheimem.
Záliv a pohoří nad Trondheimem.

GEOGRAFICKÁ POLOHA TRONDHEIMU

Trondheim je malebným městem ve středním Norsku na pobřeží fjordu Trondheimsfjorden (délka 130 km, hloubka až 617 m) a na řece Nidelva, která zde ústí do moře. Je správním městem kraje Trøndelag a centrem Trondheimského regionu. Město má přes 200 000 obyvatel a vždy hrálo v dějinách Norského království významnou roli. Dnes je třetím největším městem, které nabízí svým obyvatelům skvělé zázemí a vybavenost a svým návštěvníkům pestré zážitky.

Pohled na Trondheim s kostelem.
Pohled na Trondheim s kostelem.

HISTORIE TRONDHEIMU

Trondheim je jedním z nejstarších a historicky a nábožensky nejvýznamnějších měst celého Norska. Město založil roku 997 vikingský král Olaf Tryggvason, který později přijal jméno Olaf I. Trondheim si zvolil jako hlavní město své říše, ač tehdy místo pojmenoval Nidaros. V té době však ještě nikdo netušil, jak velký význam budoucí hlavní město Norska bude mít. Stalo se sídlem norského arcibiskupa a také místem korunovace norských králů. Etymologie názvu vychází ze staronorského „óss“ (ústí) a „Nid“ (dnešní řeka Nidelva). Výhodou místa byla zejména jeho strategická poloha, tj. na břehu fjordu a v zákrutách 30 km dlouhé řeky Nidelva.

Později v roce 1015 se ujal vlády Olaf II. (král Olaf II. Haraldsson, žil v letech 995 - 1030), který zavedl křesťanství jako státní náboženství a který má v dějinách Norska velký význam. Jeho počáteční roky vlády byly velmi úspěšné, dosáhl míru se švédským králem, získal mnohá území, oženil se a zplodil dceru. Po prohrané bitvě u Helgeå v roce 1026 se však karty začaly obracet a Olaf ztratil na oblíbenosti. V roce 1028 byl dokonce šlechtou donucen k odchodu ze země, a to do Kyjevské Rusi. O 2 roky později chtěl znovu získat království a při cestě zpět do Norska byl zabit v bitvě u Stiklestadu. Jeho tělo bylo později přeneseno do kostela sv. Klimenta v Nidarosu a tím započala silná pozice města coby náboženského centra. Z neoblíbeného krále se stal totiž v roce 1035 světec a do místa, kde ležely jeho ostatky, začaly proudit tisíce poutníků. Jak rostl význam kostela, bylo nutné také pomýšlet na jeho rozšíření a navýšení kapacity. Obecně bylo nutné vybudovat větší zázemí pro přicházející poutníky, což bylo impulsem k dalšímu rozmachu Nidarosu, budoucího Trondheimu.

Další vzestup zažilo město v druhé polovině 11. století. Král Olaf Kyrre neboli Olaf III. Mírný (u vlády v letech 1067 – 1093) zřídil biskupství v Oslu, Bergenu a právě v Nidarosu. A Nidaros byl z těchto měst tehdy největší. Od roku 1153 se tak stal dokonce arcibiskupským sídlem a podléhalo mu sedm biskupství. Hospodářský rozkvět města přinesli Nidarosu poutníci a zároveň i čilý obchod se severními regiony Norska a s ostrovy v Atlantiku. Až do roku 1217 byl Nidaros hlavním městem země!

A i když pak Håkon IV. zvolil za hlavní město země jižněji položený Bergen, Nidaros si i nadále udržel pozici náboženského centra. Ovšem s reformací roku 1536 skončil i příliv poutníků a arcibiskup Olav Engelbrektsson musel Nidaros opustit.

Když roku 1681 opět zpustošil Trondheim ničivý požár a město doslova lehlo popelem, změnila se od základu i celá tvář jeho zástavby. Byl dokonce vypracován i nový půdorysný plán města. Generál de Cicignon, tehdejší architekt a hlavní stavitel města, se orientoval podle již existujících monumentů Trondheimu. Vdechl život hlavní třídě Munkegate a stejně tak i rušné Kongengate. Založil také čtvrť Bakklandet, dnešní velice příjemnou a vyhledávanou zónu. Později byly rovněž v Trondheimu stavěny velké kupecké dvory, jako je například Stiftsgården a Hornemansgården, které patřily rodinám Møllmannových a Schøllerových. Roku 1800 měl Trondheim více obyvatel než Oslo a jeho význam stále rostl. Eidsvollská ústava z roku 1814 pak ustavila trondheimskou katedrálu korunovačním chrámem norských panovníků. Norská konstituce, která je v platnosti dodnes, je vnímána jako jedna z nejliberálnějších a nejdemokratičtějších ústav na světě! Byla podepsána v Eidsvollsbygningen dne 17. května, což je od té doby také datum norského národního svátku.

S nástupem industrializace došlo k novému rozkvětu města. Velký rozmach město zažilo zejména po roce 1877, kdy byla zprovozněna první železniční trať do Osla (další pak, přímější a rychlejší, v roce 1921). Koncem 19. století byla také zahájena plavba parolodí na lince do Osla a dokončena byla i výstavba røroské železniční tratě. To vše mělo pro interregionální obchod a přepravu osob v rámci Norska velký význam.

V roce 1914 už mělo město necelých 60 000 obyvatel a stále se rozrůstalo, vznikaly nové čtvrtě a Trondheim se stával přirozeným centrem oblasti.

I přes jasně deklarovanou neutralitu bylo v roce 1940 Norsko napadeno nacistickým Německem a okupováno až do roku 1945. Trondheim byl nacisty zvolen za hlavní německou námořní základnu v severní Evropě. A tuto funkci také plnil až do osvobození v roce 1945. Hitler zde chtěl dokonce dovést do cíle svůj plán na výstavbu nacistického super – města, nové německé metropole ve Skandinávii. Plán Nordstern či Neu Drontheim počítal s populací kolem 300 000 obyvatel a město se mělo nacházet asi 15 km jihozápadně od Trondheimu.

Po válce Norsko vstoupilo do NATO, nicméně dodnes není součástí Evropské unie, Norové přistoupení dvakrát v referendu zamítli (1972 a 1994).

Ve městě se daří obchodu a mnohým ekonomický aktivitám. Vysoká škola pedagogická a vysoká škola technického zaměření byly roku 1969 povýšeny na univerzitu. Studují zde tisíce mladých lidí, což dodává městu mladistvý styl na pozadí bohaté kulturní i náboženské historie.

Trondheim i dnes zažívá příliv turistů – poutníků a nabízí přímo pro ně různá ubytování, kde také dostanou certifikát o absolvování cesty.

Kanál v  Bakklandet.
Kanál v Bakklandet.

CO VIDĚT V TRONDHEIMU A OKOLÍ

Katedrála Nidaros

Katedrála Nidaros je nejsevernější středověká katedrála na světě a norská národní svatyně, která se nachází přímo v centru Trondheimu. Toto překrásné gotické dílo je postaveno nad hrobkou svatého Olafa, vikingského krále, který obrátil Norsko na křesťanství a stal se tak „Věčným králem Norska“ a norským světcem. Po celý středověk byla katedrála symbolem náboženské víry a silného postavení církve. Práce na katedrále Nidaros začaly v roce 1070 a byly dokončeny až kolem roku 1300. Na počátku 19. století, po několika požárech a nedostatečné údržbě, byla katedrála však ve velmi špatném stavu. Vláda si byla vědoma významu památky, a tak v roce 1869 započala rekonstrukce. Trondheim byl ve středověku právě díky katedrále nejvýznamnějším poutním místem v severní Evropě a i v novověku bylo jasné, že je potřeba si tento skvost trochu hýčkat.

K hrobu sv. Olafa přicházeli poutníci z okolí, ale i z velkých dálek. Dnes byla tradice obnovena a v ulicích Trondheimu potkáte mnoho poutníků. Katedrála byla také tradičním místem korunovace norských králů. Korunovace byla významným státním a náboženským aktem, během kterého docházelo k pomazání a korunování krále Norska. Královské korunovace se v Norsku konaly mezi roky 1164 a 1906, v letech 1514 až 1818 se však žádná neodehrála. Místem konání korunovací byl nejprve Bergen, poté Oslo a až nakonec Nidaroská katedrála v Trondheimu. Korunovaci norského krále a královny prováděl vždy biskup z Nidarosu. Poslední korunovace proběhla dne 22. června 1906, kdy byl zároveň korunován nový král Haakon VII. a královna Maud. V roce 1908 byl ústavní požadavek korunovace parlamentem (Storting) zcela zrušen. Norští králové od té doby dobrovolně podstupují pouze intronizační požehnání. To se poprvé týkalo již krále Olafa V. (nástup na trůn v roce 1957) a jeho syna Haralda V. (nástup na trůn v roce 1991, vzdálený bratranec britské královny Alžběty II.).

Katedrála v Trondheimu.
Katedrála v Trondheimu.

Bakklandet

Okouzlující čtvrť nabitá historií a plná útulných restaurací, barů a obchodů. Bakklandet je dnes pulzující čtvrtí Trondheimu a jeho hipsterským duchem. Od centra města jej dělí jen řeka Nidelva. Dnes je Bakklandet jednou z nejvyhledávanějších městských čtvrtí k životu, ale kdysi byl známý jako oblast dělnické třídy se špatnými životními podmínkami pro chudší vrstvy obyvatel. Nevyhnuly se mu ani četné požáry a z důvodu výstavby silnice mu v 60. letech hrozilo dokonce srovnání se zemí. Trondheim by tak přišel o kouzelné barevné dřevěné domky, bez kterých si dnes málokdo toto město dokáže představit. Občanské aktivity a protesty nakonec stavbě čtyřproudé dálnice zabránily a Trondheim se může pyšnit touto lokalitou se silným geniem loci. Bakklandet nabízí také mnohé gastro zastávky, od restaurací, přes bistra až po kavárny. National Geographic zdejší Baklandet Skydsstation označil v roce 2012 za „Nejlepší kavárnu roku“. Zmiňována je i v Lonely Planet. Historie budovy sahá až do 18. století a vládne zde opravdu příjemná domácí atmosféra. A o menu ani nemluvě, vybere si jistě každý!

Čtvrť Bakklandet.
Čtvrť Bakklandet.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Mezi katedrálou Nidaros a náměstím Torvet najdete nenápadné muzeum, které však skrývá mnoho pokladů. Na třech podlažích zde najdete úchvatné řemeslné a designérské výrobky, ty s puncem historie i ty moderní. Lze zde obdivovat například gobelín Hannah Ryggen (ta byla jednou z nejvýraznějších a nejvlivnějších textilních umělkyň 20. století, zemřela v Trondheimu v roce 1970), velkou sbírku japonských ručních výrobků – včetně samurajské zbroje z období Edo či secesní předměty. Národní muzeum dekorativních umění nabízí historické i současné sbírky kvalitního nábytku, stříbra z 18. století, keramiky, textilií nebo například skla. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum je národní muzeum zodpovědné za shromažďování, správu a šíření řemesel a designu. V přízemí se nachází speciálně navržený interiér belgického architekta, malíře a návrháře Henryho van de Velde z let 1907 - 1908 a speciálně navržená kancelář dánského architekta Finna Juhla - Interior 52, což je samozřejmě další přidanou hodnotou.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Rockheim

Všichni hudební fanoušci sem! Rockheim je norské národní muzeum popové a rockové hudby. Rockheim je zodpovědný za shromažďování, uchovávání a předávání (norské) popové a rockové hudby dalším generacím. Zdejší poklady zahrnují nahrávky a artefakty od 50. let až po současnost. Muzeum otevřelo veřejnosti své brány v roce 2010 a jeho popularita a návštěvnost rozhodně neklesá. Hlavní výstavou je „Time Tunnel“, který prezentuje umělce, jejich hudbu a artefakty desetiletí po desetiletí. V proměnlivých expozicích můžete do hloubky porozumět tématům z hudební historie i současné kultury. Jsou zde k vidění a poslechu národní i mezinárodní počiny. V zážitkových interaktivních místnostech se můžete naučit hrát na kytaru od kytaristy TNT Ronnieho Le Tekrø, vyzkoušet si, jaké to je být DJ či dělat graffiti na zeď. Po prohlídce zde můžete zavítat do místního obchodu a jako správný fanoušek si zakoupit plakáty či knihy o vašem idolu.

Trøndelag Folk Museum

Chcete na chvíli cestovat zpět v čase? Pak se vydejte na návštěvu Trøndelag Folk Museum. Lidové muzeumSverresborg Trøndelag z roku 1909 je třetí největší (první je Maihaugen v Lillehammeru) kulturní historické muzeum v Norsku a nabízí působivou sbírku domů, artefaktů a fotografií. Toto open – air muzeum vám představí více než 80 historických budov, z nichž všechny prezentují tradiční stavební techniky specifické pro region Trøndelag. Nejstarší budovou zde je roubený kostel z Haltdalenu, který pochází již z roku 1170!

Muzeum Rockheim.
Muzeum Rockheim.

Ringve Museum

Na rozdíl od Rockheimu najdete v Ringve Music Museum hudební tématiku trochu staršího data. Může se pyšnit sbírkou více než 2000 hudebních nástrojů a předmětů a představí vám blíže historii hudby od 80. let 19. století. Muzeum sídlí na krásném historickém venkovském statku kousek od centra Trondheimu a hned vedle najdeme krásnou botanickou zahradou Ringve. Bylo založeno roku 1952 Victorií Bachke. Ringve Music Museum nabízí širokou škálu hudebních aktivit pro veřejnost, jako jsou koncerty, výstavy a komentované prohlídky, kde průvodci hrají na jednotlivé nástroje. Určitě neopomeňte ani nově otevřenou exhibici Soundtracks. Prohlídku pak můžete zakončit v příjemném Café Victoria nebo si zakoupit něco na památku v muzejním obchodě! V roce 2015 bylo muzeum poničeno požárem, avšak díky snaze a vášni pro hudbu všech pracovníků muzea se podařilo většinu sbírky obnovit.

Kristiansten

Pevnost Kristiansten je jednou z hlavních dominant Trondheimu. Byla postavena po velkém požáru města v roce 1681 a nyní stráží město z vrchu. Pevnost sice zachránila město před dobytím Švédskem v roce 1718, ale následně byla vyřazena z provozu v roce 1816 králem Karlem XIV. Nabízí nádherný výhled na Trondheim a jeho okolí, fjord a hory. Během druhé světové války využívána hitlerovskými silami a bohužel zde došlo i na popravu 23 norských vlastenců rukami nacistických vojáků. Pevnost Kristiansten je jednou z nejoblíbenějších atrakcí Trondheimu, obzvláště zdejší žalář a muzeum.

Vlajka, která je vidět takřka z celého města, je vztyčena, když je pevnost otevřena.

Kristiansten
Kristiansten

Torvet

U brány Kongens a křižovatky Munkegata v centru města Trondheim najdeme vzdušné náměstí a také hlavní místo setkávání místních - Torvet. Působí minimalistickým dojmem, zbytečné zdobné předměty zde nehledejte. Přesto se jedná o tepající srdce Trondheimu. Nachází se zde od doby, kdy město po velkém požáru v roce 1681 přebudoval Johan Caspar de Cicignon. Nad vším bdí zakladatel Trondheimu, vikingský král Olaf Tryggvason, jehož socha umístěná na sloupu se tyčí uprostřed náměstí. Skulptura byla postavena v roce 1921 a vytvořil ji sochař Wilhelm Rasmussen. Socha má kromě estetiky ještě jednu funkci, jsou to ve skutečnosti velké sluneční hodiny, sloup vrhá svůj stín na dlážděný ciferník.

Starý most

Gamle Bybro (nebo také „Staroměstský most“) byl na tomto místě postaven v roce 1681, tedy ve stejné době jako pevnost Kristiansten. Autorem díla je, stejně jako u Torvetu, Johan Caspar de Cicignon. De Cicignon obecně městu vtiskl svoji stopu, protože po ničivém požáru v roce 1681 měl na starosti jeho opětné vybudování a také opevnění.

Most je nezaměnitelnou ikonou města, na první pohled vás zaujmou jeho červené dřevěné brány Lykkens portal neboli „Brána štěstí“. Na obou koncích mostu stál hlídkový a daňový dům. Spotřební dům na západní straně stále stojí a je využíván jako mateřská škola. Most a brány v současné podobě byly přestavěny v roce 1861 Carlem Adolfem Dahlem, městským úředníkem odpovědným za veřejné budovy a stavby.

Most Gamle Bybro.
Most Gamle Bybro.

Trondheim Science Museum

Muzeum vědy je populárně naučným centrem, kde se technologie a přírodní vědy skloňují ve všech pádech. Primárním cílem muzea je navodit nadšení z vědecké práce a experimentů u široké veřejnosti. Muzeum je interaktivní a nadchne jistě všechny věkové kategorie. Ročně sem zavítá asi 90 000 návštěvníků, centrum se snaží cílit převážně na školáky a mládež, kteří se třeba rozhodují o své budoucí kariéře či jsou vědou „pouze“ fascinováni. Všichni sem mohou zavítat na vzdělávací kurzy či workshopy. Trondheim a obecně Norsko si je plně vědomo faktu, že věda je budoucnost lidstva!

Munkholmen

Munkholmen (neboli „Ostrov mnichů“) je malý ostrůvek v Trondheimsfjordu necelé 2 km od města. Místo má velmi bohatou historii. Těsně po roce 1000 byl na ostrůvku postaven benediktinský klášter, pravděpodobně jeden z prvních dvou v severských zemích. V roce 1658 byl klášter přeměněn na pevnost a vězení a později i na celní stanici. Nejznámějším vězněm na Munkholmenu byl dánský hrabě a politik Peder Schumacher Griffenfeld (1635 - 1699), který zde pobýval celých 18 let.

Munkholmen však také sloužil jako místo pro popravy. A během druhé světové války zde byla Němci postavena i protiletadlová baterie. Ostrov tedy v průběhu dějin zažil i své temnější chvíle. Nicméně dnes je oblíbeným výletním místem.

Ostrov Munkholmen.
Ostrov Munkholmen.

Tyholttårnet

Tyholttårnet je 124 metrů vysoká rádiová věž s vyhlídkovou plošinou. Součástí věže je také otočná restaurace Egon, která uvítá své hosty v nadmořské výšce 81 metrů. Dokola se otočí za jednu hodinu.

Pirbadet

Pirbadet je největším norským vodním parkem, nachází se na nábřeží a poskytuje ten nejlepší výhled na město! Pirbadet nabízí svým návštěvníkům i fitness centrum.

Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác v Trondheimu je hrad a palác, který se nachází jižně od katedrály Nidaros. Po stovky let byl hrad sídlem, rezidencí a správním centrem arcibiskupa z Nidarosu.

Stiftsgården

Stiftsgården je královská rezidence v norském Trondheimu. Nachází se v centru města na nejdůležitější tepně města Munkegaten, nedaleko hlavního náměstí. Byla vystavěna v 70. letech 18. století a se 140 pokoji a rozloze 4000 m² je to největší dřevěná budova v severní Evropě. Od roku 1800 ji využívá královská rodina během svého pobytu v Trondheimu. Oficiální královskou rezidencí se však stala až v roce 1906.

CycloCable

Že si nedovedete představit vlek pro cyklisty? V Trondheimu je to realita od roku 1993. CycloCable nebo také Sykkelheisen Trampe je první cyklovlek na světě a zároveň naprosto jedinečnou atrakcí Trondheimu. Průmyslový designér Jarle Wanvik se nechtěl nechat otrávit trondheimskými kopci a stále namáhavě šlapat a nechal se jednoduše inspirovat lyžařskými vleky. A právě v té době se vedení Trondheimu rozhodlo investovat 20 milionů norských korun do rozvoje cyklostezek. Městu se Wanvikův nápad zalíbil a podpořilo jej. A tak začala stavba Sykkelheisen Trampe na trondheimském kopci Brubakken. Téměř 20 let po svém otevření byl výtah v roce 2013 zrekonstruován a nyní je znám pod názvem CycloCable. Rychlost cyklovleku je 7,4 km/h, což odpovídá asi 2 m/s.

Stiftsgården
Stiftsgården

Národní park Blåfjella - Skjækerfjella

Národní park Blåfjella - Skjækerfjella (norsky Blåfjella - Skjækerfjella Nasjonalpark) je čtvrtý největší národní park nacházející se na norské pevnině (ty největší se nacházejí na souostroví Špicberky). Rozkládá se asi 200 km severně od Trondheimu a najdeme zde louky, pláně, bažiny, řídké lesy či horské holé vrcholky. Nejvyšší z nich - Midtliklumpen - dosahuje výšky 1 333 m n. m. Sámové tuto oblast využívají stovky let a dnes zde můžete vidět pozůstatky starověkého osídlení, sběrná místa, hřbitovy a posvátná místa. V rámci národního parku existují dvě oblasti pro pastvu sobů - Skjækerfjella a Luru. Takže pokud se chcete se soby seznámit blíže a zatím se vám to z nějakého důvodu v Norsku nepovedlo (což ale není moc pravděpodobné), zde budete mít možnost.

Pokud se zajímáte o lov a rybaření, park skýtá mnoho možností. V horských jezerech jsou příležitosti k lovu pstruhů a sivenů. Národní park je známý také lovem tetřeva, lesního ptactva a losů.

V roce 2004 byl do Národního parku Blåfjella - Skjækerfjella začleněn původní Národní park Gressåmoen vyhlášený roku 1970 s rozlohou 182 km².

Národní park Børgefjell/Byrkije

Byl ustaven v roce 1963 jako druhý norský národní park a je také jednou z největších oblastí s panenskou severskou divočinou. Rozkládá se asi 300 km severně od Trondheimu na hranici krajů Nordland a Trøndelag. Nepatří mezi turisty přeplněná místa, a tak je zde velká šance mít zdejší přírodu takřka sami pro sebe. Můžete se zde kochat vysokými horami (nejvyšší je Kvigtind o výšce 1699 m), vodopády, jezery či jen lučními potůčky. Krajina je charakterizována chovem sobů jižních Sámů, který zde započal již před staletími a který se v této oblasti provozuje dodnes. V národním parku není prakticky žádná infrastruktura, takže se musíte připravit předem, abyste našli cestu a měli kde přespat. Jedná se opravdu o nefalšovanou norskou divočinu! Na okraji národního parku je několik otevřených chat, kde můžete vyhledat úkryt, pokud se počasí znenadání extrémně zhorší.

Národní park Blåfjella - Skjækerfjella.
Národní park Blåfjella - Skjækerfjella.

FUN FACTS TRONDHEIMU

1. Město má více než 1000 let starou tradici. Trondheim byl založen v roce 997 jako obchodní křižovatka vzhledem ke své strategické poloze u fjordu a řeky Nidelva. O bohaté historii a životě zde svědčí i skalní rytiny v celé oblasti.

2. Zakladatelem města byl vikingský král Olaf Tryggvason.

3. Trondheim se původně jmenoval Nidaros. Město bylo pojmenováno po řece Nidelvě a bylo také známé jako Kaupangr í Þróndheimi („město v Trondheimu/Trøndelagu“). Nidaros se však nadále používá jako název diecéze v luteránské církvi Norska a figuruje i ve jménu několika sportovních týmů.

4. Stojí zde nejsevernější středověká katedrála na světě. Je považována za nejvýznamnější náboženskou stavbu v Norsku a je také největší středověkou stavbou v celé Skandinávii.

5. V Trondheimu je cíl známé a populární poutní stezky.

6. V místní katedrále můžete navštívit kryptu! Ovšem při sestupu k ní se o vás může pokoušet klaustrofobická ataka.

7. Trondheim sloužil jako hlavní město Norska.

8. Nádvoří Arcibiskupského paláce hostí některé z největších koncertů Trondheimu. Na nádvoří paláce a v jeho okolí se každoročně konají slavnosti sv. Olafa Olavsfest.

9. Trondheim je považován za technologické hlavní město Norska. Zkrátka zde nepřijdou ani start – upy. Ve městě sídlí norská vědeckotechnická univerzita NTNU (budova zdejšího campusu mnohým připomíná Bradavice z filmu o Harry Potterovi) a výzkumný ústav SINTEF. Mnoho technologií pak míří do společností, které se pak ve městě usadí.

10. Trondheim má 13 partnerských měst. Město má dohody o přátelství s městy po celém světě. Mnoho z nich je sice v Evropě, ale na seznamu nechybí ani Ramallah na Západním břehu Jordánu či Vallejo v Kalifornii.

11. Město kupodivu není hlavním městem Trøndelagu. Ačkoli Trondheim je zdaleka největší město v Trøndelagu, hlavním městem je Steinkjer (populace činí zhruba 24 000 obyvatel). Je to proto, aby se zabránilo koncentrování příliš velkého množství moci (a tím pádem i pracovních příležitostí) na jednom místě v tak rozsáhlé oblasti.

12. Trondheim má dobré železniční spojení. Městské centrální nádraží slouží jako uzel pro železniční síť. Zde začíná linka Dovre do Osla, na které se můžete kochat překrásnou okolní krajinou. V Trondheimu najdeme také trať do Osla přes Røros a Hamar a linku Nordland do Bodø. Můžete dokonce chytit vlak do Östersundu ve Švédsku a přestoupit na švédskou síť ve Storlienu těsně za hranicí.

13. Město je norským hlavním městem běhu na lyžích. Tolik norských olympioniků pochází z Trondheimu a širšího okresu Trøndelag. Mezi mnohými jmény lze uvést například Kristin Mürer Stemland či Marit Bjørgen. Obě se účastnily dokonce olympijských her, a to s nemalým úspěchem.

14. Trondheimský Rosenborg, který byl založen v roce 1917, je nejúspěšnějším norským fotbalovým klubem, v norské lize získal rekordních 26 titulů!

15. Fotbalový stadion Lerkendal je největším norským klubovým stadionem. Domácí hřiště Rosenborgu má kapacitu přes 21 000 diváků. Po stadionu Ullevaal v Oslu, kde se konají zápasy národního týmu a finále poháru, je Lerkendal druhým největším stadionem v Norsku.

16. Trondheim a řeka Nidelva jsou zmíněny v písni „Nidelven stille og vakker du er“ norského zpěváka a skladatele jménem Kristian Oskar Hoddø (1916 – 1943).

17. Kosmorama je každoroční mezinárodní filmový festival v Trondheimu, který se poprvé konal v roce 2005.

18. Koho už omrzí turistické aktivity, může si trochu vyhodit z kopýtka a projít si obchody v největším trodheimském nákupním centru City Syd.

19. Pokud jste fanouškem městské hromadné dopravy, rozhodně byste se měli projet místní linkou do Lian. Trondheim Tramway je totiž po uzavření Archangelských tramvají v Rusku nejsevernější tramvajovou tratí na světě. Skládá se z jedné 8,8 km dlouhé linky jménem Gråkallen, která vede z centra Trondheimu do nedalekého Lian. Zde si můžete pak užít třeba procházku kolem jezera Lianvatnet.

20. Pokud chcete nasát trochu luxusu, zajděte si na oběd do hotelu Britannia, jednoho z nejluxusnějších v celém Norsku. Byl založen v roce 1870 a primárně sloužil jako zázemí pro britské aristokraty, kteří mířili do Trondheimu na vyhlášený lov lososů. Ve své historii však hotel hostil mnohé významné osobnosti z celého světa, včetně těch z královských řad. V roce 2019 byl po náročné rekonstrukci znovu otevřen a je považován za luxusní perlu Trondheimu.

Přístav v Trondheimu.
Přístav v Trondheimu.

FAUNA A FLORA TRONDHEIMU A OKOLÍ

Asi největší koncentraci fauny a flory v okolí Trondheimu nalezneme v národním parku Børgefjell.

Zdejší fauna je také poměrně bohatá. Vzácně se zde vyskytuje liška polární a najdeme zde i všechny ostatní velké predátory žijící na území Norska, včetně medvěda hnědého, rysa, rosomáka sibiřského či vzácně se vyskytujícího vlka obecného. Žijí zde také tři druhy z čeledi jelenovitých, a to los evropský, srnec obecný a jelen evropský. Domov zde našly i populace lasic, kun či hranostaje. A samozřejmě zde nemohou chybět všudypřítomní sobi! Ty najdete v Norsku prakticky všude, výjimkou nejsou ani silnice, ani města. Z ptáků zde žijí sovice sněžná, orel skalní či káně rousná.

Flora nezůstává pozadu a v parku se můžete pokochat asi 300 druhy rostlin. Většina lesů je listnatých, ale najdeme i borové či smrkové. Vřesovec je dominantní rostlinou v horských oblastech, dále se zde hojně vyskytuje ostřice a borůvka.

PODNEBÍ V TRONDHEIMU A OKOLÍ

Klima Trondheimu je středně kontinentální, s chladnými šedými zimami, během nichž zde fouká, mrzne a sněžení může být velmi vydatné, a mírnými léty.

Město se nachází se nachází v kraji Trøndelag, který zaujímá centrální část Norska. Trondheim se nachází vně hlubokého fjordu, a proto je zde o něco chladnější a méně deštivá zima než na pobřeží přímo vystaveném Atlantskému oceánu (v oblasti Norského moře). Výsledkem je kontrastní klima, které je ovlivněno jak námořním vlivem ze západu, tak kontinentálním vlivem z východu.

V nejchladnějších nocích roku může teplota klesnout až na - 25 °C. Léto je mírné, s poměrně častými dešti. Dny jsou velmi dlouhé a teplota může přesáhnout 20 °C.

Okolí Trondheimu.
Okolí Trondheimu.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Rychlostní limity v Norsku jsou následující:

50 km/h v obcích

80 km/h mimo obce

Vzdálenosti mezi Trondheimem a dalšími zajímavými místy v okolí:

· Trondheim – Oslo – 500 km

· Trondheim – Bergen – 700 km

· Trondheim – Tromsø – 1130 km

· Trondheim – Stavanger – 900 km

· Trondheim – Bodø – 700 km

Pohled na Trondheim.
Pohled na Trondheim.

CO V TRONDHEIMU OCHUTNAT

Trondheimssodd

Trondheimssodd je tradiční norská sladká polévka pocházející právě z Trondheimu. Obvykle se vyrábí z vody, cukru, soli, mouky, skořice, smetany ke šlehání, rozinek a rýže. Polévka se vaří, dokud nezhoustne, před podáváním se osladí ještě cukrem a dochutí několika zrnky soli. Pro někoho může mít zvláštní chuť, obzvláště představa rozinek a cukru v „polévce“ ne všem zcela lahodí, ale za zkoušku nic nedáte!

Pivo

Stjørdalsøl je tradiční styl piva, který spadá do kategorie norských selských piv. Pochází z okresu Stjørdal v oblasti Trøndelag. Stjørdal má nyní největší počet tradičních farmářských pivovarů. Konečný nápoj se liší podle pivovarů a sládků, ale většina z nich má jantarovou barvu a má výrazný sladový charakter a kouřové tóny, od jemných až po silně zauzené.

Brunost

Když budete brouzdat ulicemi Trondheimu, zastavte se v některé z kaváren na typické norské wafle (jsou tenčí než ty klasické belgické) s hnědým sýrem brunost.

Karsk

Karsk je aromatický norský koktejl, který se tradičně podává horký. Vyrábí se kombinací kávy a likéru Moonshine (ilegální alkohol na bázi brambor). K jeho přípravě se tradičně umístí na dno šálku malá mince, která se pak plní silnou, horkou kávou, dokud není mince zcela zakryta. Moonshine se pak přidává do sklenice, dokud se mince znovu nevynoří. Existuje také variace na Karsk vyrobená s vodkou. Název tohoto koktejlu je odvozen od přídavného jména karsks, což ve staré norštině znamená energický či zdravý. Je to ideální nápoj pro ty, co milují kávu a zároveň i trochu něco ostřejšího, což třeba v mrazivých dnech během trondheimské zimy může přijít vhod. Ale pozor, Karsk má grády!

Sodd

Sodd je norské národní jídlo, které se obvykle skládá z kousků skopového masa, masových kuliček (vyrobených z hovězího, jehněčího nebo skopového masa), mrkve a brambor podávaných v čistém aromatickém vývaru. Tento vývar je opravdovou tradicí, je základem norské kuchyně od 13. století. Sodd se obvykle připravuje při zvláštních a slavnostních příležitostech a většinou je k němu podáván norský lahodný chléb. Ochutnat jej lze právě především v regionu Trøndelag.

TIP: Pokud chcete potěšit své chuťové pohárky a dali byste před jednotlivými tradičními pokrmy přednost degustačnímu menu, zkuste michelinskou hvězdou oceněnou restauraci Fagn https://guide.michelin.com/en/trondelag/trondheim/restaurant/fagn

DOPORUČENÍ:

Hotel: Scandic Bakklandet v centru města, cena pro 2 osoby se snídaní cca 4500 Kč/noc.

Letenky: dostat se do Trondheimu lze mnoha leteckými společnostmi, letenka se dá pořídit již od 7000 Kč například s Finnair či AirBaltic. V současné době neexistuje mezi Prahou a Trondheimem přímé spojení, proto počítejte s minimálně jedním mezipřistáním. Časový posun oproti České republice není žádný.

Dokumenty: při cestě do Norska není vyžadován ani test PCR ani doklad o očkování. Norsko je součástí Schengenského prostoru. Při pobytu do tří měsíců nevzniká přihlašovací povinnost. Při pobytu delším než tři měsíce je však nutná registrace na příslušném úřadě státní správy. Informace lze získat například na této adrese.

Sladkost Brunost.
Sladkost Brunost.

Všechny články autora

Petra Špačková

Petra absolvovala česko-italské gymnázium a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala mezinárodní vztahy. Mluví italsky, anglicky, německy a trochu  španělsky. Pracovala coby analytik v Kanceláři prezidenta republiky a na mateřské se věnovala překladům z/do italštiny. Má manžela a dvě dcery a nemyslí si, že děti by byly při cestování jakoukoli překážkou. Naopak, společně navštívili již všechny kontinenty a Petra projela přes 50 zemí světa. V zahraničí se nezaměřuje v prvé řadě na památky, ale především na běžný život a pozorování místních obyvatel, ať už se jedná o uspěchané businessmany v Tokiu či rozjímavé surfaře na Gold Coast. Věří, že právě povaha obyvatel utváří ráz a pověst dané země. Miluje zvířata a při každé cestě se snaží s těmi místními, ideálně endemity, setkat. Petra ráda lyžuje a umí ocenit dobrou kávu. Petra začala psát zajímavé Blogy z celého světa pro CK SEN v roce 2022.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací

Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole